Z czego składa się SAT ?

Od 2023 nastąpiły zmiany w egzaminie SAT. Od marca 2023 SAT jest dostępny w formie online. W 2022 odpowiedzi zaznaczało się za pomocą ołówka w specjalnym arkuszu, który był potem sprawdzany przez program komputerowy. Od marca 2023 egzamin będzie się odbywał w formie elektronicznej (też w placówce).

SAT składa się z dwóch części:

  • Reading and Writing
  • Matematics

Sekcja Reading and Writing

Nowa formuła od 2023 roku. Została stworzona z połączenia części Evidence-Based Reading oraz części Writing & Language. Jest to moduł sprawdzający czytanie ze zrozumieniem, krytyczne myślenie oraz umiejętności językowe kandydatów na studia w USA. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych obszarów m.in. fizyki, biologii, nauk humanistycznych, a także poprawiania błędów w zdaniach (głównie gramatycznych i stylistycznych). Żadna wiedza związana z tematami tekstów nie jest potrzebna, tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, logicznego wnioskowania, interpretowania wyników badań, tabel, wykresów, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych. Każdy moduł trwa po 32 minuty. Na rozwiązanie całej części Reading & Writing uczeń ma 64 minuty.

Sekcja Math

Testy w tym module składają się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Test skupia się na umiejętnościach takich jak algebra, analizowanie danych, rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie. Od marca 2023 cała część obejmuje pracę z kalkulatorem graficznym. Zdający będą mogli korzystać z urządzenia podczas rozwiązywania wszystkich zadań matematycznych. Dodatkowo, od 2023 kalkulator jest wbudowany bezpośrednio do aplikacji testowej. Na każdy z modułów przewidziane jest 35 minut. Na rozwiązanie całej części matematycznej uczeń ma 70 minut.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Cały egzamin trwa 2 godziny i 14 minut.

Z każdej części (Reading & Writing oraz Math) można uzyskać 800 punktów – łącznie za obie 1600 punktów.

1500-1550 punktów – taka punktacja SAT daje ogromne szanse na dostanie się do najbardziej renomowanych uczelni.

W Polsce terminy na SAT dostępne są kilka razy do roku, na każdy z nich należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Uczelnie amerykańskie często proszą, żeby wyniki SAT nie były starsze niż 2 lata. Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej!

Gdzie zdawać egzaminy SAT w Polsce?

Egzamin SAT w Warszawie:

  • American School of Warsaw

Egzamin SAT w Krakowie:

  • International School of Krakow

Egzamin SAT w Gdańsku:

  • Gdańskie Szkoły Autonomiczne

​Terminy egzaminów SAT

Większość uczelni amerykańskich przyjmuje zgłoszenia w grudniu, dlatego najpóźniej możemy zdać egzaminy w październiku i grudniu w klasie maturalnej.

Koszty:

Ok 75 $ za SAT dla uczniów spoza USA.

​Czy egzamin SAT można poprawiać?

Tak, amerykańską maturę można zdawać tyle razy, aż osiągniemy satysfakcjonujący wynik – nie ma limitu poprawek. Jest to dobry sposób na uzyskanie lepszych wyników i zwiększenie szansy na studia w USA. Najlepiej w kilku podejściach poprawić swój wynik, bo za pierwszym razem niezwykle trudno jest osiągnąć wymarzony wynik.

słoik z pieniędzmi

Czy Polacy mają takie same szanse jak Amerykanie?

Egzaminy SAT nie preferują narodowości. Studia w Stanach Zjednoczonych polski uczeń może zacząć na takich samych zasadach jak amerykański. Pomijając język angielski, który trzeba oczywiście znać, formuła SAT wymaga na egzaminie takiej samej wiedzy niezależnie od kraju. Polscy uczniowie mają potrzebną wiedzę, aby zdać egzamin SAT. Są odpowiednio przygotowani z matematyki, logicznego wnioskowania i pozostałych przedmiotów ścisłych.

​Jak się przygotować do SAT?

Największym wyzwaniem jest zdobycie i wyćwiczenie odpowiednich strategii w samym rozwiązywaniu testów – zrozumieć ich specyfikę, oraz opanować czas. Główną trudność stanowi nie sama merytoryczna część egzaminu, lecz właśnie ograniczony czas oraz format pytań. Trzeba koniecznie trenować ten aspekt, bo na przeczytanie pytania i odpowiedź przewidziane jest ok. 60 sekund.

Zalety kursu przygotowującego do egzaminu SAT w The Swan School:

  1. Pełne przygotowanie do wszystkich części testowych.
  2. Możliwość rozpoczęcia przygotowań do kursu ze znajomością j.angielskiego na poziomie B2 i niższym – dla takich uczniów przygotowaliśmy dłuższe i bardziej intensywne kursy, które odpowiednio poszerzą kompetencje językowe.
  3. Nauka przez doświadczenie, opracowanie strategii i sposobów, rozwijające zdolność logicznego myślenia, a nie uczenia się materiału na pamięć.
  4. Indywidualne podejście, do każdego ucznia.
  5. Kursy regularne i intensywne – w zależności od potrzeb edukacyjnych.