Studia w UK – wymagania formalne, potrzebne dokumenty

Jeśli marzą Ci się studia w Anglii, dobrze jest poznać szczegółowe warunki przyjęcia na nie. Są one z reguły podawane na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Wymagania na studia w UK mogą się nieco różnić od siebie, jednak mają pewne cechy wspólne. Otóż, wszystkie wymagają od obcokrajowców certyfikatu językowego, potwierdzającego znajomość języka angielskiego – może to być IELTS, TOEFL lub wyniki z egzaminu maturalnego. Na uniwersytetach w Anglii brane są również pod uwagę wyniki ze wszystkich przedmiotów z matury, z reguły preferowana jest średnia ocen przynajmniej w granicach od 60 do 80%. Ponadto, częstym wymogiem jest także zaliczenie 1-3 przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym, zaczynającym się od minimum 50%. Konieczne może być też przedstawienie 1-2 referencji od nauczyciela, lub trenera – ważne żeby była to osoba, która cieszy się zaufaniem społecznym. Z reguły trzeba przygotować też Personal Statement oraz kopię paszportu.

Co to jest UCAS?

Universities and Colleges Admissions Service, w skrócieUCAS to organizacja, której głównym celem jest obsługa procesu aplikacyjnego brytyjskich uniwersytetów. Kandydaci na studia w Anglii mogą dzięki UCAS zdobyć niezbędne informacje na temat rekrutacji, a także zgłosić swoją aplikację na wybrane studia online.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Personal Statement – istotny list motywacyjny

Oprócz certyfikatu językowego, średniej z ocen i referencji nauczyciela, niezwykle istotnym elementem rekrutacji jest przygotowanie Personal Statement, czyli listu motywacyjnego kandydata. To od niego bowiem w dużej mierze zależy przyjęcie na studia w Anglii.

Interview, czyli rozmowa rekrutacyjna na studia w Anglii

Na niektóre kierunki studiów w Anglii wymagana jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej (interview).

Jak sprawdzić termin aplikacji na studia w UK?

Terminu aplikacji na studia w UK można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej UCAS. Znajdują się tam konkretne informacje i obowiązujące daty przesyłania zgłoszeń.

studentka z teczką