Studia sportowe za granicą – wyzwanie i szansa

Pasjonaci sportu mogą skorzystać z oferty studiów sportowych za granicą, jeśli oczywiście chcą rozwijać się i osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. W przypadku podjęcia studiów w USA można ubiegać się o stypendium sportowe. Bez uporządkowanej wiedzy na ten temat, trudno jest jednak cokolwiek zrobić, przedstawiamy zatem najważniejsze informacje o stypendiach sportowych w USA.

Stypendia sportowe w USA – wymagania wiekowe

Ważnym aspektem uzyskania stypendium sportowego w USA jest kryterium wiekowe. Dofinansowanie przyznawane jest w wieku od 17 do 24 lat albo nie dalej niż na 6. semestrze na uniwersytecie. To dlatego, że większość tego rodzaju wsparcia jest dostępna w czasie realizacji studiów licencjackich. Są również uczelnie, które oferują stypendia sportowe za granicą na studiach magisterskich, jeżeli dana osoba studiowała mniej niż 8 semestrów od chwili rozpoczęcia nauki.

Kiedy ubiegać się o stypendium sportowe na studia w USA?

Istotną informacją jest fakt, że o stypendium sportowe w USA najlepiej starać się na rok przed maturą, a co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem aplikacji. Zwiększa to perspektywy na dłuższe i przez to bardziej satysfakcjonujące dofinansowanie nauki za granicą. Natomiast każdy rok po ukończeniu szkoły średniej skraca czas trwania stypendium sportowego na studiach w Stanach Zjednoczonych i zmniejsza szanse na jego uzyskanie.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Stypendium sportowe w USA – skuteczne pozyskanie

Skuteczne pozyskanie stypendium sportowego w Stanach Zjednoczonych zawiera się w kilku podstawowych zasadach:

  • uniwersytety oferują stypendia dla najlepszych w swojej dziedzinie sportowców;
  • szanse na otrzymanie stypendium wzrastają wraz z lepszą średnią ocen SAT lub ACT, z tego powodu warto zadbać o jak najlepszy ich wynik;
  • uzyskanie stypendium zależy m.in. od opinii trenerów poszczególnych uczelni na temat danego sportowca, dlatego należy się z nimi skontaktować odpowiednio wcześniej, żeby przesłać do nich pakiet rekrutacyjny;
  • dobrze jest stworzyć swój kanał na YouTube lub/i prowadzić inne social media, w celu zaprezentowania swoich osiągnięć sportowych i talentu, ponieważ zwiększa to szanse na uzyskanie stypendium.

Stypendia sportowe w USA – od czego zależy ich wysokość?

Osoby studiujące w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać stypendium, którego wysokość jest uzależniona m.in. od dyscypliny sportowej, rodzaju uczelni i poziomu gry. Uczelnie Dywizji I posiadają największe budżety sportowe. Średnia wysokość stypendium sportowego w USA to około $10,400 na rok. Przy czym należy zaznaczyć, że:

  • Dywizja I oferuje pełne stypendia sportowe w USA, obejmujące koszty takie jak: czesne, książki, opłaty, zakwaterowanie czy wyżywienie;
  • Dywizja II zapewnia częściowe stypendia, które są udzielane na czesne książki, opłaty i do 250 USD na potrzebne materiały;
  • Dywizja III nie oferuje żadnych stypendiów sportowych.

Największe stowarzyszenia sportowe w USA

W USA funkcjonują stowarzyszenia sportowe, które udzielają pomocy w zakresie udzielania stypendiów dla młodych sportowców o wybitnych osiągnięciach. Największe z nich to:

  • NCAA (National Collegiate Athletic Association), które jest głównym organem zarządzającym sportem międzyuczelnianym. Obejmuje ponad 1200 szkół wyższych i uniwersytetów;
  • NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), które składa się z 300 szkół i 13 dyscyplin sportowych, a zrzesza ponad 60 tysięcy studentów;
  • NJCAA (National Junior College Athletic Association), które zrzesza ponad 500 instytucji i zajmuje się organizacją zawodów sportowych tzw. junior colleges.

Studia sportowe w USA z pewnością ułatwiają znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia, ale również poszerzają kontakty międzynarodowe. I choć podjęcie ich wymaga wyjścia ze strefy komfortu, niewątpliwie jest to właściwa droga do budowania pasjonującej kariery zawodowej.

Sportowcy z reguły podejmują wyzwania, które motywują ich do wytężonej pracy nad sobą i przekraczania siebie, a podjęcie studiów w USA i zdobycie stypendium sportowego z pewnością jest jednym z nich.

zawodnicy świętujący po wygranym meczu