Zapisz się

System i organizacja studiów medycznych

Studia medyczne w Wielkiej Brytanii w większości trwają 5 lat i zwieńczone są otrzymaniem tytułu lekarskiego MBBS (Bachelor of Medicine and Surgery). W przypadku kursu zakończonego podwójnym licencjatem (np. BSc MBBS) czy kursu z rokiem zerowym trwają 6 lat.

chirurg w trakcie operacji

Sposób nauczania różni się w zależności od uczelni. Na University of Cambridge czy University of Oxford, praktykuje się tradycyjny model nauczania, podzielony na lata przedkliniczne, gdzie nacisk kładzie się na zgłębianie wiedzy teoretycznej, po których następują lata kliniczne. Innym podejściem do nauczania jest kurs zintegrowany, gdzie zamiast uczyć anatomii czy fiziologii, materiał podzielony jest na moduły np. układ krwionośny, a związane z nim aspekty anatomii, biochemii, farmakologii, patologii i fizjologii są uczone jednocześnie. Taki system jest stosowany na przykład na University College London. Część uniwersytetów, w tym University of Manchester i University of Glasgow od początku kładzie duży nacisk na kontakt z pacjentami, a także uczy poprzez studium przypadku, tak zwane problem-based learning (PBL). Wszystkie uczelnie medyczne muszą spełnić standardy wyznaczone przez General Medical Council, który przyznaje prawo wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii. Dlatego, decydując się na studia medyczne w Wielkiej Brytanii, mamy możliwość dopasowania typu kursu do swoich potrzeb, mając przy tym gwarancję wysokiej jakości kształcenia.

Wymogi aplikacyjne

Aplikacja na studia medyczne w Wielkiej Brytanii znacząco różni się od procesu rekrutacyjnego w Polsce. Tak jak w przypadku innych kierunków, aplikacja na medycynę odbywa się poprzez platformę UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) i trzeba ją wysłać do połowy października, na rok przed rozpoczęciem studiów. W związku z tym, pracę nad aplikacją należy rozpocząć w trzeciej klasie liceum.

W systemie UCAS możemy maksymalnie wskazać pięć kierunków na danych uczelniach naszego wyboru, w tym maksymalnie cztery na medycynę, a piąty wybór może być kursem okołomedycznym (np. Biomedical Sciences). Na aplikację obecnie składają się: przewidywane wyniki z matury, list motywacyjny (Personal Statement), wynik z testu wstępnego UCAT bądź BMAT (w zależności od wybranych uczelni) oraz list referencyjny, zazwyczaj pisany przez wybranego nauczyciela, najlepiej biologii czy chemii. Choć aplikacja jest ujednolicona, wymogi aplikacyjne na medycynę w Wielkiej Brytanii różnią się w zależności od uczelni, więc warto jest zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. List motywacyjny to szansa, by pokazać swoje zainteresowanie medycyną, osiągnięcia oraz zdobyte doświadczenia, takie jak wolontariat czy staż naukowy. Doskonały Personal Statement daje możliwość wyróżnienia się wśród innych kandydatów, dlatego warto poświęcić czas na jego napisanie i dopracowanie.

Jeśli aplikacja, w tym wyniki testów wstępnych, spotka się z zainteresowaniem danego uniwersytetu, otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdy z sukcesem przejdziemy przez etap rozmów, uniwersytet złoży nam ofertę, w której postawi nam wymagania co do minimalnych wyników matur. Jeśli uda się nam te wyniki uzyskać oraz spełnić wymagania językowe, mamy zagwarantowane miejsce. W przypadku brytyjskiej matury A-levels są to wymagania od AAA do A*A*A, w których musi zazwyczaj zawierać się chemia oraz inny przedmiot przyrodniczy lub ścisły (np. biologia, fizyka, matematyka). Jeżeli chodzi o Maturę Międzynarodową (IB), standardową ofertę stanowi około 39 punktów, w tym oceny 6 lub 7 z biologii i chemii na HL. Natomiast w przypadku matury polskiej wymagania są różne, zazwyczaj uczelnie wymagają wyników na poziomie 80-90% lub 80-90 percentyla z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Dla przykładu, może to być 90% z jednego przedmiotu rozszerzonego i 85% z dwóch pozostałych. Ponadto, od kandydatów międzynarodowych, uczelnie wymagają zdania egzaminu językowego IELTS, zazwyczaj z wynikiem minimum 7.0 lub 7.5 z każdej sekcji (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). Odpowiada to umiejętnościom językowym na poziomie C1. Do egzaminu można przystąpić wielokrotnie, przed złożeniem aplikacji na studia czy też podczas niej – nie jest on podstawą do wyboru aplikanta, lecz jest kryterium niezbędnym. Ważnym jest, by nie zostawiać egzaminu językowego na ostatnią chwilę, aby w wypadku wyniku niespełniającego wymogów, mieć możliwość podejścia do IELTS ponownie.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Testy wstępne

UCAT (University Clinical Aptitude Test) oraz BMAT (BioMedical Admissions Test) to dwa różne egzaminy stosowane w procesie rekrutacji na studia medyczne w Wielkiej Brytanii. Oba testy pomagają uczelniom ocenić umiejętności i zdolności kandydatów.

UCAT jest testem sprawdzającym umiejętności kognitywne kandydatów. Trwa on dwie godziny i obejmuje pięć sekcji, takich jak rozumowanie słowne, rozumowanie ilościowe, podejmowanie decyzji, zdolności abstrakcyjne oraz ocenę sytuacji. Wyniki UCAT są używane przez większość uczelni medycznych, w tym King’s College London, University of Edinburgh, University of Aberdeen czy University of Bristol. Warto podkreślić, że uniwersytety używają wyników UCAT w różny sposób, część uczelni posługuje się systemem punktowym, a niektóre używają punktu odcięcia dla wyników. Do egzaminu przystępuje się w lato poprzedzające wysłanie aplikacji, w dogodnym dla siebie terminie. Należy jednak pamiętać, że do UCAT można podejść tylko raz do roku, dlatego istotnym jest, by dobrze się przygotować i wypaść jak najlepiej. Znaczącą zaletą podejścia do egzaminu UCAT jest znajomość wyniku przed złożeniem aplikacji, co pozwala na strategiczny wybór uczelni - tam, gdzie wynik da nam najlepsze szanse przyjęcia.

BMAT natomiast podzielony jest na trzy sekcje: zdolności werbalne, zdolności matematyczne i logiczne, sekcję wiedzy z biologii, chemii, fizyki i matematyki, jak również część pisemną. BMAT jest stosowany przy rekrutacji na, między innymi, University of Cambridge, University of Oxford, UCL i Imperial College London. Do egzaminu przystępuje się jesienią po wysłaniu aplikacji i odbywa się on tylko w jednym terminie. W tym roku został on wyznaczony na 18 października. Odpowiednio wczesne przygotowanie, tak jak w przypadku UCAT, daje możliwość osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Od roku akademickiego 2024/2025 BMAT zostanie zaprzestany i zastąpiony innym egzaminem.  

Rozmowy kwalifikacyjne

Po otrzymaniu aplikacji oraz wyników testów wstępnych, uczelnie rozpoczynają zapraszanie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Na Oxfordzie i Cambridge są to rozmowy z naciskiem na zagadnienia naukowe i krytyczne myślenie. Pozostałe uczelnie stosują rozmowy panelowe lub Multiple Mini Interviews (MMI), gdzie pytania mają na celu ocenienie motywacji aplikanta, wiedzy okołomedycznej czy wyrażania empatii. Aby przygotować się do rozmów, najlepiej przeczytać kilka książek i publikacji związanych z medycyną bądź naukami biomedycznymi oraz pochylić się nad powodami, dla których pragniemy studiować ten kierunek. Przygotowanie do rozmów pozwala na zapoznanie się z dynamiką konwersacji i oswojenie stresu przed rozmową.

Koszty

W związku tym, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, aplikantów zamieszkałych w Polsce obowiązują obecnie stawki międzynarodowe opłat na studia. Opłaty te wahają się od 35 000 do 65 000 funtów na rok, przy czym kurs medyczny trwa 5 lub 6 lat. Koszty życia w Wielkiej Brytanii są wyższe niż w Polsce i różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Największym wydatkiem jest zakwaterowanie. Na zakupy spożywcze i jedzenie studenci wydają od 30 do 50 funtów tygodniowo, ponadto transport publiczny kosztuje ok. 2 funty za przejazd. Dodatkowym wydatkiem są opłaty za zajęcia w kołach studenckich czy siłownię, czasem wydarzenia na uczelni. Poza zakwaterowaniem, koszy życia będą wynosić ok. 300-500 funtów miesięcznie. Ponadto, koszt transportu z Polski na uczelnię może znacząco się różnić i zależeć od bliskości lotniska czy skomunikowania uczelni. Niestety pełnych stypendiów na studia medyczne w Wielkiej Brytanii jest mało. Większość stypendiów możliwych do uzyskania przy aplikacji na studia czy też podczas nich pokrywa tylko niewielką część kosztów. Warto jednak śledzić strony uczelni, ponieważ możliwości pojawiają się w ciągu roku.

słoik z pieniędzmi i czapką studencką

Zakwaterowanie

W Wielkiej Brytanii zazwyczaj przez pierwszy rok czy dwa studiów mieszka się w akademiku, a później wynajmuje mieszkanie ze znajomymi. Część uczelni oferuje studentom zamieszkanie w akademiku uniwersyteckim na cały okres studiów, a inne udostępniają go tylko na pierwszy rok. Kwota różni się znacząco, w zależności od miejsca zamieszkania – najdrożej jest w dużych miastach. W Londynie koszt zakwaterowania na rok akademicki to około 10 000 funtów, w Manchesterze czy Bristolu zapłacimy między 5000 a 7000 funtów, niższej kwoty możemy spodziewać się w np. Belfaście, Dundee lub Sheffield.

big ben w londynie

Dlaczego warto studiować medycynę w Wielkiej Brytanii?

Studia medyczne w Wielkiej Brytanii od lat przyciągają studentów z całego świata. Wiele brytyjskich uczelni jest w światowej czołówce uniwersytetów i zapewnia wysoką jakość edukacji. Wykłady ze znanymi naukowcami i klinicystami, szeroka gama zajęć praktycznych i wsparcie ze strony uniwersytetu pozwalają na rozwinięcie akademickich skrzydeł. Wcześniej udostępniane materiały i nagrania, sprawny kontakt mailowy i chętni do dyskusji wykładowcy sprawiają, że nauka staje się bardziej przystępna. Uniwersytety dają też wiele możliwości na rozwój naukowy np. poprzez organizowanie konferencji, pracę w laboratorium i pisanie publikacji. To właśnie w Wielkiej Brytanii prowadzonych jest wiele pionierskich badań i wdrażane są najnowocześniejsze technologie.

Ponadto, na brytyjskich uczelniach istnieje wiele stowarzyszeń studenckich, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach i realizują swoje pomysły – to może być klub Harrego Pottera, tańców latynoskich, etyki medycznej, koszykówki czy fotografii. Każdy znajdzie coś dla siebie. Studiowanie za granicą daje również możliwość poznania studentów z całego świata, wymianę kulturową i przyjaźnie na całe życie. Uzyskane kwalifikacje są rozpoznawane w wielu krajach i pozwalają na pracę nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Australii czy Nowej Zelandii. Studia w języku angielskim ułatwiają także zdanie egzaminów lekarskich w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, a więc są furtką do kariery w wielu miejscach.

Oferta przygotowania w The Swan School:

Wsparcie ucznia aplikującego na medycynę do Wielkiej Brytanii polega na:

 1. Doradztwie które uczelnie są najlepiej dopasowanie do profilu kandydata.
 2. Przygotowaniu do egzaminów wstępnych UCAT i BMAT
 3. Przygotowaniu do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 4. Przygotowaniu do Interview.
 5. Przeanalizowaniu dotyczasowych działalności ponadprogramowe ucznia i zaplanowaniu oraz zorganizowaniu kolejnych.
 6. Szczegółowym wypełnieniu systemu aplikacyjnego UCAS.
 7. Wsparciu ucznia w napisaniu przekonywującego Personal Statement, jak i w edycji poprawności szkolnych rekomendacji.
 8. Doradzimy jak negocjować z uczelnią w przypadku niewystarczającego spełnienia oferty.
 9. Doradzimy jak znaleźć odpowiednie zakwaterowanie i poinformujemy nt. wszelkich możliwości stypendialnych.
   

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.