Egzamin składa się z dwóch części:

 • Sekcja 1 składa się z kolejnych 4 podsekcji dając w sumie 80 pytań. 2 z nich są obowiązkowe, sekcja matematyczna oraz druga sekcja do wyboru. Na tę część egzaminu przeznaczono 60 minut.
  • Podsekcja A - jest częścią sprawdzającą wiedzę z matematyki i składa się z 20 pytań.
  • Podsekcja B - jest częścią sprawdzającą wiedzę z fizyki i składa się z 20 pytań.
  • Podsekcja C - jest częścią sprawdzającą wiedzę z chemii i składa się z 20 pytań.
  • Podsekcja D – jest częścią sprawdzającą wiedzę z biologii i składa się z 20 pytań.
 • Sekcja 2 składa się z kolejnych 3 podsekcji, czyli 60 pytań. Rozwiązanie jednej z nich jest obowiązkowe. Na sekcję 2 przeznaczono kolejnych 60 minut.
  • Podsekcja A - sprawdza wiedzę z fizyki wyższej i składa się z 20 pytań.
  • Podsekcja B - sprawdza wiedzę z chemii wyższej i składa się z 20 pytań.
  • Podsekcja C - sprawdza wiedze z biologii wyższej i składa się z 20 pytań.
 

Oferta The Swan School:

Jak prowadzony jest kurs?

Kurs przygotowujący do egzaminu NSAA, prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych, trwających zazwyczaj 60 min. W zależności od potrzeb i możliwości ucznia lekcje prowadzone są stacjonarnie w siedzibie The Swan School, w Warszawie lub online.

Ile ma godzin?

Plan kursu przygotowywany jest indywidualnie dla każdego ucznia, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Ilość zajęć może wahać się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin. Metodyka nauczania zakłada profesjonalne przygotowanie z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki.

Jaki jest koszt kursu?

Cena za cały kurs NSAA jest wyliczana indywidualnie na podstawie ilości godzin, pomnożonych przez aktualną stawkę godzinową za dany kurs.

Kto prowadzi zajęcia?

Naszych uczniów przygotowują najlepsi mentorzy, zweryfikowani przez szkołę, posiadający wiedzę z zakresu materiału, z egzaminu STEP. Sposób nauczania i metodyka jest indywidualnie dopasowana do potrzeb ucznia, a dzięki doskonałej znajomości formy testu, sukcesy naszych uczniów są gwarantowane.

Nasza skuteczność

Uczniowie kończący przygotowanie do egzaminu NSAA osiągają bardzo wysokie wyniki, za sprawą kompleksowego przygotowania i dogłębnego przećwiczenia materiału testowego. Jest to rezultat naszego indywidualnego podejścia do ucznia, jak i nadzoru pedagogicznego, monitorującego zarówno postępy uczniów oraz ewentualne problemy, które mogą być na bieżąco rozwiązywane.

Co zawiera kurs

Zajęcia obejmują kompleksowe przygotowanie ze wszystkich sekcji testu, wliczając w to wiedzę z chemii, biologii, matematyki i fizyki. Dodatkowo pod koniec kursu, uczeń ma możliwośc podejścia do próbnych testów, tzw. "mock exams", które sprawiają, że nasz podopieczny jest zapoznany ze strukturą egzaminu, a także potrafi lepiej radzić sobie ze stresem. 

Kiedy prowadzony jest kurs?

Przygotowanie do NSAA można zacząć w każdym momencie w roku, a harmonogram, jak i intensywność zajęć (jedna lub kilka godzin w tygodniu), są indywidualnie dopasowane do dostępności, możliwości i potrzeby ucznia. Tym samym, kurs NSAA w The Swan School może trwać od kilku miesięcy, do nawet roku.  

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.