Czym jest egzamin TOEFL?

TOEFL to egzamin, który sprawdza specjalistyczne słownictwo z różnych obszarów, ale także umiejętność logicznego argumentowania i wyciągania wniosków, czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, opisywania wykresów, rozumienia słownictwa przydatnego w praktyce.

Wynik z egzaminu jest ważny zazwyczaj przez 2 lata (w zależności od uczelni, wniosków wizowych itp.). Celem tego egzaminy jest sprawdzenie poziomu języka angielskiego u zdającego, tzn. nie można nie zdać tego egzaminu. Certyfikat otrzymujemy zawsze – z odpowiednio zaznaczonym poziomem języka angielskiego i osiągniętą liczbą punktów.

Egzamin TOEFL jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Europie

Jak przebiega egzamin TOEFL?

To egzamin przeprowadzany na komputerze. Całość testu odbywa się jednego dnia, z jedną przerwą i trwa łącznie ok. 2 godziny. Z egzaminu można maksymalnie zdobyć 120 punktów. Pierwsza część zawiera sekcję czytania oraz sekcję słuchania. Na sekcję czytania mamy 35 minut podczas, której uczeń musi odpowiedzieć na 20 pytań. Możemy w niej zdobyć maksymalnie 30 punktów. W sekcji słuchania jest 28 pytań i czas 36 minut. Również w tej sekcji mamy możliwość uzyskania 30 punktów. Następnie przewidziana jest przerwa 10-cio minutowa, po której przechodzimy do drugiej części egzaminu: sekcji mówienia oraz sekcji pisania. Na speaking przewidziane jest 16 minut, 4 zadań i 30 punktów do zdobycia. W ostatniej sekcji (writing) mamy aż 29 minut i 2 zadania. Tu również możemy otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Oczekiwanie na wyniki

Wyniki egzaminu TOEFL są dostępne dosyć szybko, bo w ciągu 10 dni od egzaminu, a 14 dni czekamy na raport elektroniczny. Certyfikat w formie dokumentu oraz wyniki dla szkół są wysyłane do 14 dni.

Interpretacja wyników TOEFL

Jak wspomnieliśmy wcześniej z egzaminu TOEFL (jak również IELTS) nie można nie zdać. Otrzymujemy daną liczbę punktów, która jest odzwierciedleniem naszej wiedzy językowej na dany czas. Z egzaminu możemy uzyskać maksymalnie 120 punktów, a każda sekcja liczy maksymalnie 30 punktów. W ten sposób otrzymujemy w obiektywny sposób ocenę znajomości języka w zakresie wszystkich kompetencji. Punkty otrzymane na egzaminie TOEFL (120 punktów), można odzwierciedlić w kategoriach B1, B2 i C1 w następujący sposób:

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

  Poziom TOEFL
Kategoria
B1 (od-do) B2 (od-do) C1 (od-do)
Czytanie (0-30 pkt.)
4-17 18-23 24-30
Słuchanie (0-30 pkt.)
9-16 17-21 22-30
Mówienie (0-30 pkt.)
16-19 20-24 25-30
Pisanie (0-30 pkt.)
13-16 17-23 24-30

Łącznie liczba punktów od 42 do 71 oznacza znajomość angielskiego w kategorii B1, liczba punktów od 72 do 94 oznacza kategorię B2, a od 95 do 130 kategorię C1. Liczba punktów wymagana na uczelniach z egzaminu TOEFL

Liczba punktów wymagana na uczelniach z egzaminu TOEFL

Poniżej zebrana została minimalna liczba punktów z egzaminu TOEFL wymagana na najlepszych uczelniach w Stanach Zjednoczonych:

Uczelnia Minimalna liczba punktów
Harvard University 104
Yale University 100
Massachusetts Institute of Technology 100
Princeton 108
New York University 105
Columbia University 100
Stanford University 100
California Institute of Technology (Caltech) 110

Liczba punktów wymagana na uczelniach z egzaminu IELTS

Poniżej zebrana została minimalna liczba punktów z egzaminu IELTS wymagana na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii:

Uczelnia Minimalna liczba punktów
Cambridge University 7,0
Oxford University 7,0
London School of Economics 7,0
University of Warwick 6,5
Imperial College London 6,5-7,0
University College London 6,5
King’s College London 6,5
University of Bath 6,5-7,0
University of Arts London 6,5-7,0

Ceny

Cena TOEFL wynosi 245 USD. Płatności za test dokonuje się podczas rejestracji online za pośrednictwem popularnych systemów do płatności (karta kredytowa lub przelew online). Koszt testu jest przeliczany według kursu danego banku.

Gdzie i kiedy zdawać?

Do egzaminu TOEFL w Polsce można przystąpić w centrach egzaminacyjnych. Są one w 11 miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Zabrzu, Lublinie, i Rzeszowie. Kompletna lista terminów i miejsc zdawania jest dostępna na stronie ETS.