Zapisz się

Oferta przygotowania na studia w UK

Przygotowanie do aplikacji na studia w Anglii składa się z kilku elementów.

 1. Pomagamy wybrać odpowiedni kierunek studiów i uczelnie, która jest w zakresie potencjału ucznia.
 2. Przygotowujemy do wszelkich egzaminów wstępnych, zarówno tych językowych, jak i celowych typu UCAT, TSA, MAT, ENGAA i innych.
 3. Przeanalizujemy dotyczasowe działalności pozaszkolne ucznia i zaplanujemy ścieżkę rozwoju pozaszkolnego.
 4. Wraz z uczniem tworzymy i edytujemy wszystkie dokumenty aplikacyjne, takie jak Personal Statement, rekomendacje.
 5. Wypełniamy szczegółowo system aplikacyjny UCAS, tak aby nie popełnić żadnego błędu.
 6. W przypadku aplikacji na medycynę lub University of Oxford/University of Cambridge, przygotujemy również na interview.
 7. Doradzimy jak negocjować z uczelnią w przypadku niewystarczającego spełnienia oferty
 8. Pokierujemy w procesie znajdowania odpowiedniego zakwaterowania i możliwości stypendialnych.
Dowiedz się więcej
studentka na tle starego uniwersytetu

Oferta przygotowania na studia medyczne w UK

Wsparcie ucznia aplikującego na medycynę do Wielkiej Brytanii polega na:

 1. Doradztwie które uczelnie są najlepiej dopasowanie do profilu kandydata.
 2. Przygotowaniu do egzaminów wstępnych UCAT i BMAT
 3. Przygotowaniu do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 4. Przygotowaniu do Interview.
 5. Przeanalizowaniu dotyczasowych działalności ponadprogramowe ucznia i zaplanowaniu oraz zorganizowaniu kolejnych.
 6. Szczegółowym wypełnieniu systemu aplikacyjnego UCAS.
 7. Wsparciu ucznia w napisaniu przekonywującego Personal Statement, jak i w edycji poprawności szkolnych rekomendacji.
 8. Doradzimy jak negocjować z uczelnią w przypadku niewystarczającego spełnienia oferty.
 9. Doradzimy jak znaleźć odpowiednie zakwaterowanie i poinformujemy nt. wszelkich możliwości stypendialnych.
Dowiedz się więcej
flaga irlandii

Oferta przygotowania na studia w Irlandii

Pomoc w aplikacji na studia w Irlandii składa się z:

 1. Wybieramy dopasowany do predyspozycji ucznia kierunek i klasę uczelni będącą w jego potencjale
 2. Przygotowujemy się do egzaminu językowego, jeśli kandydat nie przewiduje zdawać matury rozszerzonej z j. angielskiego na bardzo wysoki wynik.
 3. Skompletuje potrzebne dokumenty aplikacyjne oraz wypełniamy z uczniem system aplikacyjny CAO.
 4. W przypadku aplikacji na studia medyczne, przygotowujemy ucznia do egzaminu HPAT.
 5. Doradzimy w zakresie finansowania studiów i zakwaterowania w Irlandii.
Dowiedz się więcej

Oferta przygotowania na medycynę w Irlandii

Wsparcie The Swan School w aplikacji na studia medyczne w Irlandii składa się z:

 1. Pomocy w oszacowaniu szans i dopasowaniu odpowiednich uczelni.
 2. Przygotowania do egzaminu HPAT, tak aby zdać go na wyjątkowo wysoki wynik.
 3. Przeanalizowaniu dotychczasowych działalności pozaszkolnych kandydata i zaplanowaniu oraz zorganizowaniu kolejnych.
 4. Przygotowania do egzaminu językowego, jeśli kandydat nie przewiduje zdawać matury rozszerzonej z j. angielskiego na bardzo wysoki wynik.
 5. Skompletowaniu wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnieniu z uczniem systemu CAO.
 6. Doradztwie w zakresie finansowania studiów i zakwaterowania w Irlandii.
Dowiedz się więcej

Oferta przygotowania na studia w Holandii

Pomoc The Swan School w aplikacji na studia w Holandii składa się z:

 1. Pomocy w dopasowaniu odpowiednich kierunków studiów i wyselekcjonowaniu odpowiednich uczelni
 2. Przygotowaniu do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego, jeśli profil kandydata tego wymaga
 3. Przeanalizowaniu działalności pozaszkolnych ucznia i zaplanowaniu oraz zorganizowaniu kolejnych.
 4. Wsparciu ucznia w napisaniu przekonywujących listów motywacyjnych oraz CV.
 5. Stworzeniu i skompletowaniu wszelkich dokumentów potrzebnych do prawidłowego wypełnienia państwowego systemu aplikacyjnego.
 6. Przygotowaniu do potencjalnych, wewnątrz-uniwersyteckich egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych.
 7. Doradztwo w zakresie zakwaterowania.
Dowiedz się więcej

Oferta przygotowania na studia w Hiszpanii:

Wsparcie szkoły w przygotowaniu do anglojęzycznych studiów w Hiszpanii obejmuje:

 1. Wybór odpowiednich kierunków i selekcję dopasowanych uniwersytetów.
 2. Przygotowanie do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 3. Przygotowanie do matury amerykańskiej SAT jako egzaminu wstępnego na wybrane uczelnie.
 4. Przeanalizowanie dotychczasowych działalności ponadprogramowych ucznia i zaplanowanie oraz zorganizowanie kolejnych.
 5. Wsparcie w pisaniu przekonywujących esejów oraz edycję listów rekomendacyjnych, a także przygotowanie do ewentualnych interviews.
 6. Stworzenie i skompletowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych oraz wypełnienie z uczniem systemu aplikacyjnego.
 7. Doradztwo nt. finansowania uczelni, potencjalnych stypendiów oraz organizacji zakwaterowania.
Dowiedz się więcej
flaga hiszpanii

Oferta przygotowania na studia we Włoszech:

Przygotowanie na anglojęzyczne studia na włoskich uniwersytetach obejmuje:

 1. Selekcję odpowiednich uczelni i dopasowanie właściwego kierunku studiów (zarówno na uniwersytetach publicznych jak i niepublicznych i prywatnych np. Bocconi University)
 2. Przygotowanie do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 3. Analizę dotychczasowych działalności pozaszkolnych i zaplanowanie i organizację kolejnych.
 4. Skompletowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnienie właściwych systemów rekrutacyjnych.
 5. Przygotowanie do matury amerykańskiej SAT jako egzaminu zastępującego wewnątrzuczelniane testy wstępne na niektórych uczelniach i niektórych kierunkach.
 6. Przygotowaniu wraz z uczniem CV i przekonywujących listów motywacyjnych do uczelni, które tego wymagają.
 7. Doradztwo nt możliwości stypendialnych oraz procesu zakwaterowania.
Dowiedz się więcej

Oferta przygotowania na medycynę we Włoszech

Przygotowanie do anglojęzycznych studiów medycznych we Włoszech obejmuje:

 1. Wybór i selekcję odpowiednich uczelni włoskich oferujących medycynę lub stomatologię w pełni po angielsku.
 2. Przygotowanie do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 3. Przygotowanie do egzaminu wstępnego na medycynę IMAT.
 4. Analizę dotychczasowych działalności pozaszkolnych i zaplanowanie i organizację kolejnych.
 5. Wsparcie w skompletowaniu wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnieniu odpowiednich systemów rekrutacyjnych.
 6. Doradztwo w zakresie możliwych stypendiów i procesu zakwaterowania
Dowiedz się więcej

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.