Zajęcia grupowe dla klas preIB – ONLINE

Pomożemy Ci przygotować się online do rozpoczęcia programu Matury Międzynarodowej IB – postaw na The Swan School!


Wprowadzenie do programu Matury Międzynarodowej zapewni uczniom klas preIB:

 • Wiedzę, o tym jak zdobywac punkty w IB,
 • Jakie przedmioty w IB wybrać,
 • Jaka jest budowa egzaminów IB oraz jaki jest ich terminarz,
 • Infomację o cechach charakterystycznych dla IB,
 • Jak właściwie wykonywać notatki w IB,
 • Jak poprawnie używać syllabusów IB,
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach do 3 osób,
 • Dostępne wszystkie przedmioty,
 • Zapewniamy zespół doświadczonych nauczycieli, którzy od lat pomagają uczniom w osiąganiu sukcesów podczas egzaminów IB.

Jeśli marzysz o wysokich wynikach egzaminów IB DP, jeszcze dziś zgłoś się do The Swan School i otwórz sobie drogę na szczyt międzynarodowej kariery edukacyjnej!

 

Możliwe kursy grupowe online to:

 • matematyka AI SL/HL
 • matematyka AA SL/HL
 • fizyka SL/HL
 • chemia SL/HL
 • biologia SL/HL
 • geografia SL/HL
 • język polski A SL/HL
 • język polski B SL/HL
 • język angielski A SL/HL
 • język angielski B SL/HL

Nauka w programie IB DP

Matura międzynarodowa IB to dwuletni, kompleksowy program, który pozostawia uczniowi wybór co do przedmiotów zdawanych na koniec drugiej klasy IB. Każdy z nich wybiera sześć przedmiotów z następujących grup:

 • studies in language and literature,
 • language acquisition,
 • individuals and societies,
 • sciences,
 • mathematics,
 • the arts.

Co najmniej 3 przedmioty muszą być przez ucznia zdane na poziomie HL – rozszerzonym, pozostałe może zrealizować na poziomie SL – podstawowym.

Obowiązkowe elementy programu

Program IB wyróżnia się dodatkowymi elementami, które musi w trakcie dwóch lat zaliczyć każdy uczeń. Są to:

 • TOK – Teoria Wiedzy: interdyscyplinarne zajęcia spoza grupy sześciu przedmiotów egzaminacyjnych. Na zajęciach uczniowie weryfikują różnorodne źródła informacji, analizują komunikaty środków masowego przekazu, ucząc się krytycznego myślenia i wyrażania opinii.
 • CAS (ang. Creativity, Action, Service) – 150 obowiązkowych godzin wolontariatu. Uczeń po zakończeniu pracy, przygotowuje raport w języku angielskim oraz samoocenę.
 • Extended Essay – praca pisemna pisana przez ucznia na wybrany przez niego temat w języku angielskim. Wypracowanie musi zawierać założenia, obserwacje oraz wnioski.

Wszystkie mają wpływ na ostateczną ocenę.

Jak wyglądają egzaminy IB DP?

 • Obowiązuje 7 – punktowa skala ocen, w której 1 to ocena najniższa, a 7 – najwyższa.
 • Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia to 45. By zdać, uczeń musi uzyskać 24 punkty.
 • Testy egzaminacyjne są kodowane i sprawdzane przez komisję w Cardiff, a dyplomy IB DP przygotowywane są w Genewie.
 • Egzaminy rozpoczynają się już po I półroczu, prezentacją z języka polskiego, dającą 15% ostatecznej punktacji.
 • Uczeń zalicza również Internal Assesment, projektując doświadczenie (z przedmiotów eksperymentalnych) i pisząc lab report.