Medycyna we Włoszech jest jednym z kursów uniwersyteckich (wraz ze stomatologią) wdrażających program dostępu rejestrowanego (numero chiuso). Ogólna liczba studentów medycyny przyjmowanych co roku jest stała, ponieważ każda szkoła medyczna otrzymuje maksymalną liczbę nowych przyjęć rocznie przez MIUR (Ministerstwo Edukacji we Włoszech).

 

Okienko aplikacyjne, w przypadku egzaminu Imat, otwiera się na przełomie czerwca i lipca. Po uiszczeniu opłaty i zapisie na egzamin przez stronę www.universitaly.it, zainteresowani wybierają miejsce odbycia egzaminu. Wyniki zostają ogłoszone już po tygodniu, ale mają formę punktacji. Informacja o kwalifikacji na wybrane przez zainteresowanego uczelnie, opublikowana zostaje po trzech tygodniach od egzaminu.

 

Każdy kandydat wybierający się na poniższe uczelnie na kierunek medyczny w języku angielskim musi zdać egzamin IMAT.

 

W przypadku szkół medycznych proces aplikacyjny jest zdecydowanie bardziej ustandaryzowany niż na inne kierunki. W lipcu przed ostatnim rokiem szkoły, uczniowie składają rejestracje na egzamin IMAT, który następnie zdają we wrześniu, kilka dni po egzaminie pojawiają się wstępne wyniki indywidualne, a na początku października pojawiają się wyniki wraz z miejscem w rankingu i informacją czy udało się przejść rundę. W przeciągu 4 dni z dniem publikacji włącznie należy złożyć wszystkie papiery na uczelnie, do której zostało się przyjętym i należy opłacić pierwsze czesne. W przypadku niewypełnienia formalności miejsce wędruje do kolejnej osoby z rankingu. W przypadku niezakwalifikowania się w pierwszej kolejności, należy oczekiwać na dalsze wiadomości, ponieważ miejsca ze względu na rezygnujących kandydatów uzupełniają się nawet do grudnia.

Medycynę w języku angielskim we Włoszech można studiować na poniższych uczelniach:

 • University of Pavia – Pavia Harvey
 • University of Milan – IMS Milan
 • Sapienza University of Rome
 • University of Rome Tor Vergata
 • University of Naples Federico II
 • Napoli SUN/ Campania LV
 • University of Bari
 • University of Turin
 • University of Bologna
 • University of Milan – Bicocca
 • University of Messina
 • University of Siena (dentistry)
 • University of Padua
 • Vita-Salute San Raffaele University
 • University of Pisa

Oferta przygotowania w The Swan School:

Przygotowanie do anglojęzycznych studiów medycznych we Włoszech obejmuje:

 1. Wybór i selekcję odpowiednich uczelni włoskich oferujących medycynę lub stomatologię w pełni po angielsku.
 2. Przygotowanie do egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub innego.
 3. Przygotowanie do egzaminu wstępnego na medycynę IMAT.
 4. Analizę dotychczasowych działalności pozaszkolnych i zaplanowanie i organizację kolejnych.
 5. Wsparcie w skompletowaniu wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnieniu odpowiednich systemów rekrutacyjnych.
 6. Doradztwo w zakresie możliwych stypendiów i procesu zakwaterowania
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.