Illinois Institute of Technology

IIT to prywatna, nowoczesna amerykańska uczelnia techniczna oferująca znakomite przygotowanie do pracy w sektorze STEM (Science Technology Engineering Maths). Będąc jedną z 21 instytucji należących do AITU (Association of Independent Technological Universities), IIT skupia wybitnych naukowców i inżynierów z całego świata i prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie. Uniwersytet rokrocznie przyjmuje około 30% international students na studia undergraduate oferując im możliwość uzyskania wysokich stypendiów merit-based. Brak opłaty za złożenie aplikacji to kolejny argument, dla którego warto wziąć IIT pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

us_iit
fot. Joe Ravi (wikipedia.org)

 • Illinois Institute of Technology
 • Dane teleadresowe
 • tel: +1 312-567-3000
 • 3300 S Federal St
 • Chicago, IL 60616
 • Stany Zjednoczone
 • Pozycja w rankingach
 • 42 US News (2015/16, USA)
 • 431 QS (2015/16, Świat)
Kształcenie

 

Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:

Armour College of Engineering
Aerospace Engineering Architectural Engineering Biomedical Engineering
Chemical Engineering Civil Engineering Computer Engineering
Electrical Engineering Engineering Management Materials Science and Engineering
Mechanical Engineering
College of Science
Applied Mathematics Applied Physics Biochemistry
Biology Chemistry Computer Information Systems
Computer Science Molecular Biochemistry and Biophysics Physics
Physics Education
Lewis College of Human Sciences
Applied Analytics Behavioral Health and Wellness Communication
Consumer Research /Analytics and Communication Digital Humanities Humanities
Political Science Psychology Sociology
Social and Economic Development Policy
School of Applied Technology
Industrial Technology and Management Information Technology and Management

Stuart School of Business
Business Administration
Rekrutacja

 

Aplikacja na rok 2016 odbywa się za pośrednictwem Common App.

Testy:
– Wymagany SAT lub ACT. (SAT code: 1318, ACT code: 1040)
Średni wynik SAT: CR – 580, Math – 690, Writing – 580, Superscore – 1850
Średni wynik ACT Composite – 28
– Wymagany TOEFL lub IELTS. (ETS code: 1318)
TOEFL: minimum 80, IELTS: minimum 6.5+ overall
– SAT Subject Tests nie są wymagane, ale uczelnia rozważa nadesłane wyniki. (według bigfuture.collegeboard.org)
Oceny:
– Wymagane Official Transcripts/Mark Sheets/Academic Records, zapieczętowane i wysłane pod adres:
Illinois Institute of Technology, 10 West 33rd Street, Perlstein Hall, Room 101, Chicago, IL 60616

Należy wysłać komplet transkrypcji z ocenami otrzymanymi przez 3 ostatnie lata (oraz oficjalne wyniki krajowych/międzynarodowych egzaminów z ostatnich 3 lat). Transkrypcje muszą być przetłumaczone na język angielski (należy załączyć kopie oryginałów) i zawierać oficjalne podpisy/ pieczątki.

Dodatkowo:
– Wymagana Rekomendacja (maksymalnie 3) od Counselor lub/i nauczyciela(i) przedmiotów ścisłych bądź języka angielskiego. Możliwość przesłania dokumentu(ów) za pośrednictwem Common App lub na podany wyżej adres pocztowy.
– Wymagany skan paszportu przesłany w pliku PDF na intl@iit.edu
– Wymagany Financial Affidavit of Support (TUTAJ) wysłany na adres pocztowy podany powyżej. Pośród wykazywanych środków pieniężnych dowodzących zdolności finansowej do opłacenia studiów wymienione są także stypendia merit- based od IIT. Aplikując należy jednak wskazać także inne źródła finansów – mogą być to także sponsorzy.

Ocena stopnia ważności czynników w procesie rekrutacyjnym:
– Wyniki Egzaminów 40%
– Oceny 30%
– Osiągnięcia w konkursach 20%
– Rekomendacje 5%
– Aktywności Pozaszkolne 5%

Termin składania aplikacji

 

Na semestr letni – do 15. Listopada
Na semestr zimowy – do 15. Maja
Decyzja o przyjęciu zostaje podjęta w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania kompletu materiałów aplikacyjnych przez uczelnię

Czesne

 

$43,680 – koszty roczne
Brak opłaty rekrutacyjnej

Pomoc finansowa

 

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent