Social Impact Core

to zestaw czterech obowiązkowych zajęć na NYU Stern, które przez 4 lata studiów przygotowują studentów do radzenia sobie w każdej sytuacji biznesowej, moralnej, prawnej i społecznej. Nie skupiają się na sprawach czysto na- ukowych, lecz na umiejętnościach miękkich, bez których twarde kompetencje nie mogą być w życiu skutecznie wykorzystane. Przykładowo, jeżeli ktoś jest bardzo dobry w analizie liczb i inwestowaniu, ale nie zna zasad prawa, łatwo może zaprzepaścić swoją karierę. Wszystkie te zajęcia odbywają się w małych grupach, które pozwalają na dyskusję i praktykę przemawiania przed innymi.

Business and Its Publics

to zajęcia, które obracają się wokół wykładów prowadzonych przez ważne osobistości ze świata biznesu, mediów i polityki. Regularni goście to między innymi Steve Forbes (Chairman i Editor-in-Chief, Forbes Media), Dan Docto- roff (CEO i President, Bloomberg L.P.) czy Fred Krupp (President, Environmental Defense Fund). Podczas wykładów, poznawane są prawdziwe historie dróg kariery ludzi sukcesu, zaś studenci mają możliwość nawiązania z nimi bezpośredniej rozmowy. W grupach omawiane są przypadki ich historii oraz problemów, z którymi musieli się zmierzyć, a także przeprowadzane są symulacje, w których uczniowie muszą podjąć ważne decyzje.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Organizational Communications and Its Social Context

to zajęcia skupione na komunikacji w dzisiejszym świecie, bez której nawet najlepszy pomysł biznesowy ma niskie szanse przebicia. Umiejętności takie jak pisanie emaili mogą się wydawać banalne, jednak są niezwykle ważne. Poświęca się zatem czas psychologii idącej za linią tematu w wiadomości email czy jasnego przekazu informacji. Główną częścią OrgComm jest prezentacja konsultingowa, która odbywa się przed całą grupą oraz kamerą, która wyłapuje błędy mowy ciała czy niestosowny ubiór. Na koniec semestru, uczeń posiada umiejętność prezentacji pisemnej jak i werbalnej, która pomaga w rozmowie o pracę, prezentacji inwestycyjnej czy nieformalnym elevator pitch.

Law, Business & Society

to zajęcia, które uświadamiają prawną wagę wyborów w świecie biznesu, a także życia codziennego. Czy umowa słowna ma wagę prawną? Czy umowa słowna na żarty jest wiążąca? Odpowiedzi na te i inne pytania są prezentowane poprzez analizę decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Debaty prawne podczas zajęć, a także wizyty podczas prawdziwych rozpraw sądowych, wzbudzają respekt przed decyzjami, które mogą się wydawać błahe, a w rzeczywistości mają ogromne znaczenie.

Professional Responsibility and Leadership

to zajęcia, które za- kładają, że każdy kto siedzi dzisiaj w sali uniwersyteckiej, w najbliższej przyszłości będzie odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za przyszłość firmy, kraju czy środowiska naturalnego. Poprzez teksty filozoficzne starożytnych Chin i antycznej Grecji, uczeń jest przygotowywany na moralne dylematy, które na niego czekają. Czy tworzenie nowych lokalizacji hipermarketów Wal-Mart, które sprawiają zamykanie lokalnych biznesów jest niemoralnym monopolem? Czy nadprodukcja dwutlenku węgla w imię niższych kosztów produkcji może być uzasadniona? To pytania, które kształtują aktualną politykę i decydują o przyszłości korporacji. Zajęcia te przygotowują ucznia na decyzje, które ciężko zakwalifikować jako dobre czy złe, lecz nauka przykładów z przeszłości, sprawia, że wybór jest prostszy.

nowoczesny budynek uniwersytecki