Egzamin SAT – kurs przygotowawczy w Warszawie

Caught exception: String could not be parsed as XML

Scholastic Assesment Test (egzamin SAT) to jeden z dwóch ustandaryzowanych testów dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych (równoważnym jest ACT). Nie można go traktować jako odpowiednika polskiej matury. Jego wyniki są jednym z głównych czynników liczących się podczas rekrutacji na uczelnie w USA.

egzamin SAT
fot. Alberto G. (flickr.com/photos/albertogp123)

By przystąpić do rekrutacji na amerykańskie uczelnie, należy zdać egzamin SAT 1, weryfikujący wiedzę i umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, pisania oraz matematyki, jak również testy przedmiotowe SAT Subject Test – adekwatne do kierunku studiów, na który się aplikuje. Zazwyczaj wymagane jest zdanie co najmniej dwóch SAT Subject Tests.

W The Swan School pomożemy Ci się przygotować do obu rodzajów egzaminów SAT.

Zalety kursu do egzaminu SAT w The Swan School

 • zajęcia dostosowane do nowej, obowiązującej od marca 2016 roku formuły egzaminu SAT,
 • pełne przygotowanie do wszystkich części testowych i napisania eseju, a także egzaminu próbnego,
 • możliwość rozpoczęcia przygotowań już ze znajomością angielskiego na poziomie B2 i niższych – dla takich uczniów przygotowaliśmy dłuższe i bardziej
 • intensywne kursy, które odpowiednio poszerzą kompetencje językowe,
 • nauka przez doświadczenie, rozwijająca zdolność logicznego myślenia, a nie uczenie się materiału na pamięć,
 • niewielkie grupy, sprzyjające indywidualnemu podejściu do każdego kursanta,
 • kursy regularne i intensywne – w zależności od potrzeb edukacyjnych i możliwości czasowych ucznia,
 • zespół doświadczonych nauczycieli, od lat z sukcesem przygotowujących uczniów do SAT.

Nauka w programie SAT

Program przygotowań do matury amerykańskiej SAT w The Swan School obejmuje kompleksowo wszystkie umiejętności wymagane do zdania egzaminu. Uczeń może wybrać kurs SAT Reasoning kompleksowy bądź skrócony – bez zajęć z matematyki.

Gdy chodzi o SAT Subject Test, zajęcia są prowadzone osobno dla każdego przedmiotu. Uczeń może wybrać następujące kursy:

 • Maths 1,
 • Maths 2,
 • Biology – Molecular,
 • Biology – Ecology,
 • US History,
 • World History,
 • Literature,
 • Physics,
 • Chemistry,
 • Languages (Spanish/French)

Egzaminy SAT

Obowiązkowe elementy egzaminu SAT 1 to:

 • Evidence-Based  Reading and  Writing – ta część  sprawdza znajomość leksyki i umiejętność czytania ze zrozumieniem, testowana jest znajomość słownictwa oraz umiejętność zrozumienia logiki kontekstu w zdaniach, jak również wiedza z zakresu gramatyki, stylistyki i zdolności organizacyjnych w pisaniu.
 • Matematyka (Maths) – zakres zagadnień obejmuje: algebrę, arytmetykę, analizę danych, rachunek prawdopodobieństwo i geometrię. Wymagana jest znajomość anglojęzycznych terminów matematycznych i problemowego podejścia do nauk matematycznych.

Z każdej części można uzyskać 800 punktów – łącznie za obie 1600. Opcjonalną częścią egzaminu jest Essay.

Egzamin trwa 3 godziny zegarowe, dla piszących Essay – 3 h 50 min.

Koszty egzaminów SAT to odpowiednio:

 • 75$     za SAT 1 dla uczniów spoza USA,
 • 50$     za pierwszy egzamin SAT Subject Test, 15$ za każdy kolejny.

Jeżeli potrzebujesz kompleksowej pomocy przy przygotowaniu do amerykańskiej matury SAT, zgłoś się do The Swan School.

Czekają na Ciebie doświadczeni i zaangażowani nauczyciele. Otworzymy Ci drogę do studiów w USA.

Skontaktuj się, by poznać szczegóły!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent