Badania

Bardzo często najlepsze amerykańskie uniwersytety są zatrudnione przez firmy do wykonywania badań naukowych. Najlepszym przykładem jest ExxonMobil, największa na świecie spółka paliwowa. ExxonMobil nawiązał współpracę naukową z kilkudziesięcioma uczelniami w Stanach Zjednoczonych. Aby przeprowadzenie takiego badania było możliwe, ExxonMobil wspiera uniwersytety finansowo. Na przykład, w 2016 firma ogłosiła, że zainwestuje w instytut Energii University of Texas at Austin 15 milionów dolarów. Umożliwiają one studentom rozwój swoich pasji, jak również współpracę ze znakomitymi profesorami. Budżet na badania na najlepszych amerykańskich uczelniach wynosi średnio 722 miliony dolarów rocznie. Na topowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych na jednego studenta przypada prawie 44 tysiące dolarów na badanie, w Wielkiej Brytanii niemal 24 tysiące dolarów, a w Polsce zaledwie 1,6 tysiąca dolarów.

Stypendia

Pod pojęciem stypendiów często występują dwie nazwy: financial aid oraz scholarships. Financial aid jest najszerszą kategorią, w skład której wchodzą: – granty i stypendia, – płatne staże i praktyki sponsorowane przez rząd (work-study programs), – pożyczki studenckie. Scholarships to bezzwrotna pomoc, ale w odróżnieniu od grantu – nie są to pieniądze, które uczeń otrzymuje bezpośrednio, a jest nim umorzenie części lub całości czesnego. Polityka stypendialna uniwersytetów amerykańskich różni się wobec amerykańskich obywateli i studentów zagranicznych w zależności czy jest to uczelnia prywatna czy publiczna. Zazwyczaj uniwersytety publiczne przyznają dużo financial aid obywatelom własnego stanu, ale posiadają niewiele stypendiów dla obcokrajowców. W przypadku uczelni prywatnych, jak na przykład tych z Ivy League lub Liberal Arts Colleges (np. Amherst College), dysponują one wysokimi budżetami również dla międzynarodowych uczniów. Jakie budżety są przeznaczone na stypendia? Sumy przeznaczane na pomoc finansową na uczelniach Ivy League są często dużo większe niż na uczelniach poza Ligą Bluszczową — wyznaczają one górną granicę oferowanych stypendiów w kraju. Na przykład Yale w budżecie stypendialnym ma 128 milionów dolarów. Średnie przyznane stypendium na uczelniach z Ivy League zarówno dla obywateli jak i studentów międzynarodowych znajduje się w przedziale 44-56 tysięcy dolarów rocznie. Studenci, którzy nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych nie są na gorszej pozycji — dostają średnio takie same stypendia, a czasem nawet większe.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Przygotowanie do kariery

Szkolni doradcy przeprowadzają konsultacje ze studentami oraz prezentują im dostępne możliwości, które pomagają im podjąć decyzje dotyczące kariery. Targi pracy, które odbywają się na uczelni, to okazja na bezpośredni kontakt z przedstawicielami zarówno największych korporacji na świecie, jak i mniejszych firm technologicznych. Rekrutacja na kampusie – najlepsi pracodawcy mają ustaloną zasadę, że co roku zatrudniają określoną liczbę osób z konkretnej, topowej szkoły. To zapewnia gwarancję spokoju o dostępności miejsc oraz szansę, której się nie ma aplikując poza szkołą. Trening rekrutacyjny – Symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz wykłady dotyczące technik prowadzenia rozmowy, pozwalają na perfekcyjne przygotowanie do kilkunastu minut, od których zależy otrzymanie oferty pracy

Zwrot z inwestycji czyli zarobki po studiach

Po ukończeniu uniwersytetu Bluszczowej Ligi, mediana płac wynosi prawie 70.000 dolarów rocznie, natomiast wynagrodzenie po 10 latach pracy wynosi ok. 135.000 tysięcy dolarów na rok. Należy jednak pamiętać, że początkowa płaca zależy w dużym stopniu od branży w jakiej specjalizują się studenci. Na przykład, podążając ścieżką finansów i technologii młodzi absolwenci mogą liczyć nawet na zarobki wynoszące ponad 100.000 dolarów rocznie. Tuż po ukończeniu uniwersytetu Harvarda prawie 10 proc. absolwentów zarabia ponad 110.000 dolarów rocznie.

Struktura studiów

Studia na poziomie undergraduate (licencjackim) trwają cztery lata i składają się z trzech komponentów:

  1. Ogólnego, interdyscyplinarnego komponentu, który wyposaża studenta w kompetencje przyszłości i nadaje mu interdyscyplinarną wiedzę.
  2. Komponentu specjalizacji lub koncentracji, zazwyczaj nazywanego major lub concentration – to ok. 40 proc. studiów. Najambitniejsi uczniowie realizują podwójne specjalizacje, czyli tzw. double-major. To właśnie oferta specyficznych specjalizacji i ich programu najbardziej odróżnia od siebie uniwersytety, nadając im miano lidera w danej dziedzinie.
  3. Komponentu dowolnego rozszerzenia specjalizacji i zainteresowań lub czasem nazywanego specjalizacją poboczną, tzw. minor albo distribution of electives. Zajęcia z tego obszaru zajmują ok. 20 proc. programu.
słoik z pieniędzmi

Wynika z tego, że studenci mają bardzo dużą możliwość łatwej personalizacji swojego kierunku oraz dostosowania swojej edukacji do własnych zainteresowań. Połączenie finansów, muzyki oraz geologii nie są niczym szczególnym wśród studentów Ivy League.