Jak wygląda arkusz egzaminacyjny?

Po wielu zmianach w teście, aktualna forma to 60 pytań zamkniętych z pięciu wyżej wymienionych dziedzin, gdzie:

 • 4 zadania - Logiczne rozumowanie
 • 5 zadań - Kultura i wiedza ogólna
 • 23 zadania - Biologia
 • 15 zadań - Chemia
 • 13 zadań - Fizyka i matematyka

Na rozwiązanie całego arkusza, student ma 100 minut. Maksymalnie można zdobyć 90 punktów, przy czym średni wynik wśród przyjętych wynosi ponad 60 punktów.

Ważną informacją, którą należy podkreślić jest to, że na egzaminie IMAT, można zdobyć punkty ujemne, za każdą nieprawidłową odpowiedź.

Przygotowanie do IMAT:

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że IMAT zdaje się tylko raz w roku.

Należy zacząć od tego, że jedną z najistotniejszych kwestii, jest dobra znajomość języka angielskiego, która nie tylko pozwoli na dogłębne zrozumienie wszelkich poleceń testu ale również przyda się podczas samych studiów.

W przypadku egzaminu, oprócz tradycyjnie zdobytej wiedzy z przedmiotów ścisłych; biologii, chemii, matematyki i fizyki, niezwykle istotne jest także wytrenowanie pewnych umiejętności, takich jak logiczne rozumowanie, czy posiadanie informacji z wiedzy ogólnej, np. nazwiska laureatów znanych nagród.

Oczywiście zaleca się także dokładne przebrnięcie przez cały arkusz testowy, dogłębne poznanie jego struktury i specyfiki. Dzięki temu znacznie łatwiej przyjdzie planowanie całej nauki do IMAT.

W jaki sposób ćwiczyć?

Najlepszą formą ćwiczeń do egzaminu, jest rozwiązywanie arkuszy, trenując w ten sposób umiejętności niezbędne na teście. Dodatkowo uczeń, który przećwiczył wystarczająco zadań, nabywa pewne zdolności, czuje się zdecydowanie pewniej w kwestii pisania trudnych testów oraz lepiej radzi sobie ze stresem i presją czasu.

Przykładowe zadania:

LOGICZNE ROZUMOWANIE:

Okres półtrwania pierwiastka promieniotwórczego to czas potrzebny do rozpadu połowy materiału. Masz pewną ilość minerału zawierającego dwa pierwiastki promieniotwórcze X i Y, których okres półtrwania wynosi odpowiednio 2 i 3 lata. Ponadto żaden proces fizyczny nie może wytworzyć pierwiastków X ani Y.

Jeśli dzisiaj stosunek X:Y (masa/masa) wynosi 8:1, to jaki będzie za 6 lat?

 • 4:1
 • 1:1
 • 2:1
 • 16:1
 • 32:1

KULTURA I WIEDZA OGÓLNA:

Która z poniższych par postaci/książki jest błędna?

 • Elizabeth Bennet – Little Women
 • Leopold Bloom – Ulysses
 • Edmond Dantès – The Count of Monte Cristo
 • Gregor Samsa – The Metamorphosis
 • Florentino Ariza – Love in the Time of Cholera

BIOLOGIA:

Którego z poniższych nie ma w genomie wirusa, którego główną cząsteczką jest DNA?

 • Uracyl
 • Deoksyryboza
 • Adenina
 • Guanina
 • Tymina

CHEMIA:

Poniżej przedstawiono strukturę paracetamolu:

Która z poniższych grup funkcyjnych występuje w paracetamolu?

 • Amid
 • Amina
 • Kwas karboksylowy
 • Aldehyd
 • Keton

FIZYKA I MATEMATYKA:

Jaka jest minimalna odległość okręgu określona równaniem
x² − 10x + y² + 12y + 57 = 0 z osi współrzędnych?

 • 3
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5

Podsumowanie:

Egzamin IMAT dedykowany jest uczniom, którzy chcieliby rozpocząć studia medyczne lub z dziedzin około medycznych, we Włoszech. Przyszły student sprawdzany jest z wiedzy, z przedmiotów ścisłych oraz z zakresu logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, czy wiedzy z zakresu kultury.

Bardzo istotną kwestią jest odpowiednio wysoka znajomość języka angielskiego, która pozwoli na swobodną komunikację w przyszłości na zajęciach na studiach oraz przede wszystkim sprawdzi się w rozwiązywaniu arkusza.

Należy pamiętać o tym, aby odpowiednio wcześnie zarejestrować się na egzamin, którego termin wypada raz w roku.