W kilku zdaniach…

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to konkurs, który sprawdza, jak nazwa wskazuje – wiedzę ekonomiczną uczniów z Polskich liceów. Co roku odbywają się trzy etapy olimpiady – szkolne okręgowe i centralne, a najlepsi z uczniów są wybierani do reprezentowania kraju na zawodach międzynarodowych. Każdego roku wybierane jest tzw. hasło przewodnie, np. „inflacja” – „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”

Dlaczego warto?

Zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie takiej jak OWE ma wiele korzyści; przede wszystkim gwarantuje to przyjęcie na jedne z najlepszych uniwersytetów w Polsce bez konieczności przechodzenia przez proces aplikacyjny. Pod tym linkiem znajduje się dokładna lista uniwersytetów, które honorują OWE: http://owe.pte.pl/informacje/nagrody/uczelnie.html

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Poza Indexem:

 • Laureaci dostają nagrody pieniężne oraz stypendia naukowe – kwota przyznana zwycięzcy w ubiegłych latach sięgnęła nawet 10 tysięcy złotych
 • Pozostali laureaci mogą cieszyć się nagrodami w kwotach od 1 tysiąca do nawet 8 tysięcy złotych (w tym stypendia naukowe)
 • Pierwszych 30 laureatów olimpiady w ostatnich latach otrzymało również laptopy jako dodatkową nagrodę
 • Jako laureat lub finalista masz również okazję na wyjazd za granicę na prestiżowy staż lub wyjazd naukowy!
 • Spotkania z interesującymi osobami z ekonomicznego świata Polski 
 • Uczestnictwo w międzynarodowej olimpiadzie – jako laureat masz możliwość znalezienia się w czołówce która reprezentuje Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej (International Economics Olympiad) oraz w zawodach Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej (European Economics Olympiad)

Czy tylko w Polsce?

Pomimo tego, że tylko uniwersytety w Polsce przyznają indeksy na studia tym, którzy osiągną sukces w OWE, jest to osiągnięcie, które na pewno wyróżni każdą aplikacje na uniwersytety za granicą. Uczelnie w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych są na tyle popularne, że aby zwrócić ich uwagę należy pokazać coś „ekstra”. Olimpiada pokazuje, że uczniowie którzy zostają laureatami wykazują się nie tylko wielkim potencjałem akademickim ale też gotowością do pracy i zaangażowaniem – najważniejszymi cechami przy każdym procesie aplikacyjnym.

Dla kogo?

Potencjalnym uczestnikiem OWE może zostać każdy uczeń liceum lub technikum w Polsce. Program obejmuje podstawę programową, która jest nauczana w technikach i szkołach branżowych oraz liceach na przedmiotach takich jak: ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, podstawy statystyki, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa gospodarczego, ekonomii przedsiębiorstw, finansów oraz bankowości i analizy ekonomicznej.

Idealnymi kandydatami do wygranej są osoby zainteresowane ekonomią – przez co wszyscy studenci IB, z ekonomią lub biznesem wśród swoich przedmiotów, mają wielką szansę na sukces w tym konkursie.

uczeń piszący w zeszycie

Struktura Olimpiady:


 
OWE (Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej)  składa się z trzech etapów:

ETAP I (pisemny) – ma miejsce w listopadzie roku szkolnego w szkołach kandydatów i obejmuje:
 • jedno pytanie o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • część teoretyczna (15 pkt)
  • część praktyczna (10 pkt)
 • zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią) (60 pkt)
 
ETAP II (pisemny) – ma miejsce w styczniu następnego roku kalendarzowego (ten sam rok szkolny) i obejmuje:
 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady
  • część teoretyczna (15 pkt)
  • część praktyczna (10 pkt)
 • zadania z analizy finansowej (15 pkt)
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią) (60 pkt)
 
 
ETAP III (pisemny i ustny) – ma miejsce w kwietniu następnego roku kalendarzowego (ten sam rok szkolny) i obejmuje:
 • pytania opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązującym do hasła Olimpiady (25 pkt);
 • zadania analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji  i tendencji obserwowanych w gospodarce (15 pkt);
 • 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (60 pkt)

Do etapu ustnego przystępują jedynie uczestnicy, którzy otrzymali zadowalający wynik z części pisemnej (ustalana punktacja przez sędziów)
 

Czy OWE pomoże mi w aplikacji na uczelnie zagraniczne? 

Odpowiedź: Tak! Każdy konkurs przybliża Cię do zdobycia miejsca na prestiżowym uniwersytecie za granicą. Jako laureat będziesz miał również szansę reprezentowania Polski międzynarodowo! Najlepsze uczelnie zwracają uwagę nie tylko na stopnie ale właśnie na tego typu osiągnięcia, które pokazują twoje mocne strony i dedykacje! 

Jaki jest zakres materiału? 

Odpowiedź: OWE jest obszerną olimpiadą, która obejmuję wachlarz tematów w zakresie: Mikroekonomii, Makroekonomii, Polityki Gospodarczej, Podstaw Finansów, Finansów Przedsiębiorstw oraz Zarządzania 

Czy muszę być dobry/a z matematyki? 

Odpowiedź: Nie! Rozszerzona matematyka nie jest wymagana do wzięcia udziału w tym konkursie – wszelkie obliczenia matematyczne są na łatwym poziomie i mają pokazać twoje rozumienie tematu, a nie umiejętności z lekcji matematyki 

Czy muszę mieć jakąś „background knowledge”? 

Odpowiedź: Na poziomie liceum trudno jest mieć wiedzę w zakresie ekonomii, więc, aby rozpocząć kurs przygotowujący do tej olimpiady nie trzeba mieć doświadczenia w tej dziedzinie. Jednak zainteresowanie przedmiotem i ogólna wiedza na temat funkcjonowania organów państwa, gospodarki czy przedsiębiorstwa na pewno ułatwią proces przygotowań do konkursu 

Ile czeka mnie etapów? Jakich pytań się spodziewać?

Odpowiedź: OWE składa się z trzech etapów, do których uczeń przechodzi po otrzymaniu odpowiedniej ilości punktów. Na pierwszym etapie, uczeń ma za zadanie odpowiedzieć na jedni pytanie otwarte „ogólne”, zadanie z podstaw ekonomii (wykres, równanie) oraz pytania zamknięte. Na drugim etapie arkusz wygląda tak samo, jednak poziom trudności idzie do góry. W ostatnim etapie natomiast, kandydaci stawiają czoła nie tylko wersji pisemnej, ale też ustnej 

Czy to ma znaczenie w jakim programie edukacyjnym jestem?

Odpowiedź: Nie do końca. Uczniowie, którzy uczą się „Economics HL” lub „Economics SL” w programie IB mogą mieć nieco łatwiejszą ścieżkę przygotowania, ponieważ przerabiany materiał jest podobny do tego na olimpiadzie (jednak język jest inny). Natomiast w polskich liceach uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z „Podstaw Przedsiębiorstwa” lub „wiedzy o Społeczeństwie”, które też poruszają kwestie objęte programem OWE 

Ile czasu potrzebuje na przygotowanie do OWE? 

Odpowiedź: Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na powodzenie w tej olimpiadzie, powinieneś przeznaczyć 26 tygodni (przy 2 zajęciach indywidualnych w tygodniu) na intensywną naukę. Jeśli jesteś uczniem IB i podążasz programem „Economics SL/HL” 20 tygodni przy tej samej intensywności wystarczy na przygotowanie do pierwszego etapu. Jednak zależy to od twojego stopnia gotowości przed pierwszymi zajęciami 

Jak mogę określić swój poziom przygotowania „na teraz”? 

Odpowiedź: Przed przygotowaniem oferty zajęć w SWAN School podejdziesz do diagnozy konkursowej – wypełnisz test z przykładowymi zadaniami, a potem omówisz go z jednym z nauczycieli, tak aby zrozumieć swoje mocne i słabsze strony i opracować plan działania na dalsze tygodnie 

Jak wyglądają zajęcia w SWAN pod kątem OWE? 

Odpowiedź: Tak jak wszystkie zajęcia w the Swan School, przygotowanie do OWE to program indywidualny. Każdy uczeń będzie miał dostosowany do swoich potrzeb i umiejętności program nauczania. Zajęcia obejmować będą wykłady oraz interaktywne aktywności czy przykładowe zadania testowe opracowane na podstawie materiałów szczególnie podanych przez organizatorów OWE na ich stronie. 

Kiedy najlepiej zacząć przygotowania? 

Odpowiedź: Im wcześniej tym lepiej! Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany, umów się na rozmowę ze Swan School, aby omówić plan działania z naszym teamem!