Laboratoria z chemii i biologii

Otwarte Laboratoria SGGW

Zajęcia laboratoryjne na SGGW dla licealistów. Każdy z proponowanych tematów przeznaczony jest do realizacji podczas trzygodzinnych zajęć dydaktycznych z udziałem 15 osobowej grupy uczniów.

Każde spotkanie składa się z:

 • krótkiego omówienia organizacji zajęć i tematu z całą grupą,
 • samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów przez uczniów,
 • opracowania wyników,
 • zestawienia wyników otrzymanych przez całą grupę i ich wspólnego omówienia.

Tematy:

 • “Podglądamy rośliny” Katedra Botaniki SGGW
 • “Właściwości białek oraz rozdział barwników roślinnych” Katedra Biochemii SGGW
 • “Reakcje charakterystyczne substancji nieorganicznych i organicznych. Elementy analizy ilościowej na przykładzie oznaczania kwasów.” Katedra Chemii SGGW
 • “Elementy diagnostyki drobnoustrojów ważnych w technologii żywności” Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności w SGGW.
 • “W świecie RNA i DNA” Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w SGGW.

Informacje dodatkowe: Chęć uczestniczenia uczniów w projekcie “Otwarte Laboratoria” zgłasza opiekun grupy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 022 5931033. Decyduje kolejność zgłoszeń.


BioCen

Młodzież uczestnicząca w naukowych warsztatach na terenie profesjonalnie wyposażonego laboratorium samodzielnie wykonuje doświadczenia, poznaje nowoczesne metody badawcze i osiągnięcia współczesnej biologii.

Prowadzone tematy zajęć warsztatowych dla licealistów:

 • Zbadaj swój DNA
 • Zabawy z bakteriami
 • Na tropach białek
 • Biotechnologia przeciwciał w klinice
 • Jak wyciągnąć meduzę z bakterii i inne cuda biotechnologii
 • Synergia – wewnętrzne życie komórek

Zajęcia odbywają się w dni powszednie i trwają w zależności od etapu edukacyjnego od 2 do 6 godzin. Zajęcia odbywają się w laboratorium w XXI LO im. H. Kołłątaja, przy ulicy Grójeckiej 93 .

Informacje dodatkowe: Zapisy na regularne warsztaty odbywają się wyłączenie przez internetowy kalendarz zgłoszeń. Do tej pory w kalendarzu nie ma terminów. Zajęcia są płatne –cena zależy od tematu i liczności grupy (od 5 do 50zł od osoby).


OPEN LAB Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej
“OPEN LAB” to projekt edukacyjny z zakresu chemii, rozbudzający zainteresowania naukowe młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W ramach projektu, w laboratorium chemicznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, przeprowadzone zostaną 22 warsztaty chemiczne. Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny lekcyjne, w czasie których młodzież będzie samodzielnie wykonywać szereg doświadczeń chemicznych w ramach tematów skorelowanych z podstawą programową realizowaną w szkołach na poziomie gimnazjum i liceum.

Tematy:

 • Powietrze – skład i właściwości
 • Woda i jej roztwory
 • Wodorotlenki, kwasy, sole
 • Dysocjacja – właściwości substancji o budowie jonowej
 • Właściwości substancji organicznych o znaczeniu biologicznym

Dodatkowe informacje: Jedna szkoła może wziąć udział w maksymalnie 2 warsztatach. Klasy do udziału w projekcie zgłaszają tylko nauczyciele chemii, który zobowiązują się do czynnego uczestnictwa w warsztatach. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta st. Warszawy opłata za pojedynczy warsztat wynosi jedynie 250 zł.


Centrum Nauki Kopernik – zajęcia w laboratoriach

 • „Pod prąd” laboratorium fizyczne
 • „Świat metali” laboratorium chemiczne
 • „Biologiczne żarówki” laboratorium biologiczne
 • „DoRoboty” pracownia robotyczna

CNK zaprasza grupy szkolne (gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) na lekcje do pracowni. Pod okiem specjalistów, uczniowie samodzielnie przeprowadzą fascynujące eksperymenty. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, a bilety można kupić on-line. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent