W tym celu stworzyliśmy w naszej szkole edukacyjne maker space Czyli połączenie studia projektowego i pracowni kreatywnych, w których pod okiem praktyków z wielu branży opracujesz i wyprodukujesz rozwiązania do istniejących w realnym świecie problemów aplikując przy tym wiedzę szkolną, swoje zainteresowania i nowe technologie.

Efektem tych zajęć praktycznych będzie u jest portfolio namacalnych przedmiotów użytkowych, które analogicznie jak świadectwo szkolne obrazujące poziom przyswojonej wiedzy szkolnej tak tutaj portfolio przedstawia rozwój zainteresowań i wędrówkę idei ucznia w bardzo wiarygodny i dojrzały sposób. A to jest czymś co udowadnia rekruterom zagranicznych uczelni, że kandydat ma nie tylko oceny szkolne i potencjał do nauki, ale także, że jest charyzmatycznym działaczem aktywnie rozwijającym swoje zainteresowania. I to jest kropka nad i potrzebna do tego, aby kandydat wyróżnił się na tle setek kandydatów, bo to nie oceny szkolne czy wyniki w egzaminach wstępnych komunikują pasje i zainteresowania ucznia. Nie chcemy przez to powiedzieć, że działalności realizowane w naszym maker space są jedynymi potrzebnymi inicjatywami, natomiast ich program jest na tyle uniwersalny, że potrafi ugościć każdego zmotywowanego do rozwoju ucznia.

Zapraszamy Ciebie w świat edukacji w inny sposób:

sprawdź: https://makerstudio.pl
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.