Zapisz się

1 System i organizacja studiów w Irlandii

System szkolnictwa w Irlandii jest podzielony na poziomy: 1 i 2 odpowiadają szkole podstawowej, a poziomy od 3 do 5 – liceum, które kończy się egzaminem Leaving Certificate. Irlandzkim odpowiednikiem licencjatu jest tytuł Bachelor Degree. Co ciekawe, można go zdobyć w ramach 3-letniego Ordinary Bachelor Degree (poziom 7) lub 3-4-letniego Honours Bachelor Degree (poziom 8). Studia te różnią się poziomem oraz wymaganiami rekrutacyjnymi, które w tamach tego pierwszego są niższe. Poziom 6 to 1-2-letnie kierunki Post Leaving Certificate. Często tę opcję wybierają osoby ze słabszymi wynikami z egzaminu kończącego szkołę średnią lub te, które jeszcze nie zdecydowały ostatecznie o kierunku na poziomie licencjatu. Aby studiować kierunek magisterski, trzeba ukończyć studia licencjackie lub od razu wybrać studia jednolite magisterskie. Niektóre uczelnie na wybranych kierunkach oferują jednoroczny kierunek magisterski – Intercalated Degree, który realizuje się w trakcie innych studiów, np. neuroscience lub medycyna molekularna w trakcie studiowania medycyny na Trinity College Dublin (TCD).

flaga irlandii

W Irlandii znajdują się 3 rodzaje placówek wyższej edukacji:

 1. Uniwersytety, które dają możliwość studiowania kierunków na poziomie licencjackim – poziom 7 i 8 (bachelors), magisterskim – poziom 9 (masters) i doktoranckim – poziom 10 (doctoral).
 2. Instytuty technologiczne (Institute of Technology), na których studiuje się na wszystkich poziomach od 6 do 10 oraz mają niższe progi wstępu niż uniwersytety, co niestety wpływa na ich postrzeganie. Aktualnie widać trend, by przekształcać je w uniwersytety technologiczne, jak stało się to z np. Technological University of Dublin (TU Dublin) oraz Technological University of Shannon (TUS).
 3. College, które nie mają upoważnień do wydawania dyplomów licencjackich. Są to placówki, w których można studiować kierunki PLC z poziomu 6.

Większość kierunków nauczanych w Irlandii jest w języku angielskim, są jednak takie, które z oczywistych względów wykładane są po irlandzku (np. język irlandzki). System nauczania w Irlandii nie tylko skupia się na przekazywaniu wiedzy, ale i inspiruje do samodzielnego jej zdobywania. W danej tematyce odbywają się zarówno wykłady w dużych grupach, jak i tutoriale w kilkunastoosobowych zespołach. Na kierunkach science odbywają się częste laboratoria. A w przypadku medycyny istnieje bardzo dobrze rozwinięty program nauczania w prosektoriach. Studenci często odbywają także praktyki pozwalające im zdobyć umiejętności, które w przyszłości przydadzą się na rynku pracy.

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki w Irlandii jest podzielony na trymestry: Michaelmas, Hillary i Trinity. Pierwsze dwa są zazwyczaj przeznaczone na nauczanie i kończą się egzaminami. Trymestr Trinity skupia się na badaniach, których nie robi się na studiach licencjackich. Na tym etapie rok akademicki trwa więc od połowy września do początku maja. Nauczanie w trymestrach trwa przez 12 tygodni, po 6 tygodniu odbywa się tzw. reading week, czyli tydzień wolnego na przygotowanie się do egzaminów w połowie trymestru (mid-terms). Pozostałe długie przerwy od nauczania to Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc oraz krótsze przerwy związane ze świętami narodowymi.

System ocen

Studenci oceniani są w ramach następującego systemu ocen:

 • 1 – first class honours, najwyższa ocena zaczynająca się od 70%
 • 2.1 - upper second class honours
 • 2.2 – lower second class honours
 • 3 – pass, w przypadku większości kursów min. 40%, jednak na studiach medycznych powyżej 50%

2 Wymogi aplikacyjne

Aplikację na studia w Irlandii organizuje CAO (Central Applications Office). Jednocześnie można aplikować na 10 kierunków na poziomie 8 i 10 kierunków na poziomie 6 lub 7. Zgłasza się na konkretny kierunek na konkretnym uniwersytecie. Pod uwagę zwykle brany jest tylko wynik z matury, lecz są kierunki z egzaminami wstępnymi. Do złożenia aplikacji potrzebne są tylko wyniki matury przesłane do CAO: w przypadku egzaminu IB – w formie elektronicznej, w przypadku polskiej matury – wysłane pocztą.

Przyszli studenci z dysfunkcjami, które mogą mieć wpływ na wyniki egzaminów, mogą aplikować przez tzw. DARE (Disability Access Route to Education). Oprócz aplikacji studenta, odpowiednie sekcje zgłoszenia wypełniają nauczyciel i lekarz.

System aplikacyjny zamyka się 1 lutego. Przy wcześniejszej aplikacji opłata jest niższa. Na wyniki rekrutacji trzeba czekać do wyników egzaminu Leaving Certificate. W 2021 roku było to dopiero na początku września ze względu na pandemię. Dawniej wyniki rekrutacji publikowane były mniej więcej w połowie sierpnia.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

3 Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne w Irlandii obowiązują jedynie na medycynę. Aby aplikować na ten kierunek, wymagane jest uzyskanie minimum 480 punktów z egzaminu HPAT. Składa się on z 3 sekcji. Sekcja 1 składa się z zadań sprawdzających logiczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów, zawiera również elementy interpretacji danych. Sekcja 2 polega na rozumieniu ludzkich intencji czy uczuć, które należy wywnioskować z dialogów lub obrazków. Sekcja 3 to szukanie wzorów lub sekwencji różnych kształtów, aby rozwiązywać bardziej abstrakcyjne problemy.

Wszystkie uczelnie mają te same wymagania w kwestii uznania znajomości języka angielskiego. Kandydat z Polski, który zdobył 30% punktów z rozszerzonej matury z języka angielskiego lub 40% z podstawowej jest zwolniony z dodatkowego egzaminu znajomości języka. W przypadku uczniów systemu IB, zwolnienie z egzaminu następuje gdy otrzymali: w przypadku angielskiego A – 3 HL lub 4 SL, a w przypadku angielskiego B – 4 HL lub SL. W pozostałych sytuacjach należy podejść do egzaminu IELTS lub TOEFL.

4 Koszty

Koszty nauki

Studenci z Unii Europejskiej nie muszą płacić czesnego na poziomie undergraduate (licencjackim). Niestety Rząd Irlandii nie pokrywa obowiązkowej opłaty Student Contribution, która wynosi 3000 euro rocznie oraz dodatkowej rocznej opłaty ok. 200 euro, która może nieznacznie różnić się między uczelniami.

Opłata Student Contribution może zostać częściowo lub w całości pokryta przez SUSI Grant (susi.ie). Wysokość stypendium jest zależne od dochodów rodziny w roku poprzedzającym rok akademicki (podobnie jak polskie stypendium socjalne). W ramach tego stypendium można otrzymać dodatkowe środki na życie w Irlandii (Maintanance Fee), które maksymalnie wynosi 3225 euro.

Koszty życia

Największym kosztem studiowania w Irlandii będzie koszt zakwaterowania. Ceny najtańszych akademików w Dublinie mogą wynosić ok. 700-800 euro, jednak ceny za pojedynczy pokój w prywatnym akademiku dochodzą do 1300 euro. Jeśli chcemy wynająć pokój w mieszkaniu, to jest minimalna kwota, jaką będzie trzeba wydać.

Transport publiczny w Dublinie jest obsługiwany przez wielu operatorów, więc nie można kupić biletu miesięcznego na wszystkie linie. Pojedynczy przejazd kosztuje ok. 3,30 euro miejskiego. Najlepszym rozwiązaniem jest Student Leap Card, dzięki której cena pojedynczego biletu spada o 1 euro.

Nie ma żadnych ograniczeń co do podejmowania pracy w trakcie studiów, jednak w przypadku bardziej wymagających kierunków, może być to trudne do pogodzenia.

słoik z pieniędzmi i czapką studencką

5 Zakwaterowanie w Irlandii

Większość irlandzkich uczelni ma swoje akademiki. Ubieganie się o miejsce w nich należy rozpocząć jak najwcześniej i zorientować się w terminarzu aplikacji. Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w akademiku na pierwszy rok nauki, musisz zgłosić się jeszcze przed otrzymaniem wyników rekrutacji.

Inną opcją są jeszcze prywatne akademiki, które w przypadku niedostania się na studia, pozwalają na darmowe odwołanie rezerwacji pokoju. Wynajem mieszkania jest najbardziej kosztownym wyborem, najlepiej więc zdecydować się na niego z innymi studentami. Minimalna długość najmu wynosi jednak zwykle rok kalendarzowy.

6 Najbardziej selektywne kierunki w Irlandii

Jednymi z najbardziej selektywnych kierunków w Irlandii są: Najbardziej selektywne kierunki w Irlandii W 2021 roku, by dostać się na farmację, należało osiągnąć wynik 625/625! To oznacza, że nawet nie wszystkie osoby z maksymalnym wynikiem ze wszystkich przedmiotów maturalnych mogły dostać się na ten kierunek.

uśmiechnięta studentka z laptopem

7 Dlaczego warto studiować w Irlandii?

Zaletą studiów w Irlandii jest możliwość nauki po angielsku, bez dużych wydatków na edukację. Ważne są doskonałe połączenia lotnicze z Polską, co ułatwi kontakt z rodziną. Uczelnie w Irlandii są nastawione na studentów zagranicznych, więc w trakcie studiów można poznać ludzi z całego świata, ich kultury i zwyczaje. Irlandzkie uniwersytety w doskonały sposób przygotowują studentów do przyszłej pracy w zawodzie, jednocześnie będąc przystępne i nie traktując studentów z wyższością.

Oferta przygotowania w The Swan School:

Pomoc w aplikacji na studia w Irlandii składa się z:

 1. Wybieramy dopasowany do predyspozycji ucznia kierunek i klasę uczelni będącą w jego potencjale
 2. Przygotowujemy się do egzaminu językowego, jeśli kandydat nie przewiduje zdawać matury rozszerzonej z j. angielskiego na bardzo wysoki wynik.
 3. Skompletuje potrzebne dokumenty aplikacyjne oraz wypełniamy z uczniem system aplikacyjny CAO.
 4. W przypadku aplikacji na studia medyczne, przygotowujemy ucznia do egzaminu HPAT.
 5. Doradzimy w zakresie finansowania studiów i zakwaterowania w Irlandii.

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.