Z czego składa się całkowity wynik matury IB?

Całkowity wynik matury IB składa się z sumy punktów za egzamin z języka ojczystego ucznia oraz z sześciu przedmiotów anglojęzycznych z następujących grup: studies in language and literature, language acquisition, individuals and societes, mathematics, sciences oraz the art. Każda z nich oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. Co istotne, przynajmniej trzy przedmioty muszą być zdane przez ucznia na poziomie HL, to znaczy rozszerzonym, a pozostałe na poziomie SL, czyli podstawowym. Dodatkowe punkty można uzyskać za napisanie Extended Essay (EE), odbyciu obowiązkowych godzin wolontariatu Creativity, Action, Service (CAS), a także prezentacji ustnej oraz pisemnej, w ramach kursu Theory of Knowledge (TOK).

Co wchodzi w skład końcowej oceny na dyplomie IB w ramach danego przedmiotu?

W skład końcowej oceny na dyplomie IB danego przedmiotu wchodzi przyswojenie przekazanej podczas kursu wiedzy, zrozumienie kluczowych treści naukowych, analiza przyswajanych informacji, konstruowanie argumentów, krytyczne myślenie, a także przygotowanie do nauki na poziomie akademickim. Oceniana jest również międzynarodowa perspektywa wiedzy ucznia, dociekliwość, samodzielność oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów. Skala oceny to przedział od 1 do 7 punktów.

Kiedy i jak maturę IB można poprawiać? Czy po nie zdaniu części pisemnej uczeń musi poprawiać Internal Assessment?

Uczeń ma prawo podejść do jednej sesji egzaminacyjnej matury IB i dwóch poprawek. Terminy poprawek są wyznaczane w maju następnego roku lub w listopadzie tego samego roku, jednak na jesieni nie wszystkie szkoły je przeprowadzają. Można poprawiać przedmioty, których się nie zda lub żeby polepszyć ich wyniki. Jeśli ocena Internal Assessment jest pozytywna, nie ma potrzeby jej poprawiać.

Czym jest CAS i jak jest oceniany?

CAS (z ang. Creativity, Action, Service) to jeden z elementów matury międzynarodowej IB DP, która obejmuje 150 obowiązkowych godzin wolontariatu. Po ich zakończeniu uczeń przygotowuje raport oraz samoocenę w języku angielskim. Punktacja zdobyta za CAS jest sumowana do całościowego wyniku IB.

Kiedy i w jaki sposób jest zaliczany Extended Essay?

Napisanie pracy Extended Essay nie musi być zrealizowane w czasie trwania matury międzynarodowej. Tego rodzaju wypracowanie trzeba jednak napisać pod okiem i w obecności nauczyciela ze szkoły, do której uczeń uczęszcza, w wyznaczonym przez placówkę terminie.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Co się dzieje kiedy łączna liczna punktów z trzech przedmiotów HL jest równa lub mniejsza 12 pkt?

W sytuacji uzyskania mniej niż 12 punktów z przedmiotów HL matura IB nie jest zaliczona. Minimum 12 punktów za HL kwalifikuje już do pozytywnego zdania matury międzynarodowej.

Jaką ilość Mock Exams ma każdy uczeń w ciągu programu IB ? Po co one w ogóle są i na co wpływają?

Mock Exams to egzaminy próbne przed właściwą maturą międzynarodową. Są one podzielone na części tak, jak na egzaminie IB, czyli obejmują sześć wybranych przedmiotów. Tego rodzaju egzaminy próbne pomagają uczniom w pozytywnym zdaniu IB DP. Dzięki Mock Exams można zorientować się, jak praktycznie wygląda matura międzynarodowa. Próbny test jest również szansą na zorientowanie się, z czego należy się jeszcze przygotować, co powtórzyć i na co zwrócić szczególną uwagę. Jest to także przygotowanie do pokonania napięcia i stresu, związanego z IB DP.

Jaki według statystyk IBO przedmiot jest najtrudniejszy do osiągnięcia 7 w rozróżnieniu na SL i HL?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że statystyki IBO podają procentowe wyniki zdawalności poszczególnych grup oraz indywidualnych przedmiotów, co nie oznacza, że jest to egzamin najtrudniejszy. Przy wyborze przedmiotu należy przede wszystkim sugerować się własnymi zainteresowaniami i stopniem znajomości danego przedmiotu oraz tym, na jakie studia uczeń chce aplikować. Najniższe procentowo wyniki w roku 2023 na poziomie SL miał przedmiot Mathematics: Applications and Interpretations. Natomiast jeśli chodzi o poziom HL był to przedmiot ITGS - Information Technology in a Global Society, wchodzący w skład grupy Individuals and societies.

Czym jest sylabus IB i kiedy uczeń powinien zacząć z niego korzystać?

Sylabus to informacja na temat wymagań egzaminacyjnych. Jest o przydatny opis, z którym warto zapoznać się w trakcie realizowania programu IB DP.

Jaki program jest realizowany w klasie pre-IB?

Klasa pre-IB realizuje program przygotowujący do nauki w dwuletnim systemie edukacji International Baccalaureate Diploma Programme, w skrócie IB DP, czylimatury międzynarodowej. Zasięg materiału obejmuje, oprócz języka polskiego (ojczystego), rozszerzone nauczanie języka angielskiego, a także wiedzę objaśniającą szczegółowo pojęcia, używane na egzaminie IB, takie jak na przykład Extended Essay, TOK czy CAS.

uczennica z dokumentami

Odpowiednikiem której klasy jest pre-IB w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii klasa pre-IB przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 15-16 lat, czyli klasy 10, w Polsce jest to pierwsza klasa szkoły średniej.

Co daje matura IB uczniom aplikującym do USA?

Uczestniczenie w programie IB pozwala na szybsze ukończenie college’u czy uniwersytetu w USA. To dlatego, że wyniki matury międzynarodowej są uznawane za punkty zaliczeniowe (z ang. credits). Dzięki temu, można wcześniej zakończyć naukę i zaoszczędzić pieniądze. Punkty te przyznawane są w różnych kombinacjach ilości, w zależności od uczelni.

Jakie są dwie największe różnice pomiędzy IB a programem polskiej matury?

Pierwsza różnica polega na innym materiale do zaliczenia. Matura obejmuje szersze kategorie dziedzin nauki do wyboru. Drugą największą różnicą jest fakt, że egzamin IB DP jest przeprowadzany w języku angielskim, a matura polska przebiega w języku polskim.

Jakie są grupy przedmiotów w IB?

Grupy przedmiotów IB DP tostudies in language and literature, language acquisition, individuals and societes, mathematics, sciences i the art.

Czy w szóstej grupie uczeń zamiast przedmiotu artystycznego może mieć przedmiot z innej grupy lub zdawać język obcy?

Na egzaminie IB DP można wybrać jako szósty przedmiot z grupy III, IV lub VI, w tym język obcy.