Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe:

undergraduate, czyli studia 3-4 letnie (odpowiednik polskiego licencjata), kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor:

  • BSc – Bachelor of Science – dla absolwentów studiów ścisłych
  • BA – Bachelor of Arts – dla absolwentów nauk humanistycznych i artystycznych
  • Bed – Bachelor of Education – dla absolwentów kierunków pedagogicznych
  • LLB – Bachelor of Law – dla absolwentów studiów prawniczych

postgraduate, czyli studia 1-2 letnie (odpowiednik polskich studiów magisterskich), kończące się uzyskaniem tytułu Master:

  • MSc – Master of Science – dla absolwentów studiów ścisłych
  • MA – Master of Arts – dla absolwentów nauk humanistycznych i artystycznych
  • LLM – Master of Laws – dla absolwentów kierunków prawniczych
  • Mmus – Master of Music – dla absolwentów kierunków muzycznych
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Studia w UK od studiów w Polsce różnią się stylem nauczania i organizacją czasu zajęć oraz ilością zadań i projektów praktycznych. W Wielkiej Brytanii studiuje się tzw. metodą projektu (Project Based Study), a Twoje studia są samodzielne (Independent Study) nastawione na pozyskiwanie umiejętności oczekiwanych przez globalny rynek pracy. Oczywiście zajęcia z teorii są, ale zajęcia te prowadzone są nie tylko na salach wykładowych, ale przede wszystkim w pracowniach, warsztatach, laboratoriach czy w terenie. Uczelnie posiadają mnóstwo powiązań z pracodawcami i często umożliwiają swoim studentom odbywanie tam staży zawodowych czy praktyk.

Zazwyczaj na uniwersytetach w Anglii na jednego nauczyciela przypada od 10 do 18 studentów – a małe grupy umożliwiają bliski i bezpośredni kontakt z wykładowcami. Na każdej uczelni działa minimum kilkadziesiąt stowarzyszeń i klubów.

Inne jest również podejście profesorów i wykładowców do studentów w UK. Młodzi ludzie są partnerami do dyskusji, skrócony jest dystans w kontaktach uczeń – wykładowca. Relacje są znacznie mniej oficjalne i nastawione na bezpośredni kontakt.

Inne również jest życie na kampusach. Doskonały klimat do rozwoju tworzy społeczność międzynarodowa. Poznawanie nowych kultur, czas spędzony z przyjaciółmi i wykładowcami z całego świata są bezcennym doświadczeniem dla osób planujących karierę w międzynarodowych firmach.

Dowodem tego, że Anglia pod względem edukacji znajduje się w czołówce są dane z rankingu QS, w którym 4 uczelnie wyższe znalazły się w ścisłej czołówce (i wiele innych na wysokich pozycjach). Wysoka konkurencja pod względem poziomu edukacji w najlepszych uczelniach powoduje, że pozostałe uczelnie uczelnie w Anglii, starają się dorównać tym najlepszym. W efekcie student w Wielkiej Brytanii może wybierać spośród bogatej oferty uczelni, co w efekcie powoduje, że uczelnie muszą starać się, aby to właśnie one zostały wybrane przez studentów. Dzięki temu uczelnie inne niż Cambridge i Oxford oferują wysoki poziom nauczania, ale jednocześnie posiadają niższe progi przyjęć oraz ciekawe programy stypendialne, które mogą stanowić dodatkową zachętę do ich wyboru.

Niewątpliwą zaletą dla osób studiujących w Anglii, będą szerokie możliwości wyjazdów na na wymianę zagraniczną oraz praktyki do innych krajów. Takie doświadczenie może być atutem, przy okazji poszukiwania pracy jako dowód odwagi i otwartości na świat.

Studia w Wielkiej Brytanii oferują tysiące unikalnych kierunków, których próżno szukać w innych krajach, np.: PPE, czyli Philosophy, Politics and Economics, Aviation Law, Oil and Gas studies, Ethical Hacking i wiele wiele innych. Kierunki są tworzone uwzględniając zapotrzebowania na współczesnym międzynarodowym rynku pracy.

Jeżeli szukasz kompleksowego wsparcia przy przygotowaniu się do podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii, zgłoś się do The Swan School. Dzięki nam, otworzysz sobie drogę do studiów w UK!