Każda uczelnia w rankingach ma szczegółowy profil, z rozbiciem ogólnych wyników w rankingach i dodatkowymi danymi, które mają pomóc studentom. Na przykład istnieją dane dotyczące stosunku liczby pracowników do liczby studentów na każdej uczelni, całkowitego dochodu na studenta, odsetek studentów zagranicznych i podziału studentów na płeć.

Według Times Higher Education World University Ranking z 2021r. brytyjskie uczelnie z podziałem na dziedziny plasują się następująco:

 1. University of Oxford
 2. University of Cambridge
 3. Imperial College London
 4. University College London
 5. University of Edinburgh
 6. King’s College London
 7. University of Manchester
 8. University of Warwick
 9. University of Bristol
 10. University of Glasgow

Najlepsze uczelnie w dziedzinie inżynierii:

 1. University of Oxford
 2. University of Cambridge
 3. Imperial College London
 4. University of Edinburgh
 5. University of Sheffield
 6. University of Birmingham
 7. University of Bristol
 8. University of Leeds
 9. University of Nottingham
 10. University of Queen Mary
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Najlepsze uczelnie w dziedzinie prawa:

 1. University of Oxford
 2. University of Cambridge
 3. University College London
 4. London School of Economics
 5. University of Edinburgh
 6. King’s College London
 7. University of Manchester
 8. University of Warwick
 9. University of Bristol
 10. University of Glasgow
tabliczka underground do angielskiego metra

Najlepsze uczelnie w dziedzinie ekonomii:

 1. University of Oxford
 2. University of Cambridge
 3. University College London
 4. London School of Economics
 5. University of Edinburgh
 6. King’s College London
 7. University of Manchester
 8. University of Warwick
 9. University of Bristol
 10. University of Glasgow