Kluczowe informacje:

 • Do konkursu kuratoryjnego jak i olimpiady OJAJ mogą przystępować uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych;
 • Konkurs kuratoryjny składają się z trzech etapów – szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego;
 • W konkursie kuratoryjnym Uczeń, który przejdzie do etapu wojewódzkiego i uzyska odpowiednio wysoki wynik, otrzymuje tytuł finalisty lub laureata konkursu. Tytuły te wiążą się z przywilejami podczas rekrutacji do liceum: tytuł finalisty zapewnia 7 punktów, a tytuł laureata – zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przyjęcie do liceum w pierwszej kolejności oraz szóstkę na świadectwie.
 • Uczeń przygotowujący się do konkursu kuratoryjnego może jednocześnie przygotowywać się do Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów (tzw. Olimpiada OJAJ,) która daje te same uprawnienia, choć trwa dłużej, ma więcej etapów i bardziej skomplikowaną strukturę.

Jak wyglądają zajęcia przygotowujące:

 • Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego czy olimpiady skupiają się na typach zadań obecnych na kolejnych etapach, ze szczególnym naciskiem na zadania sprawiające uczniowi problem. Dodatkowym elementem kursu jest trening słownictwa tematycznego (temat konkursu jest co roku inny; kuratorium ogłasza go zazwyczaj pod koniec wakacji letnich)
 • Uczeń ma także możliwość uczęszczania na zajęcia z kultury. Jest to nieodłączny element konkursu kuratoryjnego, który często wymaga osobnego omówienia, ponieważ wiedza ta nie stanowi w większości szkół elementu programu.
 • Zajęcia do konkursu kuratoryjnego powinny rozpocząć się odpowiednio wcześnie przed etapem szkolnym i dotyczyć tylko tych umiejętności, które będą sprawdzane na najbliższym etapie konkursu. Kolejne sekcje kursu planowane są w późniejszym terminie w zależności od sukcesów odnoszonych przez ucznia.
 • Trenowane są tylko umiejętności wymagane na konkursie, co np. oznacza, że jeśli uczeń podchodzi tylko do konkursu kuratoryjnego, a nie planuje podejścia do Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów, to podczas takiego kursu nie ćwiczy się w ogóle mówienia; pisanie ćwiczy się tylko przed etapem szkolnym, a słuchanie tylko przed etapem wojewódzkim.
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Uczeń powinien wybrać zajęcia do konkursu kuratoryjnego, jeśli:

 • Jest uczniem klasy IV, V, VI, VII lub VIII szkoły podstawowej;
 • Jego umiejętności językowe są ponadprzeciętne jeszcze przed przystąpieniem do kursu;
 • Marzy o dostaniu się do dobrego liceum i chce zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym;
 • Lubi pracować nad konkretnymi typami zadań narzuconymi przez format konkursu;
 • Nie ma problemu z pracą pod presją czasu, stres „konkursowy” nie paraliżuje go, a raczej motywuje do działania;
 • Jest samodzielny i gotowy do bardzo intensywnej pracy zarówno na zajęciach, jak i w domu.

Zapraszamy Ciebie w świat edukacji w inny sposób:

Sprawdź: theswanschool.edu.pl