Universiteit Gent

Koncepcja edukacji medycznej na Ghent University jest wyjątkowa: rok akademicki nie ma klasycznej formy podobnej do innych uniwersytetów składającej się z serii wykładów i zajęć praktycznych ale składa się z „bloków” i „linii”. „Bloki” są to wyznaczone okresy nauczania ograniczonego do konkretnego tematu, który poznaje się z różnych perspektyw zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Natomiast „linie” są elementami nauczania, które działają przez cały program. Dzięki zastosowaniu takiego podziału w systemie przekazywania wiedzy studenci mogą stopniowo uczyć się kolejnych zagadnień ze wszystkich aspektów nauk medycznych, jednocześnie ciągle nabywając umiejętności kliniczne, techniczne
i komunikacyjne. Dodatkowo student zostaje przeszkolony w zakresie rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy naukowej (w tym pracy magisterskiej) i jest gotowy na rozpoczęcie badań w zakresie opieki zdrowotnej. Wszystko to jest uzupełnione o „wiedzę ogólną” nabywaną przez cały czas trwania programu.

be_gent
fot. Pieter Morlion (flickr.com/photos/59378713@N05)

 • Universiteit Gent
 • Dane teleadresowe
 • tel: +32 (0)9 331 01 01
 • admission@UGent.be
 • Rectorate
 • Sint-Pietersnieuwstraat 25
 • B-9000 Ghent
 • Belgia
 • Pozycja w rankingach
 • 90 Times Higher Education (2016, Świat)
 • 95 US News (2015/16, Europa)
Kształcenie

 

Uniwersytet oferuje naukę w następujących obszarach:

Aquaculture Environmental Sanitation Food Technology
Nematology Physical Land Resources Nutrition and Rural Development
Marine and Lacustrine Science and Management
Rekrutacja

 

Aplikuje się bezpośrednio na dany kierunek na Ghent University. Na większość kierunków nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, po prostu składasz dokumenty i czekasz na wyniki naboru. Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Polskie świadectwo trzeba jednak nostryfikować w biurach sieci ENIC/NARIC we Flandrii lub Walonii. Na komplet dokumentów składają się: formularz aplikacyjny, certyfikat poświadczający nostryfikację dyplomu, poświadczona kopia dyplomu i indeksu oraz życiorysu (w oryginale i przetłumaczona: we Flandrii na holenderski, w Walonii – na francuski) oraz certyfikat językowy.4
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt rekrutacji.

Termin składania aplikacji

 

Rejestracja i aplikacja online na platformie rejestracyjnej uniwersytetu – 1 czerwca
Egzamin wstępny na studia medyczne, organizowany w Brussels EXPO – 07 lipca lub 25 sierpnia

Pomoc finansowa

 

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent