Ponadto, a może przede wszystkim, ma za sobą wielosezonowy dorobek wykształcenia wielu absolwentów, którzy dzięki opiece edukacyjnej uzyskanej w EDUN Academy zdobywali bardzo wysoką punktację na finalnych egzaminach Matury Międzynarodowej. Od 2015 roku, Patrycja odpowiada za całokształt szkolenia wychowawców w The Swan School, a także koordynacji jakości zajęć w zgodności z normami IB DP. Będąc również certyfikowanym agentem edukacyjnym British Council oraz uczestnicząc w programach szkoleniowych UCAS i College Board oraz nawiązując bezpośrednie relacje z uniwersyteckimi biurami admissions, Patrycja stała się również odpowiedzialna za układanie i zarządzanie kompleksowymi programami przygotowującymi do aplikacji na najlepsze uczenie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jako pasjonat edukacji, Patrycja czynnie zgłębia wiedzę z zakresu nauczania projektowego i Deeper Learning, początkowo poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach prowadzone przez Harvard Graduate School of Education, a następnie implikując tę wiedzę w metodykę kursów i lekcji wzbogacających oferowanych w The Swan School.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.