Jak wyglądają zajęcia z zakresu General English:

 • Są to zajęcia mające na celu podniesienie poziomu umiejętności ucznia z języka jako takiego – nie przygotowują do żadnych konkretnych egzaminów ani konkursów.
 • Zajęcia z General English prowadzone są w trybie zajęć 1:1
 • Zagadnienia zajęć są dopasowywane indywidualnie do ucznia na podstawie testów pozycjonujących. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach, od podstawowych do zaawansowanych. Do kursu mogą przystępować uczniowie w każdym wieku.
 • Zajęcia są przekrojowe – uczeń trenuje wszystkie umiejętności potrzebne do opanowania języka w zadowalającym stopniu: receptywne, takie jak czytanie i słuchanie, oraz produktywne, czyli mówienie i pisanie. Pracujemy także nad odpowiednią wymowę i intonację. Dużo uwagi poświęcamy słownictwu.
 • Długość kursu jest dowolna – można go rozpocząć i skończyć w wybranym momencie roku szkolnego.
 • Kurs prowadzony jest na podstawie indywidualnie dobieranych materiałów. Uczeń może pracować z konkretnym podręcznikiem wybranym przez nauczyciela lub specjalnie przygotowywanymi zestawami arkuszy zebranymi z różnych źródeł i dotyczącymi aktualnie omawianego tematu.
 • Podczas zajęć odpowiadamy na bieżąco na potrzeby ucznia – jeśli zauważymy, że jakiś temat stanowi dla ucznia problem, lub jeśli uczeń poprosi o pomoc z materiałem szkolnym, przygotowujemy odpowiednie do tego materiały i staramy się zaradzić aktualnym trudnościom, zanim przejdziemy do dalszej partii materiału.
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.

Uczeń powinien wybrać zajęcia General English, jeśli:

 • Potrzebuje przekrojowego wsparcia w zakresie szeroko pojętego języka angielskiego;
 • Chce podnieść poziom wszystkich swoich umiejętności – mówienia, pisania, czytania, słuchania;
 • Woli kurs dopasowany ściśle do indywidualnych potrzeb, odpowiadający na bieżące problemy pojawiające się podczas nauki;
 • Planuje w przyszłości podejść do egzaminu typu TOEFL, IELTS, SAT, ACT, itd., ale jego umiejętności na razie nie pozwalają na zdanie go na zadowalającym poziomie;
 • Jest uczniem liceum i niestety nie ma już możliwości podejścia do konkursu kuratoryjnego.

Zapraszamy Ciebie w świat edukacji w inny sposób:

Sprawdź: theswanschool.edu.pl