Egzamin składa się z dwóch części:

  • Sekcja pierwsza została podzielona na podsekcję 1A i 1B. Każda z nich zawiera 20 pytań. Na tę część egzaminu przeznaczono 60 minut.
    • Podsekcja 1A składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru koncentrujących się na ogólnej wiedzy z matematyki i fizyki.
    • Podsekcja 1B składa się z kolejnych 20 pytań, tym razem otwartych i oscyluje wokół zagadnień z matematyki wyższej oraz zaawansowanej fizyki.
  • Sekcja druga zawiera następnych 20 pytań i wszystkie skupiają się na fizyce zaawansowanej. Na tę część egzaminu uczestnik ma kolejnych 60minut.

Punktacja egzaminu jest skalą od 1 do 9 dla każdej z sekcji oddzielnie. To oznacza, że każda z sekcji jest oceniana osobno. Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz korzystania z kalkulatorów.

Rejestracja na egzamin rozpoczyna się 1 września i kończy 30 września. To bardzo mało czasu na dokonanie wszystkich formalności, dlatego każdy z kandydatów taki proces przygotowawczy do rejestracji, powinien rozpocząć znacznie wcześniej. Termin egzaminu nie jest stały, ale zawsze przypada w październiku. W roku 2023 został zaplanowany na 18 października, a wyniki zostaną opublikowane 11 stycznia 2024 roku. Rejestracji można dokonać w Centrum egzaminacyjnym. Za uczestnictwo w egzaminie nie ma pobieranej opłaty, wyjątkiem mogą być opłaty administracyjne centrów egzaminacyjnych.

Według Times Higher Education w rankingu 10 najlepszych uniwersytetów na świecie w dziedzinie inżynierii na rok 2023 University of Cambridge jest wciąż w ścisłej czołówce, a każdy kandydat wybierający się na tę uczelnie musi zdać egzamin ENGAA.
 

Oferta The Swan School:

Jak prowadzony jest kurs?

Kurs do egzaminu ENGAA dokonywany jest w postaci zajęć indywidualnych uczeń-nauczyciel, trwających standardowo po 60 min, odbywających się w siedzibie szkoły w Warszawie lub w formie spotkań online.

Ile ma godzin?

Jednym z głównych założeń naszej szkoły, jest indywidualne podejście do każdego podopiecznego, dlatego ilość godzin jest całkowicie zależna od potrzeb i możliwości ucznia, zakładając osiągnięcie zamierzonego wyniku.

Jaki jest koszt kursu?

Kurs przygotowujący do ENGAA jest indywidualnie wyliczany, na podstawie ilości godzin, pomnożonej przez standardową stawkę za jednostkę zajęć z ENGAA

Kto prowadzi zajęcia?

Nasi specjaliści kompleksowo przygotowują uczniów do egzaminu, zapoznają ich z trudnościami i specyfiką testu. Nauczyciele to praktycy w dziedzinie matematyki i fizyki, dostosowują swoją metodykę działania w taki sposób, aby móc w pełni dostosować się do ucznia, jednocześnie, dzięki temu są w stanie przepracować te elementy występujące na egzaminie, z którymi uczeń miał problem. 

Nasza skuteczność

Uczniowie kończący kurs, są w pełni przygotowani do testu, osiągając bardzo wysokie wyniki. Wszystko za sprawą wysokoefektywnej pracy indywidualnej i prowadzenia zajęć przez specjalistów z dziedzin matematyki i fizyki, zweryfikowanych przez szkołę. Ponadto nad kursem cały czas czuwa nasz nadzór pedagogiczny, który na bieżąco monitoruje pracę oraz postępy ucznia i dba o to, aby każdy pojawiający się problem, mógł być od razu rozwiązany.

Co zawiera kurs

Kurs z egzaminu ENGAA uczy praktycznej wiedzy z najbardziej skomplikowanych działów matematyki i fizyki. Dodatkowo uczeń poznaje strukturę egzaminu, zapoznaje się z metodami przygotowywania swoich odpowiedzi pod klucz testowy oraz ma możliwość trenowania radzenia sobie ze stresem i presją czasu oraz sprawdzania swojej wiedzy, na tzw. "mock exams" w The Swan School.

Kiedy prowadzony jest kurs?

W każdym momencie można zacząć kurs do egzaminu ENGAA, a czas jego trwania jest zależny od intensywności kursu, która zazwyczaj przewiduje godzinę tygodniowo. W przypadku zwiększenia ilości zaplanowanych godzin w tygodniu, czas kursu to ok. kilku miesięcy, do roku, bądź dwóch lat.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.