Zapisz się

Wśród pięćdziesięciu najlepszych uczelni świata aż trzydzieści znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Tylko naprawdę najlepsi uczniowie mają szansę studiować na takich uniwersytetach, jak Yale czy Stanford. Poza stopniami szkolnymi, liczy się udział w konkursach, olimpiadach, projekty własne, wolontariat. W The Swan School przygotowujemy kandydatów kompleksowo, uwzględniając wszelkie aktywności wzmacniające aplikacje na konkretne uczelnie.

amerykańska czapka studencka
ikona kompasu
1
1

Wybór właściwego college’u i kierunku studiów

Dopasowanie odpowiedniego college’u, który jest w realnym zasięgu dla potencjału ucznia - jest kluczowym elementem by wystartować z przygotowaniami. W trakcie aplikacji do USA możemy być “undecided”, a wtedy kierunek uczeń definiuje dopiero podczas studiów. Możemy być też zdecydowani i dobrać taki college, który najlepiej pozwoli uczniowi rozwinąć skonkretyzowane już oczekiwania akademickie.

ikona nauczyciela ze wskaźnikiem
2

Przygotowowanie do egzaminów wstępnych SAT lub ACT

Potocznie nazywane maturami amerykańskimi, egzaminy wstępne na uczelnie amerykański - SAT lub ACT - są dość kluczowym elementem pakietu dokumentów aplikacyjnych, szczególnie przy aplikacjach na topowe uniwersytety amerykańskie i sytuacji, gdy uczeń ma status studenta międzynarodowego. Autorski program przygotowawczy, bazujący na ponad 10 letnim doświadczeniu w przygotowaniach do tych egzaminów, zapewnia Naszym uczniom osiąganie bardzo ponadprzeciętnych wyników.

2
ikona książek
3
3

Zajęcia językowe TOEFL

Wylegitymowanie się przez kandydata na amerykańska uczelnie kompetencjami języka angielskiego podczas procesu rekrutacji jest bardzo ważnym elementem procesu rekrutacyjnego. W The Swan School pomagamy uczniom podnieść poziom języka angielskiego i zdać egzamin TOEFL na poziom C1 lub wyżej i tym samym spełnić oczekiwania aplikacyjne topowych uniwersytetów amerykańskich.

ikona pucharu za pierwsze miejsce
4

Wzbogacanie potencjału akademickiego

Oprócz ocen szkolnych czy punktów z powyższych egzaminów wstępnych, solidna aplikacja na amerykańskie uniwersytety zawiera wiele wypowiedzi pisemnych w formie esejów czy listów rekomendacyjnych, tych szkolnych i pozaszkolnych. W The Swan School oferujemy uczniom pozaszkolny rozwój w formie personalnych projektów twórczych wykonywanych w Naszym edukacyjnym makerspace, dzięki którym przyszły student amerykańskiej uczelni rozwija ponadprogramowo swoje zainteresowania i potencjał akademicki, jednocześnie zdobywając cenne doświadczenia i portfolio, które wzbogacają jego przyszłe aplikacje.

4
ikona dokumentów i zegara
5
5

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych

Pakiet dokumentów aplikacyjnych wysyłanych na amerykańskie uczelnie składa się z bardzo wielu elementów. W The Swan School zadbany by każdy z nich był zgodny z oczekiwaniami amerykańskich uczelni i napisany w taki sposób, aby przekonać uczelnianych rekruterów. Dokumenty wysyłane są zazwyczaj poprzez system Common Application lub prywatne systemy aplikacyjne uczelni nie zrzeszonych w Common Application.

Do jakich studiów w innych krajach możesz przygotować się w The Swan School?

Studia w USA cieszą się ogromnym prestiżem i uznaniem na całym świecie. System edukacyjny w Stanach Zjednoczonych oferuje szeroką gamę kierunków i specjalizacji, które przyciągają studentów z różnych zakątków globu. Dla wielu młodych ludzi możliwość studiowania w USA jest synonimem wysokiej jakości edukacji, innowacyjnych metod nauczania oraz dostępu do zaawansowanych technologii i zasobów badawczych. A więc jak dostać się na studia w USA?

Studia w USA – jak się dostać i dlaczego warto?

Edukacja w USA jest nie tylko szansą na zdobycie wartościowej wiedzy, ale także na rozwój osobisty i zawodowy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych programach praktyk, stażach i projektach badawczych, które przygotowują ich do przyszłej kariery zawodowej. Dodatkowo, studia w USA oferują unikalne doświadczenie kulturowe, umożliwiając studentom nawiązanie międzynarodowych znajomości i rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i współpraca w zróżnicowanym środowisku. Wszystkie te elementy sprawiają, że edukacja w USA jest niezwykle ceniona i stanowi doskonałą inwestycję w przyszłość.

Jednym z kluczowych elementów systemu edukacyjnego w USA jest nacisk na rozwijanie samodzielności i krytycznego myślenia u studentów. Programy nauczania są zaprojektowane tak, aby umożliwić studentom indywidualny rozwój i wybór przedmiotów zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi. Wiele uczelni oferuje również programy interdyscyplinarne, które pozwalają studentom na łączenie różnych dziedzin wiedzy. Ponadto, uczelnie amerykańskie kładą duży nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co realizowane jest poprzez różnorodne projekty, laboratoria i praktyki zawodowe.

Jak dostać się na studia w USA?

Proces aplikacyjny na studia w USA jest wieloetapowy i wymaga starannego przygotowania. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiednich uczelni i programów studiów. Następnie, kandydaci muszą zgromadzić wymagane dokumenty, w tym prognozowane wyniki na maturze, wyniki egzaminów językowych (TOEFL lub IELTS) oraz standardowych testów wstępnych, takich jak SAT lub ACT dla studiów licencjackich, oraz GRE lub GMAT dla studiów magisterskich. Wiele uczelni wymaga również napisania eseju aplikacyjnego, który pozwala ocenić motywację i zdolności pisarskie kandydata.

Standardowe egzaminy wstępne, takie jak SAT (Scholastic Assessment Test) i ACT (American College Testing), są ważnym elementem procesu rekrutacyjnego. Testy te oceniają umiejętności logicznego myślenia, matematyki oraz znajomości języka angielskiego. Wyniki tych egzaminów są często kluczowym kryterium przyjęć na prestiżowe uczelnie.

Studia w USA koszty: czesne, życie, podróże.

Jeśli chodzi o studia w USA koszty mogą być znaczące i obejmują zarówno czesne, jak i koszty życia. Czesne na amerykańskich uczelniach różni się w zależności od typu instytucji i wybranego programu studiów. Na uniwersytetach publicznych, roczne czesne dla studentów międzynarodowych może wynosić od 10 000 do 30 000 USD, podczas gdy na uczelniach prywatnych koszty te mogą sięgać nawet 50 000 USD rocznie. Dodatkowo należy uwzględnić koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży oraz innych codziennych wydatków, które mogą wynosić od 10 000 do 20 000 USD rocznie.

Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Wiele uczelni oferuje stypendia dla międzynarodowych studentów, które mogą pokryć część lub całość kosztów czesnego. Stypendia mogą być przyznawane na podstawie wyników akademickich, osiągnięć sportowych, talentów artystycznych lub zaangażowania w działalność społeczną. Ponadto, dostępne są różne formy pomocy finansowej w postaci programów pracy na kampusie.

Studia USA przygotowanie z The Swan School.

Jeśli marzysz o studiach w USA, nie zwlekaj i rozpocznij przygotowania już dziś z The Swan School. Nasza szkoła oferuje kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym, pomagając uczniom na każdym etapie – od wyboru odpowiednich uczelni, poprzez przygotowanie do egzaminów, aż po kompletowanie dokumentów aplikacyjnych. Dzięki naszym doświadczonym doradcom edukacyjnym, masz pewność, że Twoja aplikacja będzie dopracowana i spełni wszystkie wymagania amerykańskich uczelni. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych programach i możliwościach studiowania.

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.