Kształcenie

Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:

Accounting and Finance Agri-Business Management Agriculture
Ancient History Animal Science Archaeology
Architecture Biochemistry Biology and Zoology
Biomedical and Biomolecular Sciences Business Management Chemical Engineering
Chemistry Civil Engineering Classics and Ancient History
Combined Honours Computing Science Computer Science
Bio-Computing Game Engineering Human-Computer Interaction
Mobile and Distributed Systems Security and Resilience Software Engineering
Dentistry Earth Science Economics
Education Electrical and Electronic Engineering English Literature/Language and Linguistics
Environmental and Rural Studies Film Studies Fine Art
Genetics Geography Geomatics
History History of Art Journalism
Law Linguistics Marine Sciences
Marine Technology Marketing Mathematics and Statistics
Mechanical and Systems Engineering Media/Communication and Cultural Studies Medicine
Modern Languages Music Nutrition and Food
Pharmacology Philosophy Physics
Physiological Sciences Politics Psychology
Sociology Speech and Language Sciences Sport and Exercise Science
Surveying and Mapping Science Urban Planning Zoology

Rekrutacja

Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC. Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.

Polska matura
Na oddziale w Londynie polska matura z ogólną średnią 80% z co najmniej trzema przedmiotami na poziomie rozszerzonym, zdanymi na co najmniej 80% każdy, gwarantuje miejsce na studiach licencjackich.

Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań mogą podjąć studia ścieżką Foundation lub Diploma – w formie odpłatnego, intensywnego roku zastępczego, którego zdanie gwarantuje progresję na kolejne stadium studiów licencjackich.

Na studia magisterskie kwalifikują się wszyscy kandydaci, którzy posiadają licencjat zdany na ocenę 4 wraz z odpowiednią kwalifikacją językową.

IB
Minimum 30-32 pkt – w zależności od kierunku. Na niektórych kierunkach progi mogą być wyższe

A-level
AAB-ABB / BBB – w zależności od kierunku. Na niektórych kierunkach progi mogą być wyższe

Wymagania z zakresu języka Angielskiego:

Poniższe liczby to wyniki minimalne – poszczególne wydziały mogą wymagać wyższych wyników.

IELTS 6.5
Angielski na maturze rozszerzonej 70%

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji.

Terminy składania aplikacji

15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem

Czesne

£ 9000 – koszty roczne

Pomoc finansowa

Jeśli chcesz studiować na University of Newcastle upon Tyne  zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej (stypendia zagraniczne).