University of Durham

Ten trzeci najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii znajduje się w północno-wschodniej Anglii i jest znany z wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich dziedzinach akademickich. Funkcjonuje on w systemie kolegialnym (podobnym do w Oxfordzie i Cambridge), dzieląc czynności akademickie pomiędzy wydziały oraz 16 koledżów. Z reguły wydziały odpowiedzialne są za organizację wykładów i przeprowadzanie badań naukowych, a koledże – za opiekę społeczna i administracyjna studenta.

uk_durham
fot. ADTeasdale (flickr.com/photos/adteasdale)

  • University of Durham
  • Dane teleadresowe
  • admissions@durham.ac.uk0
  • tel: +31 30 253 70 00
  • international.office@durham.ac.uk
  • Pozycja w rankingach
  • 92 QS (2015/16, Świat)
Kształcenie

 

Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:

Faculty of Arts and HumanitiesBA Ancient History
Classical Past Classics English Literature
English Literature and History English Literature and Philosophy Education Studies – English Studies
History Education Studies – History Liberal Arts
School of Modern Languages and Cultures
Music Philosophy Theology with Foundation
Philosophy and Theology Theology and Religion /with Year Abroad/
Faculty of Science
Biology Biomedical Sciences iosciences
Chemistry Chemistry /(International)/ (Industry)/ Geology
Environmental Geoscience Geophysics with Geology Earth Sciences
Geoscience General Engineering Computer Science
Software Development for Business Mathematics /(European Studies)/
Physics Theoretical Physics Physics and Astronomy
Natural Sciences Psychology
Faculty of Social Sciences and Health
Anthropology Anthropology and Archaeology Anthropology and Sociology
Medical Anthropology Social Anthropology Biological Anthropology
Health and Human Sciences Criminology Sociology
Education Studies – Sociology Sport/Exercise and Physical Activity Archeology
Archaeology and Ancient Civilisations Accounting Accounting and Finance
Accounting and Management Finance Business and Management /with business placement/ with study abroad/
Marketing /with business placement/ with study abroad/ Economics Economics with Management
Economics with French Economics and Politics Philosophy/Politics and Economics
Education Studies Primary Education History of Art
Geography Politics /(Year Abroad)/ International Relations
Law /(Year Abroad)/ Medicine Pharmacy
Rekrutacja

Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC.
Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.

Przy aplikacji na studia pierwszego stopnia (BA or BSs), uczniowie muszą ukończyć jeden z poniższych programów: A-levels, IB, program przygotowujący (Foundation Year) lub polską Nowa Maturę, zdaną na co najmniej 80% (w tym przynajmniej trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym).

Uwaga: Sugerowany próg (80%) odpowiada wynikom ABB w programie A-level. Wydziały i kierunki mogą wymagać wyższych wyników.

Wymagania dotyczace jezyka angielskiego

Poniżej wymienione są minimalne wymagania dla uczniów z poza UK, którzy pragną rozpocząć studia pierwszego stopnia na uniwersytecie Durham. Wyniki któregokolwiek z tych egzaminów nie mogą być starsze niż dwa lata przed początkiem roku akademickiego.

Akceptowane egzaminy i minimalne wyniki:

IELTS 6.5 (niemniej niż 6.0 z każdej części)
Cambridge Proficiency (CPE) C
Cambridge Advanced (CAE) A
Cambridge IGCSE First Language English C lub wyżej
Cambridge IGCSE English as a Second Language B lub wyżej
GCSE English Language C lub wyżej
Pearson Test of English 62 (w tym niemniej niż 56 w każdej części)

Wiele wydziałów i kierunków wymaga wyższych wyników, w zależności od programu. Aby uzyskać dokładne informacje należy skontaktować się z Biurem Międzynarodowym (International Office) lub z biurem danego wydzialu.

Termin składania aplikacji

15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem

Czesne

 

£ 9000 – koszty roczne

Pomoc finansowa

 

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent