Zajęcia indywidualne z matury międzynarodowej IB

Zajęcia indywidualne z matury międzynarodowej IB: twoja szansa na studia na najlepszych uniwersytetach świata

International Baccalaureate Diploma Programme, w skrócie IB DP, to najpopularniejszy program maturalny, który daje przepustkę do edukacji na uczelniach na całym świecie. Dyplom IB jest akceptowany przez aż ponad 2000 szkół wyższych w 75 krajach świata, a sam program nauki to szansa na rozwinięcie kreatywności i własnych zainteresowań.

Jeśli potrzebujesz korepetycji IB, postaw na The Swan School. Pomożemy Ci indywidualnie przygotować się do wszystkich egzaminów matury międzynarodowej.

 

Korepetycje IB w The Swan School

Zalety kursu IB DP w The Swan School

 • prowadzimy zajęcia w formie akademickiej, w blokach 60-minutowych – zapewniając komfort nauki,
 • uczymy praktycznie, a nie pamięciowo – tak, byś zdobytą wiedzę wykorzystał nie tylko w trakcie egzaminu,
 • korzystamy z nowatorskich metod dydaktycznych: prace badawcze, laboratoria, dyskusje, międzynarodowe projekty,
 • zapewniamy zespół doświadczonych nauczycieli, którzy od lat pomagają uczniom w osiąganiu sukcesów podczas egzaminów IB.

Nauka w programie IB DP

Matura międzynarodowa IB to dwuletni, kompleksowy program, który pozostawia uczniowi wybór co do przedmiotów zdawanych na koniec drugiej klasy IB. Każdy z nich wybiera sześć przedmiotów z następujących grup:

 • studies in language and literature,
 • language acquisition,
 • individuals and societies,
 • sciences,
 • mathematics,
 • the arts.

Co najmniej 3 przedmioty muszą być przez ucznia zdane na poziomie HL – rozszerzonym, pozostałe może zrealizować na poziomie SL – podstawowym.

Obowiązkowe elementy programu

Program IB wyróżnia się dodatkowymi elementami, które musi w trakcie dwóch lat zaliczyć każdy uczeń. Są to:

 • TOK – Teoria Wiedzy: interdyscyplinarne zajęcia spoza grupy sześciu przedmiotów egzaminacyjnych. Na zajęciach uczniowie weryfikują różnorodne źródła informacji, analizują komunikaty środków masowego przekazu, ucząc się krytycznego myślenia i wyrażania opinii.
 • CAS (ang. Creativity, Action, Service) – 150 obowiązkowych godzin wolontariatu. Uczeń po zakończeniu pracy, przygotowuje raport w języku angielskim oraz samoocenę.
 • Extended Essay – praca pisemna pisana przez ucznia na wybrany przez niego temat w języku angielskim. Wypracowanie musi zawierać założenia, obserwacje oraz wnioski.

Wszystkie mają wpływ na ostateczną ocenę.

Jak wyglądają egzaminy IB DP?

 • Obowiązuje 7 – punktowa skala ocen, w której 1 to ocena najniższa, a 7 – najwyższa.
 • Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia to 45. By zdać, uczeń musi uzyskać 24 punkty.
 • Testy egzaminacyjne są kodowane i sprawdzane przez komisję w Cardiff, a dyplomy IB DP przygotowywane są w Genewie.
 • Egzaminy rozpoczynają się już po I półroczu, prezentacją z języka polskiego, dającą 15% ostatecznej punktacji.
 • Uczeń zalicza również Internal Assesment, projektując doświadczenie (z przedmiotów eksperymentalnych) i pisząc lab report.

Marzysz o wysokich wynikach egzaminów IB DP? Jeszcze dziś zgłoś się do The Swan School i otwórz sobie drogę na szczyt międzynarodowej kariery edukacyjnej!