Koszty i dofinansowanie studiów w USA

Do najdroższych uczelni w USA na pewno należy Harvard University. Roczne czesne wynosi tu prawie 65 tys. dolarów. W kwocie, oprócz czesnego, mieści się koszt zakwaterowania, szacunkowe koszty wyżywienia, ubezpieczenia i pozostałe opłaty. Jeśli kandydat na studia w Stanach Zjednoczonych, który nie dysponuje taką kwotą dostał się na listę osób przyjętych na uczelnię, zostaje objęty programem finansowym. Zazwyczaj są to pożyczki i różnego rodzaju dotacje, w których zawiera się także przybliżony koszt podróży do domu raz w roku. Studenci, których rodziny osiągają niższy dochód niż 60 tys. dolarów rocznie są całkowicie zwolnieni z opłaty za studia w USA. Koszty nie są dzięki temu nie są barierą ograniczającą możliwości kształcenia.

Z kolei uczniowie aplikujący do University of Miami są automatycznie kandydatami do stypendium. Istnieją dwa rodzaje pomocy finansowej dla międzynarodowych studentów – oba jednak zależą od dobrych wyników w nauce i osiągnięć w szkole średniej. Bardzo dobrzy aplikanci otrzymują stypendium prezydenckie (od $8 000 do $28 000 rocznie), najlepsi kandydaci stypendium imienia Isaaca Bashevisa Singera (równowartość czesnego). Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $28 775.

W New York University aplikanci mogą złożyć podanie o pomoc finansową przy aplikowaniu na pierwszy rok studiów w Ameryce. Są to stypendia przyznawane z pieniędzy uniwersyteckich i suma ta jest odejmowana od kosztów studiów przy opłacaniu nauki. Otrzymanie stypendium jest uwarunkowane zapotrzebowaniem rodziny (bez stypendium niemożliwe by było opłacenie studiów) oraz wynikami akademickimi aplikanta. Pomoc finansowa “need-aware” oznacza jednak, że konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów aplikantowi przez uczelnię jest rozpatrywana przy analizowaniu przez uniwersytet aplikacji – tzn., że na decyzję o przyjęciu danego aplikanta do szkoły może zaważyć konieczność pomocy w sfinansowaniu studiów przez uniwersytet. Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $29 508.

Duke University przyjmuje co roku około 20-25 międzynarodowych studentów (ograniczona liczba miejsc), którzy otrzymują od uczelni pomoc finansową. W przypadku nieskładania o pomoc finansową, międzynarodowi studenci są rozpatrywani tak samo jak obywatele amerykańscy. Osoby te dostają dofinansowanie na podstawie zapotrzebowania (uczeń bez pomocy finansowej nie byłby w stanie sfinansować studiów) lub/oraz na podstawie wyróżniających się osiągnięć aplikanta. Średnie stypendium przyznane międzynarodowym studentom to $53 025