Zagraniczni studenci ponoszą wyższe opłaty za studia niż mieszkańcy Kanady. Koszty mogą się różnić w zależności od miasta i regionu, zarówno jeśli chodzi o czesne i koszty życia. Czesne może wahać się od 20 000 CAD rocznie do około 30 000 CAD rocznie za studia licencjackie. Podobnie koszt zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego różni się w zależności od miasta. Koszty utrzymania w ciągu jednego roku wynoszą średnio około 15 000 CAD.