Profil aplikacji ucznia - niezbędne dokumenty:

Aplikując do USA należy przedstawić wykaz wielu dokumentów. Są one niezbędne w procesie aplikacyjnym:

  • transkrypt ocen - wykaz z ostatnich czterech lat i ranking tego, jak uczeń wypada na tle innych z danego rocznika w szkole.
  • personal essay - esej opisujący życie, osobowość i sposób dopasowania się ucznia do danych studiów. Jest to bardzo ważny element, gdyż esej ma dużą wartość w kontekście całego procesu, ponieważ rekruterzy mogą poznać studenta.
  • aplikacje kierunkowe - w zależności od wyboru miejsca studiowania, może to być np. portfolio artystyczne w postaci teczki z pracami lub sportowe, gdzie kandydat przekazuje filmy ze swoimi osiągnięciami sportowymi. )
  • eseje suplementacyjne - odpowiadają głównie na pytania o to, co student wniesie do społeczności studenckiej, dlaczego uważa, że może pasować na dane studia, itd.
  • rekomendacje - referencje pisane przez nauczycieli, muszą być bardzo spersonalizowane, nastawione na opis konkretnego ucznia. Często zdarza się, że psycholog lub szkolny pedagog również pisze tworzy dokument.
  • school report - przygotowywany przez szkołę, najczęściej sekretariat, opis polskiego szkolnictwa, z dokładną rozpiską tego, jaki jest podział godzin na danym profilu.
  • dodatkowe aktywności - z czterech lat, mogą to być np. projekty społeczne, wolontariat, itd.
  

Ciekawy profil aplikacyjny ucznia

Aplikując na uczelnie wyższe w Polsce, cała uwaga skupia się wokół ocen kandydata, natomiast w przypadku studiów za granicą, uczelnia bierze pod uwagę także osobowość kandydata, jego predyspozycje oraz to w jaki sposób będzie pasował do danej społeczności.


Przygotowując personal essay, warto pamiętać o tym, żeby był on napisany według odpowiedniego wzoru i jednocześnie wyróżniał się na tle prac wielu innych kandydatów. Powinien kierować się w stronę dokładnego opisu kandydata, jego predyspozycji i cech charakteru, zwłaszcza, gdy są one dopasowane do danych studiów.


Kolejną rzeczą, która skutecznie uatrakcyjni aplikację, są aktywności pozaszkolne. Jest to jeden z kluczowych elementów całego procesu, który zdecydowanie pozytywnie wpływa na odbiór ucznia przez rekruterów.

 

Aktywności pozaszkolne w profilu aplikacyjnym ucznia:

W tej kategorii można umieścić naprawdę wiele różnych czynności. Każda z nich ma znaczenie i może pozytywnie wpłynąć na odbiór kandydata przez potencjalną uczelnię.

 

Przygotowując się do aplikacji na studia za granicą, należy podkreślić, że niezwykle istotną sprawą jest posiadanie dodatkowych umiejętności, zdobytych podczas nieobowiązkowych zajęć, do których należą np. wolontariat, projekty społeczne, ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

Ciekawą opcją są także projekty pozaszkolne, podczas których uczeń mógłby tworzyć swoje innowacyjne wynalazki, eksperymentować, wykazywać się niekonwencjonalnym myśleniem. Takie zajęcia z pewnością, oprócz tego, że znacznie wzbogacą profil aplikacyjny ucznia, nauczą go wiele nowinek, których z pewnością nie poznałby w tradycyjnej szkole.

Aplikując na studia w USA, oprócz bardzo dobrych ocen, zaleca się także, aby skupić się na swoim własnym rozwoju, budowaniu pozytywnych cech swojego charakteru.

 

 

Dlaczego posiadanie dodatkowych aktywności jest ważne?

Jak już wcześniej wspomniano, dodatkowa aktywność pozaszkolna niesie korzyści, przede wszystkim kandydat na studia wypada znacznie lepiej na tle swoich konkurentów.

 

Poza tym wykazuje się szerokim polem zainteresowań oraz znajomością aspektów z wielu różnych dziedzin.

Uczniowie, którzy brali udział w seminariach z ekonomii, czy psychologii, zdobyli już podstawową wiedzę na ten temat. Ponadto ich doświadczenie i umiejętności mogą być znacznie bardziej atrakcyjne, w porównaniu z innymi kandydatami.

Na najbardziej prestiżowych uczelniach, ważne jest to, aby posiadać dobre oceny, jednak nie jest to najważniejszy aspekt, gdyż w dużej mierze pozytywna decyzja zależy od tego, jakim się jest człowiekiem, czy co się wniesie w mury uczelni. Jeśli zainteresowania kandydata związane są np. z biznesem, ekonomią i dlatego bierze on udział w projektach społecznych, bądź wykładach na ten temat, wiążąc swoją akademicką przyszłość z podobnymi wydziałami, jego aplikacja może być lepiej oceniona przez osoby decyzyjne.

 

Profil aplikacji ucznia - podsumowanie:

Aplikując na studia za granicą, należy brać pod uwagę fakt, że trzeba będzie przygotować wiele dokumentów, których nie ma w procesie aplikacyjnym na polskie szkoły wyższe.

 

Oprócz posiadania znakomitych ocen, zaleca się również, podjęcie dodatkowych działań, które są jednym z kluczowych elementów w aplikacji.

Zdecydowanie lepiej jest odbierany wniosek studenta, który jest aktywny, posiada już drobne doświadczenie, zdobyte np. podczas warsztatów, czy projektów społecznych. Pozwala to na efektywniejszy rozwój osobisty, zdobywanie umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia, czy rozwiązywania problemów.