NSAA – egzamin wstępny na studia brytyjskie

Jeśli Twoim celem jest kariera międzynarodowa z korzystnymi zarobkami, studia w Anglii są doskonałą drogą realizacji tego ambitnego planu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obecnie przeprowadzane są egzaminy wstępne na studia brytyjskie.

Jednym z nich jest NSAA, który otwiera drzwi wybranych kierunków University of Cambridge.

NSAA – co to jest?

The Natural Sciences Admissions Assessment, w skrócie NSAA to anglojęzyczny pisemny egzamin, kwalifikujący do studiów w Anglii na Uniwersytecie w Cambridge na kierunkach takich jak: nauki przyrodnicze (ang. Natural Sciences) oraz inżynieria chemiczna (ang. Chemical Enineering). Test ten wymaga posiadania wiedzy na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk przyrodniczych oraz matematyki.

Na czym polega egzamin NSAA?

Egzamin NSAA składa się z dwóch części: pierwszej, która podzielona jest na pięć etapów, a każda z nich posiada 18 pytań wielokrotnego wyboru i trwa w sumie 80 minut oraz drugiej, zawierającej 6 pytań, z których kandydat ma do wybrania dwa z nich, a czas na jego napisanie wynosi 40 minut. Pierwsza sekcja testu, która zawiera w sumie 54 pytania obejmuje zagadnienia z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, oraz zaawansowana matematyka i fizyka. Za każdą poprawną odpowiedź pierwszej sekcji NSAA można zdobyć jeden punkt. Jeśli chodzi o drugą sekcję egzaminu to pytania wymagają wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki, a za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 25 punktów. W obu sekcjach nie ma punktów ujemnych.

Uniwersytet w Cambridge – rekrutacja – co warto wiedzieć?

Rekrutacja Uniwersytetu w Cambridge to skomplikowany proces, do którego dobrze jest się starannie przygotować. W zdobywaniu kwalifikacji testowych The Natural Sciences Admissions Assessment należy wziąć pod uwagę fakt, że solidne opanowanie materiału, niezbędnego do zdawania tego rodzaju egzaminu, wymaga czasu. Wskazany jest więc udział w specjalistycznych kursach, przygotowujących do egzaminów wstępnych na studia brytyjskie. Dobrze jest zapisać się na takie kursy przynajmniej rok przed planowanymi egzaminami wstępnymi.

Pozytywny wynik egzaminu NSAA – kto ma największe szanse?

Test NSAA przeznaczony jest przede wszystkim dla osób szczególnie uzdolnionych w naukach przyrodniczych, w tym w przedmiotach ścisłych. Jeśli dziedziny nauki, takie jak biologia, chemia, matematyka czy fizyka, należą do Twoich mocnych stron, niewątpliwie zwiększa to Twoje szanse na zdanie tego egzaminu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent