Egzamin SAT – kurs przygotowawczy w Warszawie

Scholastic Assesment Test (egzamin SAT) to jeden z dwóch ustandaryzowanych testów dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych (równoważnym jest ACT). Nie można go traktować jako odpowiednika polskiej matury. Jego wyniki są jednym z głównych czynników liczących się podczas rekrutacji na uczelnie w USA. Czytaj dalej…


Proces aplikacyjny w USA

Uczeń ubiegający się o przyjęcie na studia w Stanach Zjednoczonych musi zdać egzaminy TOEFL i SAT/ ACT lub GRE. Do egzaminów można przystąpić wielokrotnie, ponieważ liczy się najwyższy zdobyty wynik. Dodatkowo elementem rekrutacji jest napisanie eseju aplikacyjnego, często to on przeważa o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata. Nie jest to więc tylko sztampowy list motywacyjny, ale „wypracowanie”, które może zaważyć o przyszłym życiu.

Uczelnie w Stanach Zjednoczonych dodatkowo wymagają również listów referencyjnych, a na końcu zaproszą Cię na rozmowę kwalifikacyjną, która w przypadku uczniów z zagranicy odbywa się telefonicznie.

 

Trzeba pamiętać, że aby studiować w USA należy mieć ważną wizę. Jednak osoby przyjęte na uniwersytety dostają wizy właściwie automatycznie, a cały proces w ich przypadku to tylko formalność.


Koszty i dofinansowanie studiów w USA

Do najdroższych uczelni w USA na pewno należy Harvard University. Roczne czesne wynosi tu prawie 65 tys. dolarów. W kwocie, oprócz czesnego, mieści się koszt zakwaterowania, szacunkowe koszty wyżywienia, ubezpieczenia i pozostałe opłaty. Jeśli kandydat na studia w Stanach Zjednoczonych, który nie dysponuje taką kwotą dostał się na listę osób przyjętych na uczelnię, zostaje objęty programem finansowym. Zazwyczaj są to pożyczki i różnego rodzaju dotacje, w których zawiera się także przybliżony koszt podróży do domu raz w roku. Studenci, których rodziny osiągają niższy dochód niż 60 tys. dolarów rocznie są całkowicie zwolnieni z opłaty za studia w USA. Koszty nie są dzięki temu nie są barierą ograniczającą możliwości kształcenia.

Z kolei uczniowie aplikujący do University of Miami są automatycznie kandydatami do stypendium. Istnieją dwa rodzaje pomocy finansowej dla międzynarodowych studentów – oba jednak zależą od dobrych wyników w nauce i osiągnięć w szkole średniej. Bardzo dobrzy aplikanci otrzymują stypendium prezydenckie (od $8 000 do $28 000 rocznie), najlepsi kandydaci stypendium imienia Isaaca Bashevisa Singera (równowartość czesnego). Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $28 775.

W New York University aplikanci mogą złożyć podanie o pomoc finansową przy aplikowaniu na pierwszy rok studiów w Ameryce. Są to stypendia przyznawane z pieniędzy uniwersyteckich i suma ta jest odejmowana od kosztów studiów przy opłacaniu nauki. Otrzymanie stypendium jest uwarunkowane zapotrzebowaniem rodziny (bez stypendium niemożliwe by było opłacenie studiów) oraz wynikami akademickimi aplikanta. Pomoc finansowa “need-aware” oznacza jednak, że konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów aplikantowi przez uczelnię jest rozpatrywana przy analizowaniu przez uniwersytet aplikacji – tzn., że na decyzję o przyjęciu danego aplikanta do szkoły może zaważyć konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów przez uniwersytet. Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $29 508.

Duke University przyjmuje co roku około 20-25 międzynarodowych studentów (ograniczona liczba miejsc), którzy otrzymują od uczelni pomoc finansową. W przypadku nieskładania o pomoc finansową, międzynarodowi studenci są rozpatrywani tak samo jak obywatele amerykańscy. Osoby te dostają dofinansowanie na podstawie zapotrzebowania (uczeń bez pomocy finansowej nie byłby w stanie sfinansować studiów) lub/oraz na podstawie wyróżniających się osiągnięć aplikanta. Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $53 025