Dodatkowo, celem zajęć jest uświadomienie każdemu uczniowi jak istotne jest pojęcie komunikacji w dzisiejszym świecie - mimo iż dostęp do informacji jest nieograniczony, uczeń powinien z pełną świadomością ocenić źródło pod względem wiarygodności i w konsekwencji sformułować własną tezę w oparciu o zróżnicowane źródła, a co najważniejsze, przekazać i zaprezentować swoją pracę.

Nauczyciel pełni rolę obserwatora-przewodnika, który dając wskazówki wytwarza umiejętność pracy w grupie u uczniów, wzbogaca ich warsztat i pokazuje drogę do przejrzystego komunikowania myśli.

Celem zajęć jest rozwój umiejętności krytycznego analizowania i rozwiązywania zadań z dziedziny matematyki i abstrakcyjnego myślenia oraz w zakresie krytycznej analizy czytanych tekstów i pisania strukturalnie poprawnego eseju.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Ponadto, indywidualny kurs ma za zadanie uzupełnić wiadomości ucznia z zakresu wyszukiwania, tworzenia oraz przekazywania informacji. Podczas takiego kursu uczeń zdobędzie konkretną wiedzę z podstawowych zagadnień, które mają na celu ułatwić wyszukiwanie oraz prezentowanie treści o różnej tematyce, jak również usprawnić umiejętności krytycznego oraz kreatywnego myślenia. Elementy, które będą brane pod uwagę podczas kursu:

 • analiza źródeł pisanych i audiowizualnych 
 • sprawdzanie wiarygodności źródeł
 • analiza argumentów
 • nauka krytycznego myślenia i wyciągania własnych wniosków 
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym źródeł internetowych
 • tworzenie oraz prezentowanie własnych treści
 • konstruowanie tezy badawczej (research question)
 • tworzenie własnych argumentów
 • poszerzanie zainteresowań ucznia
 • rozwijanie umiejętności komunikacji 
 • poszerzanie słownictwa na poziomie zaawansowanym 
 • rozpoznawanie i nauka podstawowych błędów gramatycznych (common mistakes)