Brytyjski system edukacji:

W Wielkiej Brytanii obowiązkowa edukacja obejmuje szkołę podstawową i średnią, z wyjątkiem Anglii, gdzie nauka jest konieczna do osiemnastego roku życia, jednak może ona przyjmować różne formy, np. praktyk, czy stażu.

System nauczania obejmuje cztery etapy:

  • Level A - od piątego do siódmego roku życia
  • Level B - do jedenastego roku życia
  • Level C - do czternastego roku życia
  • Level D - kończy się około szesnastego roku życia

Początek nauki:

Dziecko za swoją przygodę z placówkami edukacyjnymi przedszkolem, bądź żłobkiem, następnie przechodząc do szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa dzieli się na dwa etapy:

  • Infant schools - po zakończeniu tego etapu, uczeń zdaje egzamin z matematyki i języka angielskiego.
  • Junior schools - po jego zakończeniu, następuje egzamin z matematyki, języka angielskiego i jednego wybranego przedmiotu.

Szkoła średnia:

Nauka w szkole średniej I stopnia także jest dzielona na dwa etapy:

  • 1 etap - są to trzy lata, podczas których kształcenie skupia się głównie na języku angielskim, matematyce, nauce nowego języka oraz przedmiotów humanistycznych. Dodatkowo wybiera się kilka przedmiotów z listy tych fakultatywnych.
  • 2 etap - ostatnie dwa lata nauki- przygotowanie do egzaminu GCSE.

Szkoła średnia II stopnia wygląda następująco:

  • Sixth Form - przygotowuje do egzaminu A-Levels.
  • Sixth Form Colleges - odpowiada za kształcenie zawodowe

II stopień edukacji w szkole średniej nie jest obowiązkowy.

Jak wygląda program?

Nauczanie początkowe skupia się na nauczaniu ogólnych informacji, jednocześnie wykorzystując zainteresowania ucznia.

Dopiero od trzeciego roku, należy wybrać przedmioty adekwatne do swojego dalszego planu edukacyjnego. Sama nauka nie odbywa się tylko w postaci tradycyjnie prowadzonych lekcji ale także jako projekty, prezentacje i własne zadania. Uczniowie otrzymują raz na pół roku raporty i rekomendacje od nauczycieli.

W Polsce jest wiele szkół oferujących przygotowania z programu A-levels, jednak trzeba liczyć się z tym, że są to placówki płatne. Ponadto istotne jest znakomite opanowanie zdolności komunikacyjnych z języka angielskiego.

Egzamin:

W przypadku samego egzaminu, pojawiają się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, dlatego niezwykle ważne jest posiadanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz tworzenia sensownej argumentacji.

W przypadku wyników, sprawa wygląda inaczej niż w Polsce, bowiem podawane są one w skali literowej, gdzie A jest najwyższą możliwą oceną, E najniższą zdającą, odpowiadającą minimum 40%. Stosuje się również symbol U, który stosuje się w momencie nie zdania egzaminu.

Dlaczego warto wybrać program?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że wynik z egzaminu otwiera drogę na studia za granicą, natomiast polska matura nie daje takiej gwarancji. Ponadto uczeń otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne bez żadnego problemu, np. referencje od nauczycieli.

Kolejną zaletą jest fakt, że każdego dnia używa się języka angielskiego, dzięki temu ma się perfekcyjnie opanowane umiejętności lingwistyczne, a angielski staje się równy językowi ojczystemu.

Podobnie jak w przypadku matury IB, w programie A-levels jest wiele więcej przedmiotów do wyboru, niż w maturze polskiej. Ważne jest to, że brytyjski program stawia w dużej mierze na zdolności praktyczne, naukę tworzenia argumentacji, krytycznego myślenia oraz samodzielną interpretację danych i dokonywania oceny.

Podsumowanie:

Program A-levels w wielu aspektach różni się od polskiego programu maturalnego. Należy podkreślić, że uczeń zdobywa nie tylko umiejętności teoretyczne ale przede wszystkim nabywa kompetencje praktyczne, które są niezwykle ważne w przypadku przyszłej pracy.

Poza tym, co również jest ważne, język angielski towarzyszy stale przez cały proces nauki. Dzięki temu rozwija się zdolności lingwistyczne, osiągając wysoki poziom, który mógłby się równać native speakerowi.