Lehigh University

Lehigh University znajduje się na przedmieściach małego Bethlehem w stanie Pensylwania. Jest zaliczane do uniwersytetów o średniej wielkości z 5034 studentami na studiach I stopnia (“undergraduate studies”). Znalazł się na liście “Hidden Ivies”, czyli szkół, które nie znajdują się w lidze bluszczowej (np. ze względu na wielkość), ale cechują się swoistą doskonałością. Lehigh University oferuje ponad 200 programów “study abroad”, czyli krótko- lub długookresowych studiów poza kampusem szkoły w Bethlehem. Do znanych absolwentów uczelni należą między innymi Lee Iacocca (długoletni dyrektor generalny Chrysler Corporation) oraz Joe Morgenstern (zdobywca nagrody Pulitzera).

us_lehigh
fot. IR393DEME (wikipedia.org)

 • Lehigh University
 • Dane teleadresowe
 • tel: +1 610-758-3100
 • luinternational@lehigh.edu
 • 27 Memorial Drive West
 • Bethlehem, PA 18015-3094
 • Stany Zjednoczone
 • Pozycja w rankingach
 • 264Center for World University Rankings
 • 40 US News (2015/16, USA)
Kształcenie

Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:

College of Arts and Sciences
Africana Studies Arts-Engineering Asian Studies
Classical Studies Cognitive Science Economics
Environmental Studies Global Studies Health / Medicine / Society
Islamic Studies Jewish Studies Latin American Studies
Science Technology and Society Sustainable Development
Women / Gender and Sexuality Studies Art / Architecture and Design English
Music Theatre Humanities
English Modern Languages & Literature Philosophy
Religion Studies Math & Natural Sciences Biological Sciences
Chemistry Computer Science Earth and Environmental Sciences
Mathematics Physics Social Sciences
Anthropology Economics History
International Relations Journalism Political Science
Psychology Sociology
College of Business and Economics
Accounting Computer Science & Business Economics
Finance Integrated Business & Engineering Management
Marketing Professional Development
P.C. Rossin College of Engineering and Applied Sciences
Chemical and Biomolecular Engineering Civil and Environmental Engineering Computer Science and Engineering
Mechanical Engineering and Mechanics Industrial and Systems Engineering Materials Science and Engineering
Electrical and Computer Engineering
Rekrutacja

Podczas aplikowania poprzez system Common Application uczeń musi wybrać szkołę lub specjalistyczny program, do którego chciałby zdawać. Jeśli wybrana została szkoła, aplikant następnie wybiera kierunek, który go interesuje (ma to jedynie na celu lepsze po-znanie aplikanta; jest możliwość zaznaczenia “undecided” (niezdecydowany)). W przypadku wybrania specjalistycznego programu i niedostania się na niego, uczeń może być rozpatrywany do zwykłego przyjęcia do szkoły, gdzie następnie wybierze kierunek.

Testy
– Średni wynik SAT: 2000 (Critical Reading — 650; Math — 700; Writing — 650)
– Średni wynik ACT: 31
– Minimalny wynik TOEFL iBT: 90

Ocena ważności kryterium podczas rekrutacji
– Wyniki nauki w szkole średniej (średnia ocen) 25%
– Listy rekomendacyjne 20%
– Aktywności pozaszkolne 20%
– Wyniki SAT/ACT 20%
– Esej (“Personal Essay”) 15%
– *(Ewentualnie) Ce-chy/talenty/pasje wyróżnia-jące daną osobę

Termin składania aplikacji

Early decision I: 15 listopada (aplikacja) oraz 15 listopada (pomoc finansowa)
Early decision II: 1 stycznia (aplikacja) oraz 15 stycznia (pomoc finansowa)
Regular decision: 1 stycznia (aplikacja) oraz 15 lutego (pomoc finansowa)

Czesne

$46 230 – koszty roczne
$75 – opłata rekrutacyjna

Pomoc finansowa

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent