Zapisz się

1 System i organizacja studiów we Włoszech

Włochy to zdecydowanie odpowiednie miejsce dla kandydatów poszukujących studiów po angielsku. W całym kraju znajdziemy bowiem ponad 500 programów oferowanych w tym języku. We Włoszech funkcjonuje system edukacji wyższej bardzo podobny do polskiego. Możemy wyróżnić:

 • studia I stopnia – studia licencjackie (3 lata) – tytuł: laurea
 • studia II stopnia – studia magisterskie (2 lata) – tytuł: laurea specialistica/magistrale
 • studia III stopnia – studia doktoranckie (3 lata) – tytuł: dottorato
koloseum w rzymie

Oprócz wymienionego wyżej systemu istnieją szkoły funkcjonujące w systemie niestandardowym, a część kierunków oferuje pięcioletnie i sześcioletnie studia magisterskie jednolite. Dotyczy to między innymi kierunków takich jak prawo, architektura i niektóre kierunki medyczne.

We Włoszech znajdują się 3 rodzaje placówek wyższej edukacji:

 1. Uniwersytety (Università) – obejmują uniwersytety i politechniki, czyli szkoły oferujące kierunki z czterech nauk: przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i medycznych, np. Politecnico di Torrino, Università Bocconi
 2. Wyższe Szkoły Artystyczne (Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale) – to szkoły muzyczne i teatralne, które specjalizują się w dziedzinach artystycznych takich jak muzyka, design, teatr, śpiew, np. NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
 3. Wyższe Instytuty Techniczne (Istituti tecnici superiori) – uczelnie wyspecjalizowane w obszarach techniki i technologii, np. I.T.S. Agroalimentare (Sondrio)
 

Zajęcia we Włoszech zazwyczaj prowadzone są w formie wykładów w dużych grupach oraz czasami seminariów w mniejszych grupach dla chętnych. Włoska kadra uniwersytecka słynie z dużej otwartości i dyspozycyjności.

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki we Włoszech dzieli się na dwa semestry. Studia zaczynają się już we wrześniu, a kończą z reguły z końcem maja lub czerwca, w zależności od placówki i kalendarza egzaminacyjnego danego studenta. W trakcie roku występują przerwy w trakcie świąt państwowych oraz świąt kościelnych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia występuje dłuższa przerwa, która często oddziela pierwszy i drugi semestr.

Wymiany i staże

Większość uniwersytetów we Włoszech oferuje rozmaite możliwości wymiany do uniwersytetów partnerskich w ramach wewnętrznych umów oraz międzynarodowego programu Erasmus. Wiele uczelni posiada również system pomocy w aplikowaniu o staże. W przypadku Uniwersytetu Bocconi staż może stanowić jedną z opcji zdobycia kredytów w ostatnim roku studiów, a uniwersytet oferuje rozbudowany system pomocy career service. Podobnie działa to na uniwersytetach technicznych, takich jak Politechnika Mediolańska i Politechnika w Turynie. Jeżeli chodzi o kierunki medyczne to wiele włoskich szkół medycznych dąży do połączenia praktycznego doświadczenia i wiedzy teoretycznej. Università Cattolica del Sacro Cuore oferuje możliwość treningu w szkolnym szpitalu uniwersyteckim na terenie kampusu.

2 Wymogi aplikacyjne

Sposób aplikacji na włoskie uczelnie podobny jest do standardu typowego dla europejskich uczelni. Najczęściej wymagane są: transkrypt ocen, list motywacyjny, list rekomendacyjny, dyplom maturalny, skan dokumentów osobowych i CV. Kolejnym krokiem czekającym kandydata przy aplikacji na dużą część uczelni jest przetłumaczenie i zatwierdzenie dokumentów w ambasadzie lub konsulacie i uzyskanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu, czyli tzw. dichiarazione di valore.

Część uczelni prywatnych, jak na przykład Uniwersytet Bocconi, może oczekiwać jedynie transkryptu w języku angielskim, ale pojawić się mogą dodatkowe wymagania, takie jak okazanie ocen z drugiego i trzeciego roku liceum. Uczelnie akceptują certyfikaty IELTS i TOEFL, akceptowane są również kwalifikacje językowe wynikające ze zdawania Matury Międzynarodowej, A-Levels, European Baccalaureate oraz innych programów uczonych stricte w języku angielskim. Aplikacja na studia we Włoszech odbywa się w różnych terminach w zależności od uczelni, dlatego należy do dokładnie sprawdzić przed składaniem zgłoszeń.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

3 Egzaminy wstępne

Większość uczelni nie wymaga egzaminów wstępnych, jednak jest kilka kierunków, na które przeprowadza się egzaminy. Niektóre uczelnie prywatne posiadają egzaminy wstępne w postaci testu. Są to m.in. Uniwersytet Catollica oraz między innymi światowej sławy Uniwersytet Bocconi, na który wymogiem aplikacyjnym jest zdanie na wysokim poziomie testu Bocconi lub testu SAT General, czyli egzaminów, do których można przygotować się dobrze z pomocą The Swan School.

Architektura

W przypadku aplikacji na ten kierunek konieczne jest zdanie państwowego egzaminu. Odbywa się on w lipcu i w przypadku Politechniki Turyńskiej jest to egzamin TIL-A, a Mediolańskiej – Test ARCHED.

Test ARCHED składa się z następujących z dziedzin:

 • czytanie ze zrozumieniem
 • logiczne rozumowanie
 • wiedza z historii i kultury ogólnej
 • rysowanie i odwzorowanie
 • fizyka i matematyka

Dodatkowo, pomimo posiadanych certyfikatów na Politechnice Mediolańskiej, należy zdać egzamin językowy z angielskiego TENG.

W przypadku Politechniki Turyńskiej wymagany jest bardzo podobny test TIL-A składający się również z analogicznych kategorii:

 • czytanie ze zrozumieniem
 • wiedza szkolna, historia i wiedza ogólna
 • logiczne rozumowanie
 • rysowanie i reprezentacja
 • fizyka i matematyka

Inżynieria

W przypadku kierunków inżynieryjnych odbywają się podobne testy TIL-I zbliżone zagadnieniami, a informacje należy sprawdzać bezpośrednio na stronie konkretnej placówki.

4 Koszty

Koszty nauki

Koszty czesnego (tuition) różnią się w zależności od uczelni i należy je sprawdzić w odniesieniu do danego roku akademickiego. Średnia kwota czesnego dla programów licencjackich we Włoszechw instytucjach publicznych za rok wynosi średnio około 1500 euro i waha się między 900 a 4000 euro rocznie. W przypadku prywatnych uczelni kwota ta wynosi między 6 tys. a 20 tys. euro za rok. Jednak uniwersytety często dają możliwość ubiegania się o zniżkę w przypadku kandydatów w gorszej sytuacji finansowej.

Na Uniwersytecie Bolońskim studenci mogą ubiegać się o to, aby ich czesne było obliczane na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. Minimalna wymagana opłata wynosi około 158 euro rocznie, podczas gdy maksymalna opłata różni się w zależności od programu studiów i może wynosić od 2200 do 6100 euro rocznie.

Koszty życia

Komunikacja miejska to ok. 1,5-2 euro za bilet jednorazowy, dlatego zdecydowanie lepszą opcją jest kupno karty miejskiej – która kosztuje ok. 20 euro miesięcznie dla studenta. Między Włochami a Polską można podróżować z wielu miast tanimi liniami lotniczymi. Jedzenie na mieście jest porównywalne cenowo do tego w Polsce. Na książki i materiały w zależności od uczelni trzeba wydać około 50-60 euro na miesiąc, ale zazwyczaj nie są to zakupy cykliczne i nie zawsze obowiązkowe.

Praca

Studenci mogą pracować, jeśli znajdą czas poza zajęciami. Najczęściej studenci podejmują się pracy dorywczej w barach czy restauracjach, gdzie można spodziewać się stawki zaczynającej się od 7 euro za godzinę, w dużych miastach ok. 10 euro. Często uniwersytety oferują pracę na uczelni, takie programy mają np. Uniwersytet w Padwie czy Bocconi (stawka ok. 8 euro na godzinę). Aby podjąć pracę, należy wyrobić Codice Fiscale (odpowiednik polskiego numeru PESEL).

słoik z pieniędzmi i czapką studencką

Codice Fiscale

Włoskie Codice Fiscale składa się z 16 cyfr oraz liter. Numer wydawany jest przez włoski Urząd Skarbowy (Agenzia delle Entrate) i niezbędny jest nie tylko, aby podjąć pracę, ale i do rejestracji w publicznej służbie zdrowia, zawarcia różnorakich umów, wynajmu mieszkania, akademika. Bez codice fiscale nie można nawet założyć konta bankowego ani kupić karty SIM. Do uzyskania numeru potrzebny jest jedynie ważny dowód tożsamości, tj. paszport lub dowód osobisty. Często przy uczelni funkcjonuje zaprzyjaźniony urząd skarbowy, co zdecydowanie ułatwia proces i sprowadza się do wysłania odpowiedniego maila wraz ze skanem dokumentów do odpowiedniego urzędu w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem studiów.

Stypendia

Zainteresowani zdobyciem stypendium powinni w pierwszej kolejności odwiedzić stronę internetową konkretnej uczelni, na której znajdą się wszystkie informacje na ten temat. Często można zdobyć też dodatkowe stypendia. Na przykład w regionie Emilia-Romania, w którym znajduje się Uniwersytet Boloński, włoski regionalny urząd ds. prawa do szkolnictwa wyższego oferuje dodatkowe możliwości pomocy finansowej, w tym stypendia naukowe oraz usługi zakwaterowania i dopłaty do wymian międzynarodowych.

W większości przypadków stypendia dzielą się na dwie kategorie: stypendia ekonomiczne oraz za wysokie osiągnięcia w nauce, co często pomaga pokryć nie tylko czesne uczelni, ale i zdobyć dodatkowe pieniądze na utrzymanie. Przy aplikacji o stypendia warto pamiętać o skomplikowanym procesie wymagającym często tłumaczenia przysięgłego oraz wcześniejszej legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Należy wcześniej wyrobić certyfikat ISSEU stwierdzający stan ekonomiczny rodziny w danym roku i potrzebny do aplikacji do ISU oraz wielu innych programów stypendialnych we Włoszech. Certyfikat ten wyliczany jest na podstawie zmiennych takich jak posiadane nieruchomości, roczne zarobki gospodarstwa domowego, liczba członków rodziny czy stan konta bankowego. Wcześniejsze wyliczenie go pozwala przewidzieć, czy warto w ogóle podejmować się trudu aplikacji o stypendium.

studentka przy książkach

5 Zakwaterowanie we Włoszech

Akademiki są zdecydowanie atrakcyjną formą zakwaterowania na czas studiów we Włoszech. Kosztują one zwykle od 350 do 700 euro miesięcznie, podobnie te prywatne. Chociaż te drugie są dość mało dostępne. Każda uczelnia ma własny system i harmonogram przyznawania miejsc w akademikach, więc należy poszukiwać informacji na ten temat na ich stronach internetowych.

Pokój w mieszkaniu studenckim to koszt 600-800 euro, apartament typu studio kosztuje 750-900 euro miesięcznie, a łóżko w pokoju z innymi lokatorami maksymalnie do 300 euro. Aby uniknąć wszechobecnych oszustów, warto przed podpisaniem umowy wszystko dokładnie sprawdzić lub skorzystać z pomocy agencji nieruchomości.

Najlepiej zacząć szukać mieszkania studenckiego tak szybko jak otrzyma się informację o przyjęciu na studia, aby mieć większy wybór. W okresie wakacyjnym dodatkowo wszystkie formalności mogą trwać dłużej.

6 Najbardziej selektywne kierunki we Włoszech

Najpopularniejsze wśród studentów międzynarodowych kierunki studiów we Włoszech to architektura, prawo, medycyna i sztuka. Aż 95% studentów mody we Włoszech to obcokrajowcy. Z kolei Politechnika Mediolańska jest w czołówce najlepszych uczelni na świecie, które wykładają architekturę. Studenci międzynarodowi wyjątkowo chętnie wybierają też studia położnicze czy stomatologiczne, a także psychologię. Tę ostatnią po angielsku wykłada się tylko na Uniwersytecie w Padwie.

7 Dlaczego warto studiować we Włoszech?

Włochy to ze względu na klimat, kulturę, architekturę i historię niezwykle interesujące miejsce do studiowania. Włoskie uczelnie mają szeroką ofertę kierunków w języku angielskim, a na zajęciach można spotkać naprawdę międzynarodowe środowisko. Uniwersytety mogą pochwalić się rozwiniętą infrastrukturą oraz możliwościami wymiany studenckiej. Dla studentów z Polski istotna będzie też łatwość podróży i tanie bilety między państwami.

Oferta przygotowania w The Swan School:

Przygotowanie na anglojęzyczne studia na włoskich uniwersytetach obejmuje:

 1. Selekcję odpowiednich uczelni i dopasowanie właściwego kierunku studiów (zarówno na uniwersytetach publicznych jak i niepublicznych i prywatnych np. Bocconi University)
 2. Przygotowanie do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 3. Analizę dotychczasowych działalności pozaszkolnych i zaplanowanie i organizację kolejnych.
 4. Skompletowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnienie właściwych systemów rekrutacyjnych.
 5. Przygotowanie do matury amerykańskiej SAT jako egzaminu zastępującego wewnątrzuczelniane testy wstępne na niektórych uczelniach i niektórych kierunkach.
 6. Przygotowaniu wraz z uczniem CV i przekonywujących listów motywacyjnych do uczelni, które tego wymagają.
 7. Doradztwo nt możliwości stypendialnych oraz procesu zakwaterowania.

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.