Takie dopasowanie na wymiar zarówno potencjału akademickiego, potencjału osobowościowego, czy też zainteresowań ucznia. Wybierając odpowiedni college, uczeń powinien upewnić się że:

  • spełnia uczelniane oczekiwania odnośnie umiejętności i poziomu wiedzy akademickiej, wyrażane poprzez jego oceny szkolne czy wyniki w egzaminach wstępnych
  • jego zainteresowania odnośnie tego co i w jaki sposób chce studiować na studiach pierwszego stopnia pokrywają się z tym co dana uczelnia oferuje
  • umie uzasadnić zintegrowanie pomiędzy misją danego uniwersytetu a tym, jakim jaki się on kandydatem w dokumentach aplikacyjnych (głównie esejach i rekomendacjach)
  • jego zainteresowanie uczelnią nie wynika jedynie z dobrego miejsca danego college’u w rankingach, ale potrafi też wskazać specyficzne i konkretne zasoby i wyróżniki danej uczelni które powodują u niego zainteresowanie do studiowania właśnie tam.
  • gdy rozważa potrzebę współfinansowania studiów przez uczelnie, to upewnić się, że uczelnia posiada odpowiednią politykę stypendialną skierowaną do ucznia międzynarodowego.

W The Swan School pomagamy uczniom dokonać dobrej selekcji uczelni amerykańskich i dopasować właściwe college tak, aby wybory uniwersyteckie były przede wszystkim urealnione i na miarę potencjału ucznia i możliwości finansowych rodziców. Dzięki temu wysiłek włożony przez ucznia w przygotowanie i stworzenie aplikacji uniwersyteckiej zostaje zwieńczony wysłaniem dokumentów aplikacyjnych na taką grupę uniwersytetów, która na pewno zauważy w kandydacie potencjalnego studenta.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.