Zapisz się

Jakie egzaminy należy zdać na studia w Kanadzie? Jakie dokumenty aplikacyjne należy przygotować? Czy referencje od nauczyciela są konieczne? Czy wyniki z matury mają znaczenie?

Studia w Kanadzie cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów z całego świata, w tym wśród kandydatów także z Polski. Wynikać to może z faktu, że studia i Kanada to znacznie niższe koszty utrzymania niż w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a szkolnictwo jest na równie wysokim poziomie.

stos dokumentów

Cudzoziemcy, biorący udział w programie “studia w Kanadzie”, muszą przede wszystkim biegle operować językiem angielskim oraz posiadać zasób wiedzy, niezbędny do podjęcia nauki w szkole wyższej.

Znajomość języka większość uniwersytetów wymaga przedstawienia wyników jednego z poniższych testów:

  • TOEFL – Test Of English as a Foereign Language
  • IELTS – International English Language Testing System
  • TOEIC – Test Of English for International Communication
  • CAEL – Canadian Academic English Language
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Tam, gdzie językiem wykładowym jest francuski, znajomość języka sprawdzana jest u każdego studenta indywidualnie.

Dodatkowo do wyników jednego z w/w testów należy dołączyć:

  • świadectwo dojrzałości
  • wyniki z matury – wszystkie wymagane kursy maturalne należy zaliczyć przedstawiając zaakceptowane oceny z wyników egzaminu Maturity Certificate
  • posiadać wizę studencką – do aplikacji o wizę studencką należy dołączyć numer DLI, czyli Designated Learning Institution number ( w przypadku studiów w prowincji Quebec, należy otrzymać Certificate of Acceptance, znany jako CAQ)

Wymogi i procedury przyjęcia na studia różnią się między sobą, każdy college posiada odrębne zasady rekrutacji. Dodatkowo, zanim zadeklarujesz swój kierunek, musisz ukończyć pierwszy rok na uniwersytecie i zaliczyć określoną liczbę godzin zaliczeniowych, spełnić wymóg GPA i ukończyć wymagane kursy specyficzne dla danego kierunku.

W Kanadzie jest łącznie ponad 200 szkół wyższych, w przeważającej części państwowych. Działa tam trzystopniowy system brytyjski, to znaczy że po każdym semestrze czy roku student dostaje dyplom niższego stopnia (pewien dowód zdobytych kwalifikacji). Pod koniec trzeciego roku zdobywa się dyplom licencjacki.

Ponadto w Kanadzie działa też system boloński:

  1. studia licencjackie (trzy lata)
  2. magisterskie (dwa lata)
  3. doktoranckie (cztery lata).

Kanada, podobnie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oferuje studentom możliwość zamieszkania w kampusach, gdzie zakwaterowanie bywa znacznie tańsze niż poza nimi. Atmosfera takich miejsc jest bardzo przyjazna, wielokulturowa, dlatego przebywanie w takim towarzystwie daje nieocenione możliwości rozwoju. Życie nie sprowadza się tam tylko do nauki, ale także pozwala rozwijać się kulturalnie i sportowo.

uśmiechnięta studentka z teczką

W przeciwieństwie do studiów w Stanach Zjednoczonych, studenci z Polski mogą legalnie pracować na cały etat po 6 miesiącach od rozpoczną w Kanadzie studia. Żona/mąż studenta może pracować lub studiować w pełnym wymiarze godzin od początku studiów w Kanadzie.

Nauka na uczelniach w Kanadzie daje także możliwość ubiegania się o stały pobyt. Po ukończeniu np. 2-letniego programu w college’u student może się starać o prawo do pracy w Kanadzie na okres do 3 lat. Po przepracowaniu pełnych 12 miesięcy można się kwalifikować na składanie podania o pobyt stały dla siebie i swojej rodziny.

The Swan School Blog: nowoczesna edukacja naszym okiem

Dbamy, by na naszym blogu — obok aktualności i kolejnych historii sukcesu absolwentów The Swan School — regularnie pojawiały się merytoryczne publikacje. Nasi dydaktycy chętnie dzielą się wiedzą, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów nowoczesnej edukacji.

sprawdź nasz blog

Napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.