W ogólnym zarysie zajęcia skupiają się na:

 • Interpretacjach Scenariuszy i wprowadzenie do technik aktorskich;
 • Systematyczna praca nad tekstem;
 • Poznanie intencji fizycznych i psychologicznych;
 • Rozmowa na temat archetypów jednego ze sposobu pracy nad tekstem;
 • Improwizacje w oparciu o wybrane teksty;
 • Personalizacja tekstu czyli w jaki sposób dodawać głębi;
 • Zachowanie Konwencjonalne i emocje : W jaki sposób przemówić do naszego odbiorcy?
 • Ćwiczenia rozluźniające mające na celu zlokalizowanie blokad u ucznia
 • Omówienie repertuaru wokalnego 
 • Omówienie dodatkowych zajęć pomagającym studentowi się otworzyć i rozluźnić. 
 • Zajęcia z zakresu dykcji
 • Wybranie monologu współczesnego z filmu
 • Pomoc przy przygotowaniu się do egzaminów wstępnych na studia
 • Storytelling
 • Zajęcia z zakresu historii teatru;
 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.