1. Studia w Irlandii są bezpłatne dla osób z UE

Pierwszą rzeczą o studiach w Irlandii, którą należy wiedzieć jest fakt, że są one bezpłatne nie tylko dla osób z Irlandii, ale również dla tych pochodzących z krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. To ważna informacja dla Polaków, a także ich przyjaciół z innych państw, którzy być może wspólnie planują edukację za granicą.

Oznacza to, że studia w Irlandii za darmo są w zasięgu większości młodych ludzi noszących się z zamiarem spełnienia swoich ambicji i marzeń. Jednak należy pamiętać, że wszystkich studentów studiów licencjackich tego kraju obowiązuje opłata Student Contribution w wysokości €3,000 rocznie, a także dodatkowa roczna opłata, która choć różni się nieco między uczelniami, to wynosi około €200.

Co istotne, tego rodzaju koszty studiów w Irlandii jak Student Contribution można całościowo lub częściowo pokryć dzięki wsparciu SUSI Grant. To wsparcie finansowe uzależnione od dochodu rodziny w roku poprzedzającym rok akademicki. W SUSI Grant brane są pod uwagę czynniki takie jak:

 • ilość dzieci w rodzinie;
 • ilość osób studiujących w rodzinie;
 • zarobki poszczególnych członków rodziny.

2. Koszty życia w Irlandii

Drugą rzeczą, którą warto przeanalizować zanim rozpocznie się przygotowania do wyjazdu na studia za granicę, to koszty życia w Irlandii. Studia w Irlandii za darmo wiążą się ze zwolnieniem z opłat za czesne, ale pozostaje kwestia posiadania niezbędnych środków do codziennego życia, jedzenia, noclegu, nauki i ewentualnej rozrywki. A jak to wygląda w praktyce? Poniżej przykładowe ceny, które być może przydadzą się osobom planującym studia w Irlandii:

 • cena akademika w Dublinie mieści się w przedziale około €700-800;
 • pojedynczy pokój w prywatnym akademiku kosztuje ok. €1,300;
 • wynajem mieszkania w okolicy centrum na jedną osobę to koszt od €1,300 w górę;
 • pojedynczy przejazd komunikacją miejską to wydatek rzędu ok. €3.30 (w Dublinie nie ma jednej firmy organizującej cały transport publiczny, więc nie ma możliwości zakupu biletu okresowego na wszystkie środki transportu miejskiego. Można natomiast kupić Student Leap Card, czyli kartę komunikacji miejskiej do doładowania. W takim wypadku cena biletów wynosi około €2.30);
 • chleb – cena ok. €2.00
 • jajka – 10 szt. cena ok. €2.00
 • ser żółty – 1 kg ok. €7.00
 • zestaw z McDonalda – od ok. €8.50
 • obiad w restauracji chińskiej dla dwóch osób – ok. €27.00

Formalnie można pracować w trakcie studiów, jednak przy wyborze studiów na kierunkach wymagających poświęcenia większej ilości czasu na naukę, połączenie tych dwóch rzeczy może być sporym wyzwaniem dla studenta.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

3. Wymagania na studia w Irlandii i szczegóły rekrutacji

Trzecią rzeczą istotną z punktu widzenia osoby, chętnej do rozpoczęcia nauki za granicą są wymagania na studia w Irlandii i konkretne informacje dotyczące rekrutacji.

Kandydaci na studia w Irlandii powinni wiedzieć, że:

 • niezbędne jest złożenie aplikacji przez Central Applications Office (CAO), gdzie można zaaplikować na 10 kierunków na poziomie 8 i 10 kierunków na poziomie 6 lub 7 (zgłoszenie obejmuje konkretny kierunek na wybranym przez siebie uniwersytecie);
 • wyniki z egzaminów IB można przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio do CAO, a polska matura musi zostać wysłana pocztą tradycyjną;
 • aplikacja obejmuje wyłącznie wynik z matury, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na dany kierunek wymagany jest egzamin wstępny, jak na przykład w przypadku medycyny (test HPAT);
 • system aplikacyjny zamyka się 1 lutego, natomiast przy złożeniu aplikacji przed 20 styczniem, konieczna do uiszczenia opłata jest niższa;
 • istnieje możliwość aplikacji przez tzw. DARE (Disability Access Route to Education) - to opcja dla przyszłych studentów z niepełnosprawnościami lub chorobami, które mogą mieć wpływ na naukę i wyniki egzaminów, takich jak na przykład dysleksja.

4. System szkolnictwa wyższego jest różnorodny

Czwartą rzeczą, która jest ważna dla osoby pragnącej studiować w Irlandii jest to, że system szkolnictwa wyższego jest zróżnicowany. Przewagą studiów zagranicznych nad krajowymi jest przede wszystkim możliwość doskonalenia języka obcego i przebywania w międzynarodowym środowisku zarówno wykładowców, jak i studentów. Jednak różnorodność w wyborze rodzaju uczelni również nie pozostaje bez znaczenia.

Tak jak w Polsce, studia w Irlandii odbywają się na poziomach:

 • licencjackim - poziom 7 i 8 (bachelors);
 • magisterskim - poziom 9 (masters);
 • doktoranckim - poziom 10 (doctoral).

Istnieje możliwość podjęcia studiów w Irlandii na 8 uniwersytetach, 11 politechnikach (Institutes of Technology), a także kilkudziesięciu kolegiach nauczycielskich (Colleges of Education) oraz uczelniach prywatnych. Ponadto, studenci mogą uczyć się w czterech szkołach wyższych wchodzących w skład NUI (National University of Ireland).

5. Studia w Irlandii są cenionym atutem na rynku pracy

Piątą rzeczą, z której dobrze jest zdawać sobie sprawę jest to, że studia w Irlandii otwierają drzwi do kariery praktycznie na całym świecie. Anglojęzyczne zajęcia sprawiają, że bariera językowa przestaje istnieć i z powodzeniem można wykonywać dowolny zawód w wybranym przez siebie kraju.

Społeczeństwo irlandzkie jest przyjaźnie nastawione do obcokrajowców, co również rzutuje na jakość i poczucie bezpieczeństwa młodych Polaków znajdujących się za granicą. Ponadto, plusem studiowania w Irlandii jest bliska odległość od naszego kraju i krótki lot samolotem, co ułatwia częste odwiedzanie najbliższych nawet w trakcie roku akademickiego.

Nagrodą dla najbardziej wytrwałych jest wspaniała, warta studenckich poświęceń praca, która pozwala żyć na godnym poziomie i czerpać satysfakcję z osiągnięcia wymarzonego celu.

flaga irlandii na budynku