Jak określić to, z którym kierunkiem studiów uczniowi jest najbardziej po drodze?

Po ponad 10 latach przygotowań setek polskich uczniów na najlepsze studia zagraniczne, uważamy, że najlepiej na to pytanie można odpowiedzieć, gdy ocenimy dwa aspekty kandydata.

Jego profil i potencjał w przedmiotach szkolnych, ale dodatkowo uzupełnimy tą wiedzę predyspozycjami umiejętnościowymi i zasobami osobowościowymi ucznia.

W naszej szkole – The Swan School pomagamy uczniom wybrać odpowiednie kierunki poprzez wielowymiarowy proces diagnozy edukacyjnej, w której dzięki strukturze wybitnych nauczycieli i specjalistów przedmiotowych, a także pracy szkolnego psychologa edukacyjnego, oceniamy potencjał wiedzy przedmiotowej oraz profil umiejętności i osobowości, aby doradzić kandydatowi na jakie kierunki studiów posiada najwięcej majątku i z którymi uniwersytetami najbardziej mu lub jej po drodze.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.