I tak, dokumenty potrzebne do aplikacji na studia w USA to najczęściej:

  • Common Application (Common App) Jest to elektroniczny formularz aplikacyjny, z którego korzysta większość uczelni w USA. Dzięki Common App osoby zainteresowane studiowaniem mogą w łatwy i szybki sposób przesłać swoje zgłoszenie.
  • School Report To formularz, który wypełnia pedagog szkolny, wychowawca lub dyrektor. Dokument zawiera oprócz informacji na temat szkoły, takich jak na przykład stosowanej skali ocen, opinii o Twojej aktywności czy współpracy w grupie.
  • Egzamin językowy TOEFL i test SAT lub ACT Niezbędnym elementem w rekrutacji na studia w USA jest również zdanie egzaminu językowego TOEFL i SAT lub ACT. Zarówno SAT(Scholastic Assesment Test), jak i ACT (American College Testing Program) to testy, przeznaczone dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. To matura amerykańska, której wyniki uznawane są w przypadku rekrutacji na studia w USA.
  • Personal Statement Istotnym warunkiem przyjęcia na studia w USA jest również napisanie wypracowania na temat tego, dlaczego komisja rekrutacyjna powinna przyjąć właśnie Ciebie, z uściśleniem Twojego dotychczasowego doświadczenia oraz podaniem celu przyszłego studiowania.
  • Esej Spośród zadań, które są wymagane do podjęcia studiów w USA czeka Cię także sporządzenie eseju na zadany temat.
  • Referencje / Rekomendacje To pisemne opinie na Twój temat osób, które Cię dobrze znają. Mogą to być nauczyciele, dyrektor szkoły albo rodzic lub nawet rodzeństwo.
  • Odpisy z ocen Uczelniom z reguły wystarczają świadectwa z ostatnich czterech lat nauki, przetłumaczone na język angielski. Jeśli interesuje Cię zdawanie ustandaryzowanych testów SAT lub ACT (matura amerykańska), warto sprawdzić, jaki jest termin aplikacji i gdzie można ją zdawać. W Polsce egzaminy te przeprowadzane są kilka razy w roku, między innymi w American School of Warsaw oraz International School of Krakow.
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.