Zapisz się

1System i organizacja studiów medycznych

System szkolnictwa w Irlandii podzielony jest na 10 poziomów NFQ (National Framework of Qualifications). Poziom 5 odpowiadający ukończeniu liceum i napisania matury czy jej Irlandzkiego odpowiednika Leaving Certificate uprawnia do przejścia na poziom 6 - Higher Certificate, Ordinary Bachelor Degree (NFQ poziom 7) , lub Honours Bachelor Degree (NFQ poziom 8). Medycyna jest kierunkiem na poziomie 8, a po jej ukończeniu student otrzymuje lekarski dyplom z tytułem M.B. (Bachelor in Medicine), B.Ch. (Bachelor in Surgery) oraz B.A.O. (Bachelor in Obstetrics), który jest respektowany w Irlandii oraz niektórych anglojęzycznych krajach takich jak Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania miejscami bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów kwalifikujących. Ponadto z Irlandzkim dyplomem medycznym można podjąć dodatkowe studia magisterskie (NFQ poziom 9) oraz następnie doktoranckich (NFQ poziom 10).

chirurg w trakcie operacji

Studia medyczne w Irlandii trwają 5 lat, które w połączeniu w jednorocznym stażem po ich zakończeniu dają prawo do wykonywania zawodu. Pierwsze 2 lata przeznaczone są na poznanie podstaw funcjonowania ludzkiego organizmu. Pierwszy rok opiera się głównie na poznaniu poprawnego działania systemów w ludzkim ciele poprzez naukę anatomii, fizjologii i biochemii, dzięki czemu na drugim roku możliwa jest nauka podstawowej patologii, immunologii czy farmakologii odnosząca się do tego co się dzieje gdy któreś z elementów systemów zawiodą oraz w jaki sposób może to zostać leczone. Te lata głównie opierają się na nauce teorii poprzez wykłady, które są wspomagane zajęciami w mniejszych grupach umożliwiającymi rozmowy i dyskusję, oraz praktycznymi zajęciami w laboratoriach usprawniającymi przyswojenie wiedzy.

Trzeci rok przeznaczony jest na integrację wiedzy poznanej przez pierwsze dwa lata z pratycznym jej zastosowaniem w środowisku szpitalnym dzięki bardzo rozwiniętemy systemowi praktyk oraz nauki umiejętności klinicznych. W roku czwartym i piątym studenci stają się członkami zespołów medycznych w szpitalach gdzie uczą się pracy lekarza poprzez praktykę i zdobywają doświadczenie w pracy z pacjentami.

Każdy rok nauki podzielony jest na 3 trymestry, 2 z których są przeznaczone na naukę a trzeci na wakacyjne wolne lub pracę nad badaniami naukowymi. Pierwszy semestr rozpoczyna się między ostatnim tygodniem sierpnia a połową września (w zależności od roku nauki) i trwa 13 tygodni z jednotygodniową przerwą po 6 tygodniach na samodzielną naukę i odpoczynek przed egzaminami w połowie trymestru (mid-terms). Między trymestrami znajdują się przerwy na święta oraz przygotowanie do egzaminów semestralnych.

Wymogi aplikacyjne

Wymagania do przystąpienia do rekrutacji na studia medyczne w Irlandii delikatnie różnią się między uniwersytetami jednak, w większości przypadków jest to 60% z polskiegj matury rozszerzonej z dwóch przedmiotów spośród chemii, biologii oraz fizyki oraz minimum 40% z matematyki rozszerzonej lub 60% z matematyki podstawowej. W przypadu IB jest to 5 z dwóch przedmiotów spośród biologii, chemii oraz fizyki na HL, oraz matematyka SL na 5 lub matematyka HL na 4.

Warto wspomnieć, że w przypadku, kiedy matematyka jest zdawana na rozszerzeniu przy 40% na polskiej maturze lub 4 z matematyki HL w IB, przy rekrutacji dostaje się bonusowe 25 punktów, które mogą zaważyć o wyniku rekrutacji.

Do samej rekrutacji liczy się wyłącznie wynik z matury oraz wynik egzaminu wstępnego na medycynę do Irlandii (HPAT). Sposób przeliczania punktów zdecydowanie faworyzuje przedmioty zdawane na rozszerzeniu co daje zdecydowaną przewagę osobom zdającym 4 przedmioty na rozszerzeniu.

Do podjęcia studiów dodatkowym wymaganiem jest zaświadczenie o niekaralności z KRK (Krajowa Rada Karna), które jest wymogiem do studiów dotyczących zawodów zaufania społecznego oraz specjalne zaświadczenie lekarskie potwierdzające wszystkie wymagane dawki szczepień oraz poziom niektórych przeciwciał we krwi, co zapewni bezpieczeństwo zarówno pacjentom w szpitalach podczas praktyk jak i studentowi odwiedzającemu te szpitale.

Z racji późnej daty wyników Irlandzkiego odpowiednika matury (Leaving Certificate), wyniki rekrutacji do Irlandii są zwykle ogłaszane dopiero w końcówce sierpnia, przy rozpoczęciu studiów w połowie września.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Egzaminy wstępne – Egzamin HPAT

Egzaminem wstępnym na studia medyczne w Irlandii jest HPAT (Healthcare Professional Admission Test). Celem tego testu jest sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie myślenia logicznego, krytycznego oraz analitycznego, jak również umiejętności interpretacji komunikacji międzyludzkiej.

Egzamin ten składa sie z 3 części. Pierwsza sprawdza logiczne myślenie, umiejętności analizy danych, wyciągania wniosków, rozpoznawania założeń, faktów i hipotez, orazz rozwiązywania łamigłówek logicznych.

Część druga składa się z dialogów oraz scenek sytuacyjnych, w których uczeń powinien wykazać się umiejętnością interpretacji uczuć, myśli, intencji, oraz zachowań ludzkich.

Trzecia część dotyczy myślenia abstrakcyjnego i opiera się na analizie sekwencji figur geometrycznych, wzorów i kształtów.

Punkty z tego egzaminu wraz z punktami z matury sumowane są według konkretnego klucza i kolektywnie tworzą sumę punktów braną pod uwagę w rekrutacji. Egzamin odbywa się raz do roku w lutym i jest przeprowadzany online. Wyniki egzaminu są publikowane pod koniec czerwca roku rozpoczęcia studiów.

Koszty

Jedną z większych zalet studiów w Irlandii jest wysokość czesnego. Czesne na studia na poziomie licencjatu (Bachelor) w tym medycyny w dużej mierze jest pokryte przez rząd Irlandzki pod Free Fees Initiative. Jest to inicjatywa Irlandzkiego HEA (Higher Education Authority), które jest odpowiednikiem Polskiego Ministerstwa Edukacji. Pokrywa ona dużą część czesnego dla wszystkich Irlandczyków oraz obywateli Unii Europejskiej.

Pozostała część, która przeznaczona jest do zapłaty przez studenta nazywa się Student Contribution i wynosi 2000 EUR rocznie. Istnieje grant umożliwiający pokrycie wcześniej wspomnianego Student Contribution, który wydawany przez organizację SUSI (Student Universal Support Ireland). Jest to grant, którego otrzymanie zależy od całkowitego rocznego dochodu rodziny, ilości dzieci w rodzinie oraz ilości osób studiujących.

studentka w laboratorium

Dodatkowo co roku należy pokrywać opłatę administracyjną, której wysokość różni się między uczelniami wynosi mniej więcej 200-300 EUR.

Koszty życia w Irlandii są dosyć wysokie, a największą ich częścią z pewnością jest zakwaterowanie. Transport publiczny, w którym za pojedynczy przejazd należy zapłacić około 2 EUR oraz zakupy spożywcze również zdecydowanie obciążają budżet. W zależności od miasta w Irlandii ceny będą się różniły, a największe z pewnością będą w Dublinie gdzie poza kosztami zakwaterowania koszty życia będą się wahały między 300 a 500 EUR miesięcznie.

Stypendia, inne niż SUSI grant pokrywający Student Contribution są bardzo trudne do znalezienia. Na uczelniach nie ma stypendiów zależnych od ocen, a znalezienie rządowych stypendiów z Polski, Irlandii czy UE graniczy z cudem. Jest jednak jedno stypendium na uczelni Trinity College Dublin (TCD), o nazwie Foundation Scholarship, które po jego otrzymaniu zapewnia darmowe mieszkanie do końca studiów, codzienną trzydaniową kolację na campusie oraz coroczną drobną sumę pieniędzy. Otrzymanie jego zależy tylko od zbioru egzaminów pisanych w połowie drugiego roku studiów pokrywających obszar materiału od początku pierwszego roku do połowy drugiego.

uśmiechnięta studentka z teczką

Zakwaterowanie

W Irlandii trzy główne rodzaje zakwaterowania w trakcie studiów to akademik uczelniany, prywatne akademiki oraz mieszkanie. Akademiki uczelniane, w zależności od uniwersytetu mogą być przeznaczone tylko dla osób na pierwszym roku lub ostatnim i w zależności od uczelni może być w nich więcej lub mniej miejsca. Jedną z większych zalet takich akademików jest ich lokalizacja która bardzo często jest bardzo blisko głównego campusu oraz cena która zazwyczaj jest niska jak na standardy Irlandzkie i waha się zazwyczaj między 700 a 1000 EUR. Są jednak ograniczenia takie jak lata w których jest możliwość w nich mieszkania lub ilość miejsc dostępna dla chętnych.

Innym dobrym wyjściem są akademiki prywatne, które są bardziej różnorodne, jest ich więcej i jest większa możliwość dostania się do nich. Niestety z tego też powodu są droższe niż akadmiki uczelniane i miesięcznie wynoszą około 1100-1400 EUR. Ostatnią możliwością jest wynajem mieszkania lub pokoju w mieszkaniu, co z powodu kryzysu mieszkaniowego w Dublinie nie jest łatwe. Z racji gigantycznego popytu na mieszkania w Dublinie ceny lecą w górę i często można napotkać się na oszustów przy próbie wynajmu. Ponadto bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek oferty w rozsądnej cenie, a jeszcze ciężej takie oferty dostać zanim zostanie zajęta przez kogoś innego. Tutaj ceny wahają się od 800-1100 EUR za wynajmowany pokój, przez 1800-2200 EUR za kawalerkę.

Czy warto studiować medycynę w Irlandii?

Dużą zaletą studiowania medycyny w Irlandii jest z pewnością fakt, żemedycynę można studiować w 100% po angielsku. Dzięki studiowaniu w kraju anglojęzyczym zarówno same umiejętności językowe ucznia się poprawiają, a nauka teorii po angielsku może zostać przełożona na użycie w praktyce w szpitalach w tym samym języku.

Sposób nauczania na studiach medycznych w Irlandii zachowuje dobry balans między różnymi formami przekazywania wiedzy od wykładów, przez zajęcia w mniejszych grupach umożliwiające dyskusje i rozwiązywanie problemów po praktyczne zajęcia w labolatoriach.

W porównaniu z UK z pewnością główną zaletą Irlandii jest czesne, które od czasu Brexitu jest nieporównywalnie niższe. Finalnie Irlandia to jest piękny kraj (zwłaszcza gdy pogoda dopisuje), a Dublin to bardzo różnorodne miasto gdzie z centrum miasta w pół godziny można przenieść się do miasteczka rybackiego Howth, portu żeglarskiego Dún Laoghaire czy gór Wicklow.

Oferta przygotowania w The Swan School:

Wsparcie The Swan School w aplikacji na studia medyczne w Irlandii składa się z:

  1. Pomocy w oszacowaniu szans i dopasowaniu odpowiednich uczelni.
  2. Przygotowania do egzaminu HPAT, tak aby zdać go na wyjątkowo wysoki wynik.
  3. Przeanalizowaniu dotychczasowych działalności pozaszkolnych kandydata i zaplanowaniu oraz zorganizowaniu kolejnych.
  4. Przygotowania do egzaminu językowego, jeśli kandydat nie przewiduje zdawać matury rozszerzonej z j. angielskiego na bardzo wysoki wynik.
  5. Skompletowaniu wszelkich dokumentów aplikacyjnych i wypełnieniu z uczniem systemu CAO.
  6. Doradztwie w zakresie finansowania studiów i zakwaterowania w Irlandii.

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.