Jeśli chodzi o podróżowanie, jest to koszt rzędu około 2 tysięcy dolarów, w którego skład wchodzą loty do domu I na studia.
Studenci międzynarodowi są najczęściej zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, którego wysokość wynosi 3 tysiące dolarów rocznie. Jest to relatywnie wysoka kwota, ale w przypadku choroby, takie ubezpieczenie może pomóc zaoszczędzić sporo pieniędzy, ponieważ koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych są wysokie. Na koniec, uniwersytety przewidują około 1,5 tysiąca dolarów na codzienne wydatki – obejmują one wyjścia do kina, wydarzenia sportowe, ubrania czy środki czystości.

Na uczelni są też dodatkowe korzyści, których studenci są beneficjentami, a które ciężko zakwalifikować do wcześniejszych składników kosztów. Przede wszystkim jest to uczestnictwo w rozmaitych organizacjach studenckich czy chodzenie na wykłady znanych polityków I profesorów. Bardzo ważne jest również to, że studenci mogą także korzystać z pomocy biur karier, gdzie profesjonaliści pomogą napisać CV, znaleźć praktyki letnie, czy przygotować się do rozmowy o pracę. Oprócz tego, uczniowie wybierają specjalizacje spośród unikatowych kierunków, tworzą sieci absolwentów szkoły oraz mają dostęp do rekruterów największych firm na świecie.
 

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Koszty i zasady przyznawania stypendiów różnią się w zależności od Uniwersytetu:

Jedną z najdroższych uczelni w USA należy Harvard University. Roczne czesne wynosi tu prawie ponad 70 tys. dolarów. W kwocie, oprócz czesnego, mieści się koszt zakwaterowania, szacunkowe koszty wyżywienia, ubezpieczenia i pozostałe opłaty. Jeśli kandydat na studia w Stanach Zjednoczonych, który nie dysponuje taką kwotą dostał się na listę osób przyjętych na uczelnię, zostaje objęty programem finansowym. Zazwyczaj są to pożyczki i różnego rodzaju dotacje, w których zawiera się także przybliżony koszt podróży do domu raz w roku. Studenci, których rodziny osiągają niższy dochód niż 60tys. dolarów rocznie są całkowicie zwolnieni z opłaty za studia w USA. Koszty nie są dzięki temu nie są barierą ograniczającą możliwości kształcenia.

Z kolei uczniowie aplikujący do University of Miami są automatycznie kandydatami do stypendium. Istnieją dwa rodzaje pomocy finansowej dla międzynarodowych studentów – oba jednak zależą od dobrych wyników w nauce i osiągnięć w szkole średniej. Bardzo dobrzy aplikanci otrzymują stypendium prezydenckie, najlepsi kandydaci stypendium imienia Isaaca Bashevisa Singera (równowartość czesnego).

W New York University aplikanci mogą złożyć podanie o pomoc finansową przy aplikowaniu na pierwszy rok studiów w Ameryce. Są to stypendia przyznawane z pieniędzy uniwersyteckich i suma ta jest odejmowana od kosztów studiów przy opłacaniu nauki. Otrzymanie stypendium jest uwarunkowane zapotrzebowaniem rodziny (bez stypendium niemożliwe by było opłacenie studiów) oraz wynikami akademickimi aplikanta. Pomoc finansowa “need-aware” oznacza jednak, że konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów aplikantowi przez uczelnię jest rozpatrywana przy analizowaniu przez uniwersytet aplikacji – tzn., że na decyzję o przyjęciu danego aplikanta do szkoły może zaważyć konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów przez uniwersytet.

słoik z pieniędzmi i czapką studencką

Duke University przyjmuje co roku około 20-25 międzynarodowych studentów (ograniczona liczba miejsc), którzy otrzymują od uczelni pomoc finansową. W przypadku nieskładania o pomoc finansową, międzynarodowi studenci są rozpatrywani tak samo jak obywatele amerykańscy. Osoby te dostają dofinansowanie na podstawie zapotrzebowania (uczeń bez pomocy finansowej nie byłby w stanie sfinansować studiów) lub/oraz na podstawie wyróżniających się osiągnięć aplikanta.
 

Całkowite koszty studiów na Ivy League (podane w USD) – analiza konkretnych uczelni:

Harvard University
Czesne 44 990
Opłaty 3959
Pokój 10 300
Wyżywienie 6360
Wydatki osobiste
(oszacowane; uwzględniając 800-1200 na książki)
3991
Ubezpieczenie 3130
72 730

Źródło: Opracowanie własne na postawie informacji z oficjalnych stron uniwersytetów. *W kosztach studiów nie zostały uwzględnione opłaty dotyczące podróży (np. do domu i na studia).