Jak wygląda arkusz egzaminacyjny?

Egzamin składa się z dwóch części, trwających łącznie 120 minut:

 • 1 sekcja (90 minut) - test wielokrotnego wyboru, sprawdzający umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania trudności. Zawiera 50 pytań.
 • 2 sekcja (30 minut) - esej, na jeden z czterech tematów, sprawdzający umiejętności pisania i komunikowania.

Z testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Średni wynik przyjętych kandydatów wynosi około 75 punktów, jednak warto podkreślić to, że im wyższy jest wynik, tym aplikacja może zostać lepiej odebrana.

Przygotowanie do TSA:

Trzeba zaznaczyć to, że egzamin bada możliwości ucznia w kontekście przyszłych studiów, natomiast istnieje możliwość wyćwiczenia sobie technik niezbędnych do uzyskania wysokiego wyniku z egzaminu.

Przede wszystkim należy zacząć od odpowiednio wysokiej znajomości języka angielskiego, która jednocześnie pozwoli na swobodną komunikację na studiach, jak i przyczyni się do zrozumienia całego arkusza testowego.

Następnie warto skupić się na podstawowych aspektach, to znaczy na płynnym rozwiązywaniu zadań, aby odpowiednio zmieścić się w czasie. Jest to umiejętność, która dodatkowo może się przydać także podczas innych testów.

Dodatkowo warto potrenować wiedzę z podstawowych dziedzin, to jest logikę matematyczną i statystykę. Należy także skupić się na czytaniu ze zrozumieniem.

Kolejną rzeczą, która jest przydatna na test TSA, jest umiejętność odczytywania i interpretowania danych. Dotyczy to zarówno tekstu jak i wykresu czy grafiki.

Ponadto jedną z bardziej istotnych kwestii stanowi tworzenie argumentacji, wyciąganie wniosków oraz odpowiednie zaprezentowanie swojego stanowiska. Jest to bardzo ważne, także w kontekście nauki na studiach, a poza tym może przydać się np. w przyszłości, w pracy, jako jedna z najbardziej rozchwytywanych kompetencji.

Ciekawą opcją jest również zdolność wychwytywania różnic oraz podobieństw. Pozwala to na wybór najlepszego rozwiązywania problemu oraz na stworzenie najbardziej optymalnego wyjścia z wielu sytuacji.

W jaki sposób ćwiczyć?

Zdecydowanie zalecaną formą powtarzania, będzie ćwiczenie w praktyce wszystkich niezbędnych umiejętności. Typowa nauka do testu, rozumiana jako zapamiętywanie, w przypadku TSA nie jest odpowiednia. Zdecydowanie lepiej jest poświęcić czas na próbne rozwiązywanie egzaminów, lub testów IQ.

Przykładowe zadania:

Oto przykładowe zadania z arkusza egzaminacyjnego TSA, które dostępne są na oficjalnej stronie uczelni Oxford.

SEKCJA 1:

ZADANIE 1:

Wydawca wydaje czasopisma, z których wszystkie mają liczbę stron stanowiącą wielokrotność 32. Zatem czasopismo może mieć 32, 64, 96....... stron. Przednia okładka jest zawsze liczona jako strona 1.

Środkowa rozkładówka magazynu mogła mieć ponumerowane strony:

 • A. 15 i 16.
 • B. 30 i 31.
 • C. 50 i 51.
 • D. 63 i 64.
 • E. 96 i 97.

ZADANIE 2:

Na stanowisku Senior Management potrzebujemy kogoś, kto potrafi zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych i szybko zareagować na bieżące wydarzenia. Aplikant twierdzi, że cierpi na fobię związaną z lataniem oraz wpada w panikę, zwłaszcza podczas lądowania samolotu i dlatego, jeśli można tego uniknąć, wolałby nie podróżować za granicę w celach służbowych. Najwyraźniej jest bardzo nerwowym typem człowieka, osobą, która w sytuacji awaryjnej rozpadłaby się na kawałki wpadając w panikę, nie zachowując przy tym odpowiednich cech przywódczych, niezbędnych na tym stanowisku. Dlatego ta osoba nie jest odpowiednim kandydatem.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje błąd w powyższym argumencie?

 • A. Zakłada, że ​​fobii nie da się wyleczyć ani wyeliminować.
 • B. Zakłada, że ​​osoba powołana na stanowisko będzie musiała wyjechać za granicę.
 • C. Zakłada, że ​​specyficzna fobia wskazuje na ogólną skłonność do paniki.
 • D. Zakłada, że ​​ludzie, którzy zachowują spokój w czasie kryzysu, będą dobrymi liderami.
 • E. Nie bierze się pod uwagę innych cech, jakie dana osoba może posiadać na tym stanowisku.

ZADANIE 3:

Z promenady w Rivermouth widać trzy latarnie morskie. Jedno miga co 1,5 minuty, kolejna miga co 2 minuty, a trzecia miga co 50 sekund. Wszystkie trzy błysnęły w tym samym czasie.

Ile czasu upłynie, zanim wszystkie ponownie zabłysną w tym samym czasie?

 • A. 6 minut
 • B. 7,5 minuty
 • C. 10 minut
 • D. 30 minut
 • E. 150 minut

SEKCJA 2:

 • 1. Czy ludzie powinni mieć swobodę życia w dowolnym kraju?
 • 2. Czy należy zakazać reklamy politycznej i prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych?
 • 3. Czy świat, w którym nikt nigdy nie doświadczył rozczarowania, byłby lepszy czy gorszy, od tego jaki jest obecnie?
 • 4. Czy wraz z postępem technologicznym, takim jak; automatyczne tworzenie napisów i natychmiastowe tłumaczenie, wkrótce nie będzie potrzeby nauczania języków obcych?

Podsumowanie:

The Thinking Skills Assessment najlepiej podsumować, jako egzamin wymagający posiadania pewnych umiejętności, których nie sposób nauczyć się na pamięć. Niezbędne jest wyćwiczenie zdolności tworzenia i komunikowania argumentacji, krytycznego myślenia oraz wnikliwej analizy danych, zarówno liczbowych, jak i tych przedstawionych graficznie.

Warto trenować do testu, rozwiązując arkusze z poprzednich lat, które z łatwością można znaleźć w internecie. Oczywiście należy pamiętać także o szlifowaniu swojego poziomu języka angielskiego, aby był on wystarczająco wysoki, dzięki temu swobodna komunikacja nie będzie stanowiła problemu.