Egzamin składa się z dwóch części:

 • Sekcja A ma formę 42 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania opierają się na 12 fragmentach argumentacyjnych do których przypisanych jest 3 lub 4 pytania. Na tę część egzaminu uczestnik ma 95 minut.
 • Sekcja B ma formę eseju, który uczestnik pisze wybierając jeden z trzech możliwych tematów. Długość eseju nie powinna przekroczyć 600 słów. Na tę część egzaminu przeznaczono 40 minut.

Z pierwszej części egzaminu kandydat może otrzymać 42 punkty, niestety druga część egzaminu nie posiada oficjalnej punktacji. Według danych LNAT Uniwersytetu Oksfordzkiego średnik wynik z sekcji B to 63,52.

Chcąc przystąpić do egzaminu należy pamiętać, by rejestracji dokonać w sierpniu roku poprzedzającego egzamin. Egzaminy rozpoczynają się 1 września każdego roku. Przy rejestracji należy pamiętać o uiszczeniu opłaty rejestracyjnej przez stronę www.lnat.ac.uk/registration/paying-for-your-test/ Wyniki przesyłane są pocztą dwa razy w roku, w zależności od daty przystąpienia do testu.

Każdy kandydat wybierający się na poniższe uczelnie na kierunek prawniczy musi zdać egzamin LNAT.

 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • Durham University
 • University of Glasgow
 • King’s College, London (KCL)
 • London School of Economi University of Bristol
 • University of Cambridge
 • Durham University
 • University of Glasgow
 • King’s College, London (KCL)
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • University of Nottingham
 • University of Oxford
 • University College London (UCL)
 • SOAS University of London
 • Singapore University of Social Sciences (SUSS), Singapore
 • IE School of Law, Spain
 • cs and Political Science (LSE)
 • University of Nottingham
 • University of Oxford
 • University College London (UCL)
 • SOAS University of London
 • Singapore University of Social Sciences (SUSS), Singapore
 • IE School of Law, Spain

Oferta The Swan School:

Jak prowadzony jest kurs?

Kurs do egzaminu LNAT jest oparty o aktualny zakres wiedzy i struktury egzaminu. W zależności od preferencji ucznia, może być prowadzony online, lub w The Swan School, w Warszawie.

Ile ma godzin?

Plan działania zakłada, indywidualną ilość godzin kursu, w zależności od potrzeby ucznia. Kurs stanowi kompleksowe przygotowane ze wszystkich sekcji egzaminu, a także zapoznanie ze słownictwem tematycznym. Zazwyczaj jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. 

Jaki jest koszt kursu?

Wycena całego kursu jest zależna od ilości godzin, które przelicza się mnożąc jednostkę lekcyjną przez określoną kwotę, za zajęcia z LNAT w The Swan School.

Kto prowadzi zajęcia?

Nasi nauczyciele to wybitni specjaliści z wieloma sukcesami, doskonale zaznajomieni ze specyfiką LNAT, jak i ze strukturą tego egzaminu. Dzięki indywidualnemu podejściu, są w stanie doskonale przygotować ucznia, dbając o to, aby w pełni wyćwiczył umiejętności niezbędne podczas tego testu.

Nasza skuteczność

Naszą skuteczność w nauce do egzaminu LNAT, potwierdzają doskonałe wyniki uczniów. Oczywiście jest to zasługa kompleksowego przygotowania naszych podopiecznych i z pewnością indywidualnego podejścia. Rozwijane są wszelkie umiejętności niezbędne podczas testu LNAT, tj. szybkie podejmowanie decyzji, zdolności rozumowania, krytyczne myślenie czy prawidłowe ocenianie. Ponadto, nadz nadzór pedagogiczny cały czas czuwa nad tym, aby pojawiały się postępy, a wszelkie trudności były od razu rozwiązywane. 

Co zawiera kurs

Kurs do LNAT w The Swan School obejmuje kompleksowe przygotowanie do wszystkich sekcji tego egzaminu, w tym do tematycznego eseju, który wymaga znajomości fachowego słownictwa i bardziej skomplikowanych struktór gramatycznych. Uczniowie mogą podejść do próbnych testów, tzw. "mock exams", które przygotowują do pisania długiego testu i pracy pisemnej, a także trenują umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Kiedy prowadzony jest kurs?

Przygotowanie do LNAT z The Swan School można zacząć w każdym momencie. Uczniowie mają indywidualne harmonogramy, dopasowe do ich potrzeb i dostępności. Stąd długość kursu jest zróżnicowana, zazwyczaj jest to kilka miesięcy, do roku lub dwóch lat, i zależna od intensywności zajęć, które mogą odbywać się nawet kilka razy w tygodniu. 

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.