Pozaszkolny rozwój ucznia

Częścią wspólną działalności wzbogacających aplikację i pozostałymi aktywnościami, które wykonują wszyscy uczniowie jest udział w:

  • debatach międzyszkolnych,
  • praktykach w organizacjach i firmach,
  • wolontariatach i projektach prospołecznych,
  • innych, własnych działaniach pozaszkolnych cechujących się kreatywnością i przywództwem.

Uczniowie, działając poza szkołą, nawiązują współpracę z organizacjami współpracującymi z The Swan School, a ich indywidualne zaplanowanie i organizacja leży po stronie szkoły. Ścieżki działalności pozaszkolnych różnią się od siebie projektami praktycznymi. W biznesie uczeń ma możliwość założenia własnej firmy, według wcześniej wypracowanego wspólnie z nauczycielem biznes planem. W aktywnościach z obszaru nauk ścisłych młody człowiek uczy się programowania aplikacji na urządzenia mobilne lub sam tworzy roboty.

Aktywności pozaszkolne wykonywanie są przez cały okres trwania liceum, z tym zaznaczeniem, że kierunkowe działalności praktyczne są prowadzone w klasie drugiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent